http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 28/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6-K4
100N
17
200N
121
400N
1466
5637
0199
1TR
4338
3TR
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
10TR
54408
80489
20TR
00603
30TR
98652
ĐB
705311
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,8,3
2,4,3,1 1 7,6,1
2,5 2 1,2
7,0 3 7,8,1
4 1
Chục Số Đơn vị
7 5 2
6,1 6 6
1,3 7 3,5
3,0,0 8 9
9,8 9 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6-K3
100N
76
200N
101
400N
3988
0138
8411
1TR
7899
3TR
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
10TR
91032
06913
20TR
22658
30TR
72642
ĐB
835167
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
0,1 1 1,7,3
3,4 2 0,5
6,1 3 8,2
9 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,2 5 8
7 6 3,7
1,6 7 6,8
8,3,7,5 8 8
9 9 9,4
Kết quả xổ số Bạc Liêu
14/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6-K2
100N
05
200N
903
400N
4542
1473
3659
1TR
0968
3TR
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
10TR
82896
55714
20TR
25385
30TR
49209
ĐB
229309
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,3,3,9,9
2,6 1 4,4
4 2 1,3
0,7,0,2 3 8
1,1 4 2
Chục Số Đơn vị
0,8 5 9,6
5,9 6 8,1
7 3
6,3 8 5
5,0,0 9 6
Kết quả xổ số Bạc Liêu
07/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6-K1
100N
64
200N
843
400N
2795
6638
5232
1TR
9265
3TR
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
10TR
75455
70523
20TR
47221
30TR
63665
ĐB
042795
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 0
2 1
3 2 3,1
4,4,2 3 8,2
6 4 3,3,6,8
Chục Số Đơn vị
9,6,9,5,6,9 5 5
4 6 4,5,5
7 9
3,4 8 0
7 9 5,5,5
Kết quả xổ số Bạc Liêu
31/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T5-K5
100N
39
200N
905
400N
7978
8907
0910
1TR
6459
3TR
01515
20066
06795
90011
62054
22942
71068
10TR
24251
08172
20TR
72086
30TR
29236
ĐB
206487
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,7
1,5 1 0,5,1
4,7 2
3 9,6
5 4 2
Chục Số Đơn vị
0,1,9 5 9,4,1
6,8,3 6 6,8
0,8 7 8,2
7,6 8 6,7
3,5 9 5
Kết quả xổ số Bạc Liêu
24/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T5-K4
100N
16
200N
777
400N
1152
7294
9338
1TR
8090
3TR
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
10TR
42929
41088
20TR
51664
30TR
43679
ĐB
684451
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
8,5 1 6,5
5 2 9,9
3 8
9,6 4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,1
1 6 7,4
7,6,9 7 7,9
3,8,0,8 8 1,8,8
2,2,7 9 4,0,7
Kết quả xổ số Bạc Liêu
17/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T5-K3
100N
74
200N
046
400N
2667
9984
2163
1TR
7821
3TR
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
10TR
94249
81251
20TR
61440
30TR
96768
ĐB
723666
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9
2,5,5 1 8,9
2 1
6,8 3
7,8 4 6,9,0
Chục Số Đơn vị
9 5 1,1
4,6 6 7,3,8,6
6 7 4
1,6 8 4,3
0,0,1,4 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )