http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
27/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSBL
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 27/07/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 27/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
20/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSBL
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/07/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
13/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSBL
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/07/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
06/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T7K1
100N
79
200N
084
400N
0793
4645
7503
1TR
1856
3TR
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
10TR
73657
40280
20TR
79040
30TR
06205
ĐB
490318
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/07/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3,8,4 0 3,5
9,8 1 8
2 3,7
9,0,2 3 0
8 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,0 5 6,7
5 6 9
8,2,5 7 9
1 8 4,7,1,0
7,6 9 3,1
Kết quả xổ số Bạc Liêu
29/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6K5
100N
49
200N
741
400N
5396
2381
9956
1TR
4342
3TR
44978
01070
97047
05159
68735
28541
04711
10TR
11608
37431
20TR
05047
30TR
08136
ĐB
037839
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/06/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 8
4,8,4,1,3 1 1
4 2
3 5,1,6,9
4 9,1,2,7,1,7
Chục Số Đơn vị
3 5 6,9
9,5,3 6
4,4 7 8,0
7,0 8 1
4,5,3 9 6
Kết quả xổ số Bạc Liêu
22/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6K4
100N
69
200N
506
400N
7478
1240
1754
1TR
6165
3TR
18287
07599
75646
69302
70885
45186
83358
10TR
94485
95374
20TR
85460
30TR
68681
ĐB
178212
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/06/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 6,2
8 1 2
0,1 2
3
5,7 4 0,6
Chục Số Đơn vị
6,8,8 5 4,8
0,4,8 6 9,5,0
8 7 8,4
7,5 8 7,5,6,5,1
6,9 9 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
15/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6K3
100N
01
200N
011
400N
4980
1278
8479
1TR
3976
3TR
66596
40935
08087
78297
65394
46954
77915
10TR
90068
58912
20TR
31459
30TR
51778
ĐB
010739
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/06/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0,1 1 1,5,2
1 2
3 5,9
9,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 4,9
7,9 6 8
8,9 7 8,9,6,8
7,6,7 8 0,7
7,5,3 9 6,7,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )