http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bạc Liêu
18/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6-K3
100N
68
200N
090
400N
2455
6218
6294
1TR
3424
3TR
34023
25472
12455
53495
63847
86284
16393
10TR
90173
15347
20TR
19438
30TR
58598
ĐB
769851
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
5 1 8
7 2 4,3
2,9,7 3 8
9,2,8 4 7,7
Chục Số Đơn vị
5,5,9 5 5,5,1
6 8
4,4 7 2,3
6,1,3,9 8 4
9 0,4,5,3,8
Kết quả xổ số Bạc Liêu
11/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T6K2
100N
90
200N
678
400N
2993
0307
0460
1TR
4201
3TR
32543
76922
43392
45015
30689
74955
66916
10TR
40240
83195
20TR
06584
30TR
61295
ĐB
985521
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6,4 0 7,1
0,2 1 5,6
2,9 2 2,1
9,4 3
8 4 3,0
Chục Số Đơn vị
1,5,9,9 5 5
1 6 0
0 7 8
7 8 9,4
8 9 0,3,2,5,5
Kết quả xổ số Bạc Liêu
04/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bạc Liêu
28/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T5-K4
100N
63
200N
440
400N
6314
1194
2133
1TR
5019
3TR
23968
96432
27294
03909
28835
38577
08291
10TR
44704
87558
20TR
23448
30TR
02790
ĐB
843632
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 9,4
9 1 4,9
3,3 2
6,3 3 3,2,5,2
1,9,9,0 4 0,8
Chục Số Đơn vị
3 5 8
6 3,8
7 7 7
6,5,4 8
1,0 9 4,4,1,0
Kết quả xổ số Bạc Liêu
21/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T5-K3
100N
15
200N
072
400N
7851
5793
8256
1TR
7582
3TR
02666
13030
08580
23491
98548
89906
50620
10TR
71105
88627
20TR
28935
30TR
39571
ĐB
779132
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8,2 0 6,5
5,9,7 1 5
7,8,3 2 0,7
9 3 0,5,2
4 8
Chục Số Đơn vị
1,0,3 5 1,6
5,6,0 6 6
2 7 2,1
4 8 2,0
9 3,1
Kết quả xổ số Bạc Liêu
14/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T5-K2
100N
16
200N
748
400N
2442
3997
3860
1TR
0074
3TR
94295
32644
17478
94214
74145
49913
60766
10TR
72677
83448
20TR
16876
30TR
05833
ĐB
643547
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 6,4,3
4 2
1,3 3 3
7,4,1 4 8,2,4,5,8,7
Chục Số Đơn vị
9,4 5
1,6,7 6 0,6
9,7,4 7 4,8,7,6
4,7,4 8
9 7,5
Kết quả xổ số Bạc Liêu
07/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: T5-K1
100N
76
200N
121
400N
5624
2912
5815
1TR
6713
3TR
94599
46983
00035
06316
95426
02299
89144
10TR
06460
88039
20TR
30548
30TR
94875
ĐB
650522
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
2 1 2,5,3,6
1,2 2 1,4,6,2
1,8 3 5,9
2,4 4 4,8
Chục Số Đơn vị
1,3,7 5
7,1,2 6 0
7 6,5
4 8 3
9,9,3 9 9,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )