http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 29/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
29/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
38892
G.Nhất
20636
G.Nhì
84006
09206
G.Ba
67842
19569
35494
95540
19050
72972
G.Tư
0653
2941
8867
4658
G.Năm
4977
7341
4413
0130
0226
9865
G.Sáu
732
080
835
G.Bảy
26
97
87
64
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,4,5 0 6,6
4,4 1 3
3,4,7,9 2 6,6
1,5 3 2,5,0,6
6,9 4 1,1,2,0
Chục Số Đơn vị
3,6 5 3,8,0
2,2,0,0,3 6 4,5,7,9
9,8,7,6 7 7,2
5 8 7,0
6 9 7,4,2

Xổ số điện toán - Ngày: 22/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
22/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
50846
G.Nhất
92133
G.Nhì
75657
64087
G.Ba
07018
36544
47407
24068
08148
90008
G.Tư
7413
9850
3093
6318
G.Năm
1378
3717
5295
1263
9362
8679
G.Sáu
304
237
359
G.Bảy
16
04
92
47
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4,7,8
1 6,7,3,8,8
9,6 2
6,1,9,3 3 7,3
0,0,4 4 7,4,8,6
Chục Số Đơn vị
9 5 9,0,7
1,4 6 3,2,8
4,3,1,0,5,8 7 8,9
7,1,1,6,4,0 8 7
5,7 9 2,5,3

Xổ số điện toán - Ngày: 15/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
15/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
79716
G.Nhất
00074
G.Nhì
00104
49785
G.Ba
58893
62313
99728
02338
97143
53105
G.Tư
5498
5666
1419
0002
G.Năm
3465
4594
2067
7813
8841
4558
G.Sáu
787
737
306
G.Bảy
05
39
74
85
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,6,2,5,4
4 1 3,9,3,6
0 2 8
1,9,1,4 3 9,7,8
7,9,0,7 4 1,3
Chục Số Đơn vị
0,8,6,0,8 5 8
0,6,1 6 5,7,6
8,3,6 7 4,4
5,9,2,3 8 5,7,5
3,1 9 4,8,3

Xổ số điện toán - Ngày: 08/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
08/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
28977
G.Nhất
48768
G.Nhì
41760
62360
G.Ba
90941
76319
99643
46110
48176
46366
G.Tư
3509
0374
7384
0837
G.Năm
1534
9412
4925
3931
6182
1732
G.Sáu
142
895
120
G.Bảy
79
59
55
84
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1,6,6 0 9
3,4 1 2,9,0
4,1,8,3 2 0,5
4 3 4,1,2,7
8,3,7,8 4 2,1,3
Chục Số Đơn vị
5,9,2 5 9,5
7,6 6 6,0,0,8
3,7 7 9,4,6,7
6 8 4,2,4
7,5,0,1 9 5

Xổ số điện toán - Ngày: 01/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 01/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 01/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 01/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
01/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
31918
G.Nhất
04729
G.Nhì
37215
50551
G.Ba
27923
65013
34637
04904
14101
69438
G.Tư
3529
3496
6826
7625
G.Năm
2163
9481
4488
6890
1187
2392
G.Sáu
099
210
654
G.Bảy
15
52
48
36
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 4,1
8,0,5 1 5,0,3,5,8
5,9 2 9,6,5,3,9
6,2,1 3 6,7,8
5,0 4 8
Chục Số Đơn vị
1,2,1 5 2,4,1
3,9,2 6 3
8,3 7
4,8,3,1 8 1,8,7
9,2,2 9 9,0,2,6

Xổ số điện toán - Ngày: 25/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 25/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 25/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 25/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
25/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
87109
G.Nhất
07545
G.Nhì
03599
26377
G.Ba
41443
41075
50856
95139
25324
61248
G.Tư
7123
3738
4897
4969
G.Năm
2079
2013
4764
8214
1747
7491
G.Sáu
348
804
059
G.Bảy
77
66
01
59
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,4,9
0,9 1 3,4
2 3,4
1,2,4 3 8,9
0,6,1,2 4 8,7,3,8,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 9,9,6
6,5 6 6,4,9
7,4,9,7 7 7,9,5,7
4,3,4 8
5,5,7,6,3,9,0 9 1,7,9

Xổ số điện toán - Ngày: 18/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
18/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
69049
G.Nhất
92364
G.Nhì
38074
38286
G.Ba
33957
38478
51395
00617
57860
35530
G.Tư
4650
8057
0190
9775
G.Năm
9972
0632
6653
0699
7726
0943
G.Sáu
413
766
550
G.Bảy
28
57
02
77
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5,9,6,3 0 2
1 3,7
0,7,3 2 8,6
1,5,4 3 2,0
7,6 4 3,9
Chục Số Đơn vị
7,9 5 7,0,3,0,7,7
6,2,8 6 6,0,4
5,7,5,5,1 7 7,2,5,8,4
2,7 8 6
9,4 9 9,0,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )