http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/01/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 19/01/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/01/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
19/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
76930
G.Nhất
48843
G.Nhì
41006
76053
G.Ba
77833
47386
77768
37997
13541
78878
G.Tư
8261
3990
8384
7358
G.Năm
1925
0958
1946
9108
8203
1335
G.Sáu
938
896
778
G.Bảy
93
91
60
54
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/01/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/01/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,3 0 8,3,6
9,6,4 1
2 5
9,0,3,5,4 3 8,5,3,0
5,8 4 6,1,3
Chục Số Đơn vị
2,3 5 4,8,8,3
9,4,8,0 6 0,1,8
9 7 8,8
3,7,5,0,5,6,7 8 4,6
9 3,1,6,0,7

Xổ số điện toán - Ngày: 12/01/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 12/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 12/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 12/01/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
12/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
88903
G.Nhất
02061
G.Nhì
93869
59013
G.Ba
92993
06177
46619
09194
97034
31473
G.Tư
6118
3319
7592
2055
G.Năm
8692
8116
0453
5091
3093
5985
G.Sáu
551
560
756
G.Bảy
20
41
49
07
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/01/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/01/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 7,3
4,5,9,6 1 6,8,9,9,3
9,9 2 0
5,9,9,7,1,0 3 4
9,3 4 1,9
Chục Số Đơn vị
8,5 5 1,6,3,5
5,1 6 0,9,1
0,7 7 7,3
1 8 5
4,1,1,6 9 2,1,3,2,3,4

Xổ số điện toán - Ngày: 05/01/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 05/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 05/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 05/01/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
05/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
10619
G.Nhất
38905
G.Nhì
13039
16537
G.Ba
26887
43941
68365
54760
52668
45771
G.Tư
5792
9969
1687
3575
G.Năm
2988
1861
0459
7330
4770
1692
G.Sáu
588
225
041
G.Bảy
50
56
28
84
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/01/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/01/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3,7,6 0 5
4,6,4,7 1 9
9,9 2 8,5
3 0,9,7
8 4 1,1
Chục Số Đơn vị
2,7,6,0 5 0,6,9
5 6 1,9,5,0,8
8,8,3 7 0,5,1
2,8,8,6 8 4,8,8,7,7
5,6,3,1 9 2,2

Xổ số điện toán - Ngày: 29/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
29/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
13977
G.Nhất
34852
G.Nhì
54309
98902
G.Ba
98841
61545
24183
95816
39512
48316
G.Tư
3788
9307
7068
3241
G.Năm
3005
8390
9069
3853
2746
2257
G.Sáu
595
243
069
G.Bảy
23
94
14
12
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/12/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/12/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,7,9,2
4,4 1 4,2,6,2,6
1,1,0,5 2 3
2,4,5,8 3
9,1 4 3,6,1,1,5
Chục Số Đơn vị
9,0,4 5 3,7,2
4,1,1 6 9,9,8
5,0,7 7 7
8,6 8 8,3
6,6,0 9 4,5,0

Xổ số điện toán - Ngày: 22/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
22/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
09078
G.Nhất
85552
G.Nhì
35444
38881
G.Ba
54633
31208
54011
62244
64328
13749
G.Tư
0511
7613
2562
2478
G.Năm
4668
4642
4046
8123
1017
3403
G.Sáu
425
222
603
G.Bảy
02
28
73
64
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/12/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0 2,3,3,8
1,1,8 1 7,1,3,1
0,2,4,6,5 2 8,5,2,3,8
7,0,2,0,1,3 3 3
6,4,4 4 2,6,4,9,4
Chục Số Đơn vị
2 5 2
4 6 4,8,2
1 7 3,8,8
2,6,7,0,2,7 8 1
4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 15/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
15/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
96009
G.Nhất
44382
G.Nhì
87663
47779
G.Ba
74477
15968
09011
33834
70482
41067
G.Tư
4831
1977
8411
9709
G.Năm
3608
0942
3047
2177
7314
9471
G.Sáu
379
642
166
G.Bảy
53
32
45
27
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/12/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0 8,9,9
7,3,1,1 1 4,1,1
3,4,4,8,8 2 7
5,6 3 2,1,4
1,3 4 5,2,2,7
Chục Số Đơn vị
4 5 3
6 6 6,8,7,3
2,4,7,7,7,6 7 9,7,1,7,7,9
0,6 8 2,2
7,0,7,0 9

Xổ số điện toán - Ngày: 08/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
08/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
29115
G.Nhất
43952
G.Nhì
36600
38923
G.Ba
87458
81344
94627
22185
45819
73892
G.Tư
4696
1887
4053
3248
G.Năm
3562
5881
6549
7199
3795
3803
G.Sáu
896
267
012
G.Bảy
62
64
80
17
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/12/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/12/2021  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 3,0
8 1 7,2,9,5
6,1,6,9,5 2 7,3
0,5,2 3
6,4 4 9,8,4
Chục Số Đơn vị
9,8,1 5 3,8,2
9,9 6 2,4,7,2
1,6,8,2 7
4,5 8 0,1,7,5
4,9,1 9 6,9,5,6,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 19 ngày )
76  ( 18 ngày )
83  ( 16 ngày )
47  ( 14 ngày )
59  ( 14 ngày )
50  ( 12 ngày )
69  ( 10 ngày )
94  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 13 ngày )
70  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
42  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
48  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )