http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 21/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 21/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 21/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 21/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
21/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
47188
G.Nhất
12875
G.Nhì
35732
07382
G.Ba
38204
07846
28790
83633
68952
10537
G.Tư
3256
5353
3402
1106
G.Năm
5099
0096
3836
4963
0281
9784
G.Sáu
388
936
431
G.Bảy
93
11
68
18
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 21/07/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 21/07/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,6,4
1,3,8 1 1,8
0,5,3,8 2
9,6,5,3 3 6,1,6,3,7,2
8,0 4 6
Chục Số Đơn vị
7 5 6,3,2
3,9,3,5,0,4 6 8,3
3 7 5
6,1,8,8 8 8,1,4,2,8
9 9 3,9,6,0

Xổ số điện toán - Ngày: 14/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
14/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
98653
G.Nhất
24424
G.Nhì
56841
11681
G.Ba
36864
53943
62307
15090
70222
18910
G.Tư
1191
1197
7296
2055
G.Năm
7040
1131
5939
2734
3864
9231
G.Sáu
850
146
265
G.Bảy
31
29
47
91
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/07/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/07/2021  
Chục Số Đơn vị
5,4,9,1 0 7
3,9,3,3,9,4,8 1 0
2 2 9,2,4
4,5 3 1,1,9,4,1
3,6,6,2 4 7,6,0,3,1
Chục Số Đơn vị
6,5 5 0,5,3
4,9 6 5,4,4
4,9,0 7
8 1
2,3 9 1,1,7,6,0

Xổ số điện toán - Ngày: 07/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 07/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
07/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
61289
G.Nhất
80667
G.Nhì
16285
56890
G.Ba
08104
49259
89398
82918
91712
33304
G.Tư
1908
3535
5630
6083
G.Năm
1022
5367
8306
8982
3342
3921
G.Sáu
619
144
621
G.Bảy
57
27
74
49
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/07/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 6,8,4,4
2,2 1 9,8,2
2,8,4,1 2 7,1,2,1
8 3 5,0
7,4,0,0 4 9,4,2
Chục Số Đơn vị
3,8 5 7,9
0 6 7,7
5,2,6,6 7 4
0,9,1 8 2,3,5,9
4,1,5,8 9 8,0

Xổ số điện toán - Ngày: 30/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
30/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
82308
G.Nhất
05022
G.Nhì
07709
91611
G.Ba
02582
94672
66471
36896
65762
38872
G.Tư
8402
2260
6563
9308
G.Năm
0894
6439
5869
3369
0132
6163
G.Sáu
172
415
512
G.Bảy
05
50
61
67
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/06/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 5,2,8,9,8
6,7,1 1 5,2,1
7,1,3,0,8,7,6,7,2 2 2
6,6 3 9,2
9 4
Chục Số Đơn vị
0,1 5 0
9 6 1,7,9,9,3,0,3,2
6 7 2,2,1,2
0,0 8 2
3,6,6,0 9 4,6

Xổ số điện toán - Ngày: 23/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
23/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
98699
G.Nhất
23243
G.Nhì
10587
50359
G.Ba
23984
81110
19506
85967
02124
61768
G.Tư
1950
2058
2434
4736
G.Năm
7115
8566
4682
1294
1596
4060
G.Sáu
287
817
933
G.Bảy
32
17
41
54
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/06/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,5,1 0 6
4 1 7,7,5,0
3,8 2 4
3,4 3 2,3,4,6
5,9,3,8,2 4 1,3
Chục Số Đơn vị
1 5 4,0,8,9
6,9,3,0 6 6,0,7,8
1,8,1,6,8 7
5,6 8 7,2,4,7
5,9 9 4,6,9

Xổ số điện toán - Ngày: 16/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
16/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
34622
G.Nhất
94586
G.Nhì
75415
00398
G.Ba
02695
81584
39790
63955
93847
80022
G.Tư
7922
4688
5099
2756
G.Năm
5391
2710
3411
3649
9522
9171
G.Sáu
312
541
104
G.Bảy
03
33
49
99
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/06/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 3,4
4,9,1,7 1 2,0,1,5
1,2,2,2,2 2 2,2,2,2
0,3 3 3
0,8 4 9,1,9,7
Chục Số Đơn vị
9,5,1 5 6,5
5,8 6
4 7 1
8,9 8 8,4,6
4,9,4,9 9 9,1,9,5,0,8

Xổ số điện toán - Ngày: 09/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
09/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
81099
G.Nhất
17483
G.Nhì
94216
47818
G.Ba
97693
24154
36495
14806
25546
65012
G.Tư
3529
6007
8659
7548
G.Năm
1408
4257
7197
6600
8905
9695
G.Sáu
210
538
296
G.Bảy
72
42
94
56
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/06/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 8,0,5,7,6
1 0,2,6,8
7,4,1 2 9
9,8 3 8
9,5 4 2,8,6
Chục Số Đơn vị
0,9,9 5 6,7,9,4
5,9,0,4,1 6
5,9,0 7 2
3,0,4,1 8 3
2,5,9 9 4,6,7,5,3,5,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )