http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 28/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K26T06
100N
47
200N
272
400N
4609
1139
5536
1TR
9546
3TR
67052
51833
71327
47799
31964
88990
07970
10TR
05782
49249
20TR
53235
30TR
55711
ĐB
904065
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9
1 1 1
7,5,8 2 7
3 3 9,6,3,5
6 4 7,6,9
Chục Số Đơn vị
3,6 5 2
3,4 6 4,5
4,2 7 2,0
8 2
0,3,9,4 9 9,0
Kết quả xổ số Bến Tre
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K25T06
100N
34
200N
192
400N
4111
1578
5861
1TR
4935
3TR
50559
53714
77040
66779
10798
93911
17415
10TR
14167
36132
20TR
47094
30TR
71710
ĐB
002582
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
1,6,1 1 1,4,1,5,0
9,3,8 2
3 4,5,2
3,1,9 4 0
Chục Số Đơn vị
3,1 5 9
6 1,7
6 7 8,9
7,9 8 2
5,7 9 2,8,4
Kết quả xổ số Bến Tre
14/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K24T06
100N
98
200N
059
400N
9301
4156
5804
1TR
3821
3TR
43299
64069
37352
87952
48352
31230
09465
10TR
85776
57329
20TR
59965
30TR
46236
ĐB
262224
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,4
0,2 1
5,5,5 2 1,9,4
3 0,6
0,2 4
Chục Số Đơn vị
6,6 5 9,6,2,2,2
5,7,3 6 9,5,5
7 6
9 8
5,9,6,2 9 8,9
Kết quả xổ số Bến Tre
07/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K23T06
100N
40
200N
126
400N
7116
6731
8510
1TR
4977
3TR
90275
40969
06509
41986
03371
41977
04758
10TR
13458
63362
20TR
34287
30TR
89407
ĐB
773777
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 9,7
3,7 1 6,0
6 2 6
3 1
4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 8,8
2,1,8 6 9,2
7,7,8,0,7 7 7,5,1,7,7
5,5 8 6,7
6,0 9
Kết quả xổ số Bến Tre
31/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K22T05
100N
29
200N
681
400N
0535
6302
9990
1TR
5191
3TR
63210
51439
53102
36573
76881
54081
04396
10TR
86955
56249
20TR
60240
30TR
70841
ĐB
848313
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1,4 0 2,2
8,9,8,8,4 1 0,3
0,0 2 9
7,1 3 5,9
4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
3,5 5 5
9 6
7 3
8 1,1,1
2,3,4 9 0,1,6
Kết quả xổ số Bến Tre
24/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K21T05
100N
26
200N
125
400N
3494
6213
7298
1TR
0239
3TR
06225
98971
35488
10955
88843
37028
85654
10TR
98183
47702
20TR
75211
30TR
37248
ĐB
683176
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
7,1 1 3,1
0 2 6,5,5,8
1,4,8 3 9
9,5 4 3,8
Chục Số Đơn vị
2,2,5 5 5,4
2,7 6
7 1,6
9,8,2,4 8 8,3
3 9 4,8
Kết quả xổ số Bến Tre
17/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K20T05
100N
40
200N
307
400N
9451
9675
8014
1TR
2295
3TR
80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790
10TR
93726
47504
20TR
57433
30TR
81084
ĐB
986133
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7,4
5,7 1 4,8
2 6,6
3,3 3 3,3
1,9,0,8 4 0,8
Chục Số Đơn vị
7,9,7 5 1
2,2 6
0 7 5,5,1
1,4 8 4
9 5,4,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )