http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bến Tre
18/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K25T06
100N
66
200N
376
400N
5718
4661
4612
1TR
8618
3TR
00712
02964
87976
66991
27996
56768
40884
10TR
54542
23804
20TR
92174
30TR
33902
ĐB
155868
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 4,2
6,9 1 8,2,8,2
1,1,4,0 2
3
6,8,0,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5
6,7,7,9 6 6,1,4,8,8
7 6,6,4
1,1,6,6 8 4
9 1,6
Kết quả xổ số Bến Tre
11/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K24T06
100N
53
200N
434
400N
3960
1006
4311
1TR
2225
3TR
02185
87771
61229
06589
86936
24508
03941
10TR
50293
95301
20TR
09701
30TR
60376
ĐB
753148
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,8,1,1
1,7,4,0,0 1 1
2 5,9
5,9 3 4,6
3 4 1,8
Chục Số Đơn vị
2,8 5 3
0,3,7 6 0
7 1,6
0,4 8 5,9
2,8 9 3
Kết quả xổ số Bến Tre
04/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K23T06
100N
74
200N
554
400N
3152
3386
9254
1TR
6213
3TR
95216
82518
69495
76652
75459
74416
33917
10TR
48259
11736
20TR
84050
30TR
00832
ĐB
907431
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0
3 1 3,6,8,6,7
5,5,3 2
1 3 6,2,1
7,5,5 4
Chục Số Đơn vị
9 5 4,2,4,2,9,9,0
8,1,1,3 6
1 7 4
1 8 6
5,5 9 5
Kết quả xổ số Bến Tre
28/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K22T05
100N
57
200N
344
400N
1135
3339
7757
1TR
0484
3TR
96694
07921
01511
67819
62012
34958
66028
10TR
04305
89095
20TR
87536
30TR
40274
ĐB
851323
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5
2,1 1 1,9,2
1 2 1,8,3
2 3 5,9,6
4,8,9,7 4 4
Chục Số Đơn vị
3,0,9 5 7,7,8
3 6
5,5 7 4
5,2 8 4
3,1 9 4,5
Kết quả xổ số Bến Tre
21/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K21T05
100N
53
200N
509
400N
8462
6819
2952
1TR
9922
3TR
18925
07081
97423
69570
54029
21679
49079
10TR
40877
49209
20TR
13923
30TR
76808
ĐB
661030
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 9,9,8
8 1 9
6,5,2 2 2,5,3,9,3
5,2,2 3 0
4
Chục Số Đơn vị
2 5 3,2
6 2
7 7 0,9,9,7
0 8 1
0,1,2,7,7,0 9
Kết quả xổ số Bến Tre
14/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K20T05
100N
25
200N
491
400N
7262
8404
5765
1TR
5226
3TR
88289
53444
06758
50088
15711
33823
11824
10TR
76421
45465
20TR
54704
30TR
77260
ĐB
897285
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,4
9,1,2 1 1
6 2 5,6,3,4,1
2 3
0,4,2,0 4 4
Chục Số Đơn vị
2,6,6,8 5 8
2 6 2,5,5,0
7
5,8 8 9,8,5
8 9 1
Kết quả xổ số Bến Tre
07/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: K19T05
100N
74
200N
510
400N
5498
2472
2610
1TR
9812
3TR
62580
90933
04066
72333
12593
54722
02735
10TR
88200
68987
20TR
82587
30TR
44619
ĐB
991172
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,8,0 0 0
1 0,0,2,9
7,1,2,7 2 2
3,3,9 3 3,3,5
7 4
Chục Số Đơn vị
3 5
6 6 6
8,8 7 4,2,2
9 8 0,7,7
1 9 8,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )