http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
19/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
23
250N
108
500N
4055
7121
1913
1TR
5457
2,5TR
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
5TR
52186
96993
10TR
00506
40TR
09880
ĐB
050702
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,8,6,2
2 1 3,5,9
0 2 3,1,7
2,1,9 3
4
Chục Số Đơn vị
5,9,1 5 5,7
6,8,0 6 8,6
5,2 7
0,0,6 8 6,0
1 9 5,3
Kết quả xổ số Bình Định
12/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
60
250N
075
500N
1374
0743
6645
1TR
4730
2,5TR
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
5TR
82068
85150
10TR
79779
40TR
61180
ĐB
993623
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3,5,8 0 9
1 2
1,5 2 3
4,2 3 0
7 4 3,5,6
Chục Số Đơn vị
7,4 5 2,0
4 6 0,8,8,8
9 7 5,4,9
6,6,6 8 0
0,7 9 7
Kết quả xổ số Bình Định
05/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
06
250N
527
500N
8684
1714
7397
1TR
1525
2,5TR
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
5TR
58421
04233
10TR
12118
40TR
35280
ĐB
040287
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 6,7,0
2,2 1 4,8
2 7,5,1,1
8,3 3 3
8,1 4 5
Chục Số Đơn vị
2,4 5
0 6 8
2,9,0,8 7
6,1 8 4,9,3,0,7
8 9 7
Kết quả xổ số Bình Định
28/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
39
250N
444
500N
5027
7535
0922
1TR
0622
2,5TR
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
5TR
31817
27556
10TR
18429
40TR
40354
ĐB
588617
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 1,9
0 1 7,7
2,2,9 2 7,2,2,6,9
5 3 9,5,0
4,5 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5 3,0,6,4
2,5 6
2,1,1 7
8
3,0,2 9 2
Kết quả xổ số Bình Định
21/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
70
250N
880
500N
1282
2343
3664
1TR
0398
2,5TR
33872
21587
08300
44095
97513
58535
88351
5TR
68495
30843
10TR
47574
40TR
58765
ĐB
841832
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,0 0 0
5 1 3
8,7,3 2
4,1,4 3 5,2
6,7 4 3,3
Chục Số Đơn vị
9,3,9,6 5 1
6 4,5
8 7 0,2,4
9 8 0,2,7
9 8,5,5
Kết quả xổ số Bình Định
14/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
10
250N
457
500N
4741
9406
2913
1TR
5938
2,5TR
30109
28347
99075
68767
40077
22056
12122
5TR
56457
57260
10TR
61357
40TR
08461
ĐB
514084
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 6,9
4,6 1 0,3
2 2 2
1 3 8
8 4 1,7
Chục Số Đơn vị
7 5 7,6,7,7
0,5 6 7,0,1
5,4,6,7,5,5 7 5,7
3 8 4
0 9
Kết quả xổ số Bình Định
07/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
92
250N
151
500N
5329
7556
5305
1TR
3137
2,5TR
64042
36153
69799
70084
03302
38497
97718
5TR
07550
37855
10TR
13130
40TR
04193
ĐB
721744
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 5,2
5 1 8
9,4,0 2 9
5,9 3 7,0
8,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 1,6,3,0,5
5 6
3,9 7
1 8 4
2,9 9 2,9,7,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )