http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 29/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
29/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
49
250N
852
500N
5099
8978
7707
1TR
7826
2,5TR
29578
69088
03310
22263
13149
56417
41410
5TR
78485
97538
10TR
05511
40TR
59036
ĐB
965435
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/07/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/07/2021  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 7
1 1 0,7,0,1
5 2 6
6 3 8,6,5
4 9,9
Chục Số Đơn vị
8,3 5 2
2,3 6 3
0,1 7 8,8
7,7,8,3 8 8,5
4,9,4 9 9
Kết quả xổ số Bình Định
22/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
20
250N
254
500N
5786
9320
6235
1TR
1800
2,5TR
87296
11651
72028
91663
82563
08104
54462
5TR
43850
99436
10TR
94435
40TR
62247
ĐB
728953
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/07/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/07/2021  
Chục Số Đơn vị
2,2,0,5 0 0,4
5 1
6 2 0,0,8
6,6,5 3 5,6,5
5,0 4 7
Chục Số Đơn vị
3,3 5 4,1,0,3
8,9,3 6 3,3,2
4 7
2 8 6
9 6
Kết quả xổ số Bình Định
15/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
62
250N
277
500N
7902
4216
7186
1TR
7795
2,5TR
14367
55856
45990
02130
04769
74146
18604
5TR
06922
65476
10TR
19303
40TR
69468
ĐB
841437
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/07/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/07/2021  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 2,4,3
1 6
6,0,2 2 2
0 3 0,7
0 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 6
1,8,5,4,7 6 2,7,9,8
7,6,3 7 7,6
6 8 6
6 9 5,0
Kết quả xổ số Bình Định
08/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
38
250N
303
500N
2945
1103
6379
1TR
4912
2,5TR
51755
43736
54242
39086
90512
41623
10042
5TR
35260
02951
10TR
11247
40TR
30177
ĐB
392905
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/07/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/07/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,3,5
5 1 2,2
1,4,1,4 2 3
0,0,2 3 8,6
4 5,2,2,7
Chục Số Đơn vị
4,5,0 5 5,1
3,8 6 0
4,7 7 9,7
3 8 6
7 9
Kết quả xổ số Bình Định
01/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
19
250N
360
500N
2521
7741
9784
1TR
1697
2,5TR
77648
98743
06883
13965
24952
94515
06980
5TR
20626
11647
10TR
03736
40TR
58452
ĐB
738876
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/07/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/07/2021  
Chục Số Đơn vị
6,8 0
2,4 1 9,5
5,5 2 1,6
4,8 3 6
8 4 1,8,3,7
Chục Số Đơn vị
6,1 5 2,2
2,3,7 6 0,5
9,4 7 6
4 8 4,3,0
1 9 7
Kết quả xổ số Bình Định
24/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
08
250N
070
500N
6457
6043
9635
1TR
2989
2,5TR
11783
40072
92544
26443
86295
33460
27961
5TR
06744
23591
10TR
01483
40TR
90184
ĐB
607212
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/06/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 8
6,9 1 2
7,1 2
4,8,4,8 3 5
4,4,8 4 3,4,3,4
Chục Số Đơn vị
3,9 5 7
6 0,1
5 7 0,2
0 8 9,3,3,4
8 9 5,1
Kết quả xổ số Bình Định
17/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
62
250N
965
500N
9337
8182
6602
1TR
6423
2,5TR
49064
45523
87819
45223
85564
69689
03168
5TR
33455
25383
10TR
38480
40TR
74724
ĐB
808607
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/06/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,7
1 9
6,8,0 2 3,3,3,4
2,2,2,8 3 7
6,6,2 4
Chục Số Đơn vị
6,5 5 5
6 2,5,4,4,8
3,0 7
6 8 2,9,3,0
1,8 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )