http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/03/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
23/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
59
250N
959
500N
9107
9986
6100
1TR
1580
2,5TR
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
5TR
38269
58807
10TR
19479
40TR
39752
ĐB
890900
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8,0 0 7,0,7,0
8 1
5 2 4
7 3 4
3,2 4
Chục Số Đơn vị
5 9,9,2
8,9 6 7,9
0,6,7,0 7 7,3,9
8 6,0,1
5,5,6,7 9 6
Kết quả xổ số Bình Định
16/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
89
250N
193
500N
2770
1111
3745
1TR
2165
2,5TR
76121
94005
51212
43134
54198
24222
84251
5TR
46859
94815
10TR
76908
40TR
52453
ĐB
725223
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,8
1,2,5 1 1,2,5
1,2 2 1,2,3
9,5,2 3 4
3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,0,1 5 1,9,3
6 5
7 0
9,0 8 9
8,5 9 3,8
Kết quả xổ số Bình Định
09/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
72
250N
619
500N
5946
8454
1897
1TR
4937
2,5TR
73645
77004
97960
00608
97768
18084
04059
5TR
75680
75638
10TR
29993
40TR
14046
ĐB
339581
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 4,8
8 1 9
7 2
9 3 7,8
5,0,8 4 6,5,6
Chục Số Đơn vị
4 5 4,9
4,4 6 0,8
9,3 7 2
0,6,3 8 4,0,1
1,5 9 7,3
Kết quả xổ số Bình Định
02/032023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
00
250N
351
500N
5658
9452
3481
1TR
0617
2,5TR
94797
87588
02668
16750
09763
32396
18839
5TR
94120
42310
10TR
88568
40TR
97400
ĐB
253908
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5,2,1,0 0 0,0,8
5,8 1 7,0
5 2 0
6 3 9
4
Chục Số Đơn vị
5 1,8,2,0
9 6 8,3,8
1,9 7
5,8,6,6,0 8 1,8
3 9 7,6
Kết quả xổ số Bình Định
23/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
70
250N
270
500N
2790
1859
2454
1TR
5629
2,5TR
70002
43958
43868
18058
22548
63306
90628
5TR
92013
49026
10TR
81403
40TR
37955
ĐB
204425
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/02/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7,9 0 2,6,3
1 3
0 2 9,8,6,5
1,0 3
5 4 8
Chục Số Đơn vị
5,2 5 9,4,8,8,5
0,2 6 8
7 0,0
5,6,5,4,2 8
5,2 9 0
Kết quả xổ số Bình Định
16/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
07
250N
294
500N
8217
0623
6267
1TR
6474
2,5TR
91865
93166
02339
68459
57183
60815
43355
5TR
46977
61543
10TR
00755
40TR
87604
ĐB
383641
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/02/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,4
4 1 7,5
2 3
2,8,4 3 9
9,7,0 4 3,1
Chục Số Đơn vị
6,1,5,5 5 9,5,5
6 6 7,5,6
0,1,6,7 7 4,7
8 3
3,5 9 4
Kết quả xổ số Bình Định
09/022023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
66
250N
982
500N
3204
1596
7063
1TR
6502
2,5TR
01989
27848
61993
78846
76359
20279
74567
5TR
14504
99690
10TR
53429
40TR
73070
ĐB
817180
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/02/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,8 0 4,2,4
1
8,0 2 9
6,9 3
0,0 4 8,6
Chục Số Đơn vị
5 9
6,9,4 6 6,3,7
6 7 9,0
4 8 2,9,0
8,5,7,2 9 6,3,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

52  ( 16 ngày )
39  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 10 ngày )
60  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )

Miền Bắc

53  ( 19 ngày )
71  ( 17 ngày )
14  ( 15 ngày )
73  ( 14 ngày )
30  ( 13 ngày )
66  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
80  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

36  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
65  ( 7 ngày )
23  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )