http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
27/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 22T6K4
100N
99
200N
400
400N
0604
7310
0154
1TR
4723
3TR
31643
09474
60244
19643
87666
05780
32299
10TR
14287
46012
20TR
23104
30TR
33363
ĐB
975604
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1,8 0 0,4,4,4
1 0,2
1 2 3
2,4,4,6 3
0,5,7,4,0,0 4 3,4,3
Chục Số Đơn vị
5 4
6 6 6,3
8 7 4
8 0,7
9,9 9 9,9
Kết quả xổ số Cà Mau
20/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 22T6K3
100N
14
200N
197
400N
6408
0421
8877
1TR
8834
3TR
90144
19362
50904
32796
19629
53300
50270
10TR
75341
51538
20TR
38917
30TR
67609
ĐB
435462
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 8,4,0,9
2,4 1 4,7
6,6 2 1,9
3 4,8
1,3,4,0 4 4,1
Chục Số Đơn vị
5
9 6 2,2
9,7,1 7 7,0
0,3 8
2,0 9 7,6
Kết quả xổ số Cà Mau
13/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 22T6K2
100N
17
200N
836
400N
6881
3010
3957
1TR
9728
3TR
50782
77020
07661
87677
40516
87321
03132
10TR
43326
88223
20TR
09230
30TR
72930
ĐB
175792
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,3,3 0
8,6,2 1 7,0,6
8,3,9 2 8,0,1,6,3
2 3 6,2,0,0
4
Chục Số Đơn vị
5 7
3,1,2 6 1
1,5,7 7 7
2 8 1,2
9 2
Kết quả xổ số Cà Mau
06/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 22T6K1
100N
09
200N
352
400N
3710
2478
0837
1TR
5413
3TR
41001
20501
92835
63187
11570
21565
46410
10TR
82206
49754
20TR
57524
30TR
35699
ĐB
752657
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,7,1 0 9,1,1,6
0,0 1 0,3,0
5 2 4
1 3 7,5
5,2 4
Chục Số Đơn vị
3,6 5 2,4,7
0 6 5
3,8,5 7 8,0
7 8 7
0,9 9 9
Kết quả xổ số Cà Mau
30/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 22T5K5
100N
91
200N
244
400N
7621
1129
5523
1TR
5948
3TR
62480
14671
43200
28262
69501
04992
35032
10TR
62543
95064
20TR
55001
30TR
11989
ĐB
307260
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,0,6 0 0,1,1
9,2,7,0,0 1
6,9,3 2 1,9,3
2,4 3 2
4,6 4 4,8,3
Chục Số Đơn vị
5
6 2,4,0
7 1
4 8 0,9
2,8 9 1,2
Kết quả xổ số Cà Mau
23/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 22T5K4
100N
29
200N
468
400N
2487
8840
8085
1TR
9329
3TR
15279
88087
69835
86454
18843
46922
25919
10TR
79165
98939
20TR
77201
30TR
37774
ĐB
123922
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 1
0 1 9
2,2 2 9,9,2,2
4 3 5,9
5,7 4 0,3
Chục Số Đơn vị
8,3,6 5 4
6 8,5
8,8 7 9,4
6 8 7,5,7
2,2,7,1,3 9
Kết quả xổ số Cà Mau
16/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 22T5K3
100N
76
200N
300
400N
9582
7021
9417
1TR
8847
3TR
81474
45579
87094
18825
08471
72342
85890
10TR
81772
47507
20TR
81952
30TR
79536
ĐB
194554
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,7
2,7 1 7
8,4,7,5 2 1,5
3 6
7,9,5 4 7,2
Chục Số Đơn vị
2 5 2,4
7,3 6
1,4,0 7 6,4,9,1,2
8 2
7 9 4,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )