http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
17/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T06K3
100N
10
200N
801
400N
2274
1253
6690
1TR
8791
3TR
12018
75237
65284
01354
67232
19014
56177
10TR
84633
23849
20TR
25941
30TR
10705
ĐB
147788
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 1,5
0,9,4 1 0,8,4
3 2
5,3 3 7,2,3
7,8,5,1 4 9,1
Chục Số Đơn vị
0 5 3,4
6
3,7 7 4,7
1,8 8 4,8
4 9 0,1
Kết quả xổ số Cà Mau
10/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T06K2
100N
72
200N
772
400N
1918
0070
5931
1TR
7460
3TR
68964
36531
74637
40550
25129
63530
52124
10TR
15285
14206
20TR
46517
30TR
63500
ĐB
800199
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,6,5,3,0 0 6,0
3,3 1 8,7
7,7 2 9,4
3 1,1,7,0
6,2 4
Chục Số Đơn vị
8 5 0
0 6 0,4
3,1 7 2,2,0
1 8 5
2,9 9 9
Kết quả xổ số Cà Mau
03/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T06K1
100N
32
200N
743
400N
7011
1642
7519
1TR
6254
3TR
88523
53126
20340
94818
81402
42678
92639
10TR
42883
52056
20TR
02249
30TR
84391
ĐB
605440
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 2
1,9 1 1,9,8
3,4,0 2 3,6
4,2,8 3 2,9
5 4 3,2,0,9,0
Chục Số Đơn vị
5 4,6
2,5 6
7 8
1,7 8 3
1,3,4 9 1
Kết quả xổ số Cà Mau
27/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K4
100N
15
200N
991
400N
6369
8382
5411
1TR
1628
3TR
90940
64256
33751
21021
69810
34952
06720
10TR
60687
30921
20TR
15370
30TR
45542
ĐB
188938
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1,2,7 0
9,1,5,2,2 1 5,1,0
8,5,4 2 8,1,0,1
3 8
4 0,2
Chục Số Đơn vị
1 5 6,1,2
5 6 9
8 7 0
2,3 8 2,7
6 9 1
Kết quả xổ số Cà Mau
20/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K3
100N
65
200N
010
400N
4249
1301
3927
1TR
2758
3TR
50105
12029
31771
59520
71713
38272
97902
10TR
41083
41556
20TR
42962
30TR
98835
ĐB
287839
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 1,5,2
0,7 1 0,3
7,0,6 2 7,9,0
1,8 3 5,9
4 9
Chục Số Đơn vị
6,0,3 5 8,6
5 6 5,2
2 7 1,2
5 8 3
4,2,3 9
Kết quả xổ số Cà Mau
13/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K2
100N
30
200N
677
400N
6376
8904
3840
1TR
5865
3TR
21397
49590
60464
68568
97280
70400
55101
10TR
63157
49949
20TR
41841
30TR
11246
ĐB
071363
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4,9,8,0 0 4,0,1
0,4 1
2
6 3 0
0,6 4 0,9,1,6
Chục Số Đơn vị
6 5 7
7,4 6 5,4,8,3
7,9,5 7 7,6
6 8 0
4 9 7,0
Kết quả xổ số Cà Mau
06/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K1
100N
94
200N
461
400N
2623
3964
3293
1TR
0275
3TR
19239
30216
14779
82161
45631
27940
98990
10TR
49917
15689
20TR
12851
30TR
50180
ĐB
838679
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,8 0
6,6,3,5 1 6,7
2 3
2,9 3 9,1
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 1
1 6 1,4,1
1 7 5,9,9
8 9,0
3,7,8,7 9 4,3,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )