http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/11/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
20/112023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T11K3
100N
51
200N
177
400N
4361
1354
2596
1TR
5241
3TR
03645
73815
72957
19474
74165
07013
17350
10TR
87801
27021
20TR
75298
30TR
78577
ĐB
168350
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 1
5,6,4,0,2 1 5,3
2 1
1 3
5,7 4 1,5
Chục Số Đơn vị
4,1,6 5 1,4,7,0,0
9 6 1,5
7,5,7 7 7,4,7
9 8
9 6,8
Kết quả xổ số Cà Mau
13/112023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T11K2
100N
98
200N
148
400N
1155
3152
9782
1TR
0427
3TR
74667
49083
52439
69891
27682
73722
69902
10TR
75159
77649
20TR
04330
30TR
35055
ĐB
978955
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 2
9 1
5,8,8,2,0 2 7,2
8 3 9,0
4 8,9
Chục Số Đơn vị
5,5,5 5 5,2,9,5,5
6 7
2,6 7
9,4 8 2,3,2
3,5,4 9 8,1
Kết quả xổ số Cà Mau
06/112023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T11K1
100N
70
200N
322
400N
9171
0939
3344
1TR
6027
3TR
23567
05082
92310
03240
42444
74462
10845
10TR
79142
09615
20TR
26755
30TR
97401
ĐB
272918
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/11/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1,4 0 1
7,0 1 0,5,8
2,8,6,4 2 2,7
3 9
4,4 4 4,0,4,5,2
Chục Số Đơn vị
4,1,5 5 5
6 7,2
2,6 7 0,1
1 8 2
3 9
Kết quả xổ số Cà Mau
30/102023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T10K5
100N
00
200N
688
400N
3270
8196
1243
1TR
6844
3TR
40077
67177
39428
59064
43234
55581
53604
10TR
99882
14303
20TR
23907
30TR
72692
ĐB
083753
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/10/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 30/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,4,3,7
8 1
8,9 2 8
4,0,5 3 4
4,6,3,0 4 3,4
Chục Số Đơn vị
5 3
9 6 4
7,7,0 7 0,7,7
8,2 8 8,1,2
9 6,2
Kết quả xổ số Cà Mau
23/102023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T10K4
100N
87
200N
975
400N
0786
3333
6738
1TR
2091
3TR
99696
81861
85629
87264
04545
85172
44762
10TR
79295
90219
20TR
10048
30TR
51136
ĐB
800926
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/10/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0
9,6 1 9
7,6 2 9,6
3 3 3,8,6
6 4 5,8
Chục Số Đơn vị
7,4,9 5
8,9,3,2 6 1,4,2
8 7 5,2
3,4 8 7,6
2,1 9 1,6,5
Kết quả xổ số Cà Mau
16/102023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T10K3
100N
59
200N
057
400N
4678
6740
7357
1TR
3127
3TR
48568
23120
37950
29198
81554
72386
74081
10TR
80580
72118
20TR
07667
30TR
53226
ĐB
760158
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2,5,8 0
8 1 8
2 7,0,6
3
5 4 0
Chục Số Đơn vị
5 9,7,7,0,4,8
8,2 6 8,7
5,5,2,6 7 8
7,6,9,1,5 8 6,1,0
5 9 8
Kết quả xổ số Cà Mau
09/102023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23T10K2
100N
96
200N
179
400N
9673
3489
0238
1TR
2995
3TR
56223
10758
08050
83329
55388
68335
30049
10TR
30654
80146
20TR
05840
30TR
65174
ĐB
788241
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 09/10/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 09/10/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
4 1
2 3,9
7,2 3 8,5
5,7 4 9,6,0,1
Chục Số Đơn vị
9,3 5 8,0,4
9,4 6
7 9,3,4
3,5,8 8 9,8
7,8,2,4 9 6,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )