http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
18/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N
98
200N
224
400N
8706
2281
4688
1TR
3191
3TR
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
10TR
39408
13407
20TR
60613
30TR
24244
ĐB
547303
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,8,5,4,8,7,3
8,9 1 3
4,2 2 4,2
9,1,0 3
2,0,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
0 5
0 6 7
6,0 7
9,8,0,0 8 1,8
9 8,1,3
Kết quả xổ số Cần Thơ
11/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N
95
200N
196
400N
1596
4120
9174
1TR
0358
3TR
86187
84441
86714
64776
61475
18230
97426
10TR
04151
76832
20TR
40230
30TR
70738
ĐB
254658
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,3 0
4,5 1 4
3 2 0,6
3 0,2,0,8
7,1 4 1
Chục Số Đơn vị
9,7 5 8,1,8
9,9,7,2 6
8 7 4,6,5
5,3,5 8 7
9 5,6,6
Kết quả xổ số Cần Thơ
04/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N
37
200N
373
400N
9826
4073
4092
1TR
2296
3TR
18831
29951
42038
13481
80866
35337
28606
10TR
78005
68417
20TR
89086
30TR
82339
ĐB
264654
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,5
3,5,8 1 7
9 2 6
7,7 3 7,1,8,7,9
5 4
Chục Số Đơn vị
0 5 1,4
2,9,6,0,8 6 6
3,3,1 7 3,3
3 8 1,6
3 9 2,6
Kết quả xổ số Cần Thơ
27/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T4
100N
95
200N
864
400N
5409
3950
2558
1TR
1121
3TR
02830
97938
30381
74128
87673
04226
84487
10TR
46991
37146
20TR
73534
30TR
70914
ĐB
961362
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 9
2,8,9 1 4
6 2 1,8,6
7 3 0,8,4
6,3,1 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 0,8
2,4 6 4,2
8 7 3
5,3,2 8 1,7
0 9 5,1
Kết quả xổ số Cần Thơ
20/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N
84
200N
992
400N
9912
9584
7665
1TR
2014
3TR
76179
75235
12978
18592
97507
48599
65804
10TR
58463
82047
20TR
58837
30TR
13308
ĐB
127330
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,4,8
1 2,4
9,1,9 2
6 3 5,7,0
8,8,1,0 4 7
Chục Số Đơn vị
6,3 5
6 5,3
0,4,3 7 9,8
7,0 8 4,4
7,9 9 2,2,9
Kết quả xổ số Cần Thơ
13/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N
65
200N
326
400N
6996
4679
6487
1TR
5376
3TR
62355
03893
56130
38874
43281
60680
62645
10TR
60955
47573
20TR
86392
30TR
43070
ĐB
209667
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,8,7 0
8 1
9 2 6
9,7 3 0
7 4 5
Chục Số Đơn vị
6,5,4,5 5 5,5
2,9,7 6 5,7
8,6 7 9,6,4,3,0
8 7,1,0
7 9 6,3,2
Kết quả xổ số Cần Thơ
06/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T4
100N
57
200N
698
400N
9589
2339
3538
1TR
5831
3TR
98267
42892
71022
12575
42810
42386
00139
10TR
82655
62576
20TR
01060
30TR
51405
ĐB
226042
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 5
3 1 0
9,2,4 2 2
3 9,8,1,9
4 2
Chục Số Đơn vị
7,5,0 5 7,5
8,7 6 7,0
5,6 7 5,6
9,3 8 9,6
8,3,3 9 8,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )