http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cần Thơ
19/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T6
100N
15
200N
291
400N
6394
9868
6832
1TR
1205
3TR
81664
29148
61818
37866
79329
54158
06896
10TR
63840
49729
20TR
50095
30TR
04771
ĐB
897704
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,4
9,7 1 5,8
3 2 9,9
3 2
9,6,0 4 8,0
Chục Số Đơn vị
1,0,9 5 8
6,9 6 8,4,6
7 1
6,4,1,5 8
2,2 9 1,4,6,5
Kết quả xổ số Cần Thơ
12/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T6
100N
15
200N
742
400N
8522
3927
3344
1TR
5600
3TR
61540
14780
19555
67739
16173
13545
64848
10TR
61273
92067
20TR
26021
30TR
97086
ĐB
745560
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,4,8,6 0 0
2 1 5
4,2 2 2,7,1
7,7 3 9
4 4 2,4,0,5,8
Chục Số Đơn vị
1,5,4 5 5
8 6 7,0
2,6 7 3,3
4 8 0,6
3 9
Kết quả xổ số Cần Thơ
05/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Cần Thơ
29/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T5
100N
90
200N
502
400N
5822
8399
7765
1TR
8449
3TR
77543
45864
27895
90493
13853
28715
64320
10TR
14796
50753
20TR
28426
30TR
78540
ĐB
244368
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,2,4 0 2
1 5
0,2 2 2,0,6
4,9,5,5 3
6 4 9,3,0
Chục Số Đơn vị
6,9,1 5 3,3
9,2 6 5,4,8
7
6 8
9,4 9 0,9,5,3,6
Kết quả xổ số Cần Thơ
22/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T5
100N
15
200N
125
400N
3454
3538
0865
1TR
1957
3TR
33572
12851
62777
30981
09615
72638
82894
10TR
12543
99532
20TR
55777
30TR
12969
ĐB
968505
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5
5,8 1 5,5
7,3 2 5
4 3 8,8,2
5,9 4 3
Chục Số Đơn vị
1,2,6,1,0 5 4,7,1
6 5,9
5,7,7 7 2,7,7
3,3 8 1
6 9 4
Kết quả xổ số Cần Thơ
15/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N
81
200N
482
400N
3143
8430
4852
1TR
6239
3TR
02402
81603
15794
81292
49022
91336
37162
10TR
86149
85156
20TR
62207
30TR
77146
ĐB
611405
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,3,7,5
8 1
8,5,0,9,2,6 2 2
4,0 3 0,9,6
9 4 3,9,6
Chục Số Đơn vị
0 5 2,6
3,5,4 6 2
0 7
8 1,2
3,4 9 4,2
Kết quả xổ số Cần Thơ
08/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N
56
200N
270
400N
5090
6298
5132
1TR
3717
3TR
42385
90761
80432
04557
34015
47674
90027
10TR
08305
70854
20TR
62271
30TR
65877
ĐB
422896
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 5
6,7 1 7,5
3,3 2 7
3 2,2
7,5 4
Chục Số Đơn vị
8,1,0 5 6,7,4
5,9 6 1
1,5,2,7 7 0,4,1,7
9 8 5
9 0,8,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )