http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
29/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
31
250N
357
500N
7106
6438
2291
1TR
6443
2,5TR
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
5TR
02887
14355
10TR
09557
40TR
82214
ĐB
805603
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,3
3,9 1 4
5 2
4,4,4,0 3 1,8
1 4 3,3,3,0,8
Chục Số Đơn vị
5 5 7,2,5,7
0 6 7
5,6,8,5 7
3,4 8 7
9 9 1,9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
22/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
76
250N
753
500N
3361
6384
8795
1TR
1317
2,5TR
09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
5TR
48097
12364
10TR
65445
40TR
06117
ĐB
870469
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9
6,7 1 7,4,7
2 7
5 3
8,1,6 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 3,8
7,8,7 6 1,4,9
1,2,9,1 7 6,6,1
5 8 4,6
0,6 9 5,7
Kết quả xổ số Đà Nẵng
15/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
47
250N
103
500N
6291
6329
5441
1TR
3196
2,5TR
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
5TR
27855
13168
10TR
74107
40TR
55196
ĐB
221235
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,1,7
9,4,0 1 6
5 2 9,4,8,3
0,2 3 5
2 4 7,1
Chục Số Đơn vị
5,3 5 2,5
9,1,6,9 6 6,8
4,0 7
2,6 8
2 9 1,6,6
Kết quả xổ số Đà Nẵng
08/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
94
250N
613
500N
2830
2810
5868
1TR
1253
2,5TR
50144
97410
54058
44688
62643
54876
95209
5TR
31173
46490
10TR
19022
40TR
75794
ĐB
304450
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,1,1,9,5 0 9
1 3,0,0
2 2 2
1,5,4,7 3 0
9,4,9 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 3,8,0
7 6 8
7 6,3
6,5,8 8 8
0 9 4,0,4
Kết quả xổ số Đà Nẵng
01/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
18
250N
095
500N
2576
0652
0538
1TR
6743
2,5TR
14228
48975
73789
33510
27073
11356
51319
5TR
11113
77247
10TR
71447
40TR
75472
ĐB
644367
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
1 8,0,9,3
5,7 2 8
4,7,1 3 8
4 3,7,7
Chục Số Đơn vị
9,7 5 2,6
7,5 6 7
4,4,6 7 6,5,3,2
1,3,2 8 9
8,1 9 5
Kết quả xổ số Đà Nẵng
25/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
71
250N
636
500N
6120
8454
3523
1TR
3503
2,5TR
98437
57965
69248
33929
36226
27425
03271
5TR
52703
99754
10TR
94693
40TR
09749
ĐB
691820
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 3,3
7,7 1
2 0,3,9,6,5,0
2,0,0,9 3 6,7
5,5 4 8,9
Chục Số Đơn vị
6,2 5 4,4
3,2 6 5
3 7 1,1
4 8
2,4 9 3
Kết quả xổ số Đà Nẵng
18/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
88
250N
758
500N
0864
5029
7870
1TR
8301
2,5TR
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
5TR
50069
26641
10TR
38356
40TR
44355
ĐB
150322
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 1,4
0,3,4 1 8
4,2 2 9,2
3 1
6,0 4 2,9,1
Chục Số Đơn vị
5 5 8,6,5
5 6 4,9
9 7 0
8,5,1 8 8
2,4,6 9 7,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )