http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 01/12/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
01/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/12/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
24/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
82
250N
196
500N
7859
0714
6334
1TR
7315
2,5TR
97994
76928
88262
28229
21406
47887
93043
5TR
85893
18615
10TR
52869
40TR
31363
ĐB
477124
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/11/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/11/2021  
Chục Số Đơn vị
0 6
1 4,5,5
8,6 2 8,9,4
4,9,6 3 4
1,3,9,2 4 3
Chục Số Đơn vị
1,1 5 9
9,0 6 2,9,3
8 7
2 8 2,7
5,2,6 9 6,4,3
Kết quả xổ số Đà Nẵng
17/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
54
250N
026
500N
7782
5732
2144
1TR
9816
2,5TR
34009
83614
81235
79487
87030
75168
51220
5TR
85028
47635
10TR
35271
40TR
18498
ĐB
879542
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/11/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/11/2021  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 9
7 1 6,4
8,3,4 2 6,0,8
3 2,5,0,5
5,4,1 4 4,2
Chục Số Đơn vị
3,3 5 4
2,1 6 8
8 7 1
6,2,9 8 2,7
0 9 8
Kết quả xổ số Đà Nẵng
10/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
66
250N
714
500N
5258
7941
7649
1TR
7548
2,5TR
54159
33079
49892
33276
77686
62092
40591
5TR
13212
57977
10TR
88989
40TR
93507
ĐB
213664
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/11/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/11/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7
4,9 1 4,2
9,9,1 2
3
1,6 4 1,9,8
Chục Số Đơn vị
5 8,9
6,7,8 6 6,4
7,0 7 9,6,7
5,4 8 6,9
4,5,7,8 9 2,2,1
Kết quả xổ số Đà Nẵng
03/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
30
250N
070
500N
4711
3336
8755
1TR
6766
2,5TR
91485
55262
06286
68842
30047
15158
18273
5TR
92201
90753
10TR
14282
40TR
40768
ĐB
227010
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/11/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/11/2021  
Chục Số Đơn vị
3,7,1 0 1
1,0 1 1,0
6,4,8 2
7,5 3 0,6
4 2,7
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5,8,3
3,6,8 6 6,2,8
4 7 0,3
5,6 8 5,6,2
9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
27/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
60
250N
841
500N
2062
7860
4394
1TR
3952
2,5TR
16115
71634
17119
34696
23545
37664
41203
5TR
07473
29903
10TR
22379
40TR
37297
ĐB
010491
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/10/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 3,3
4,9 1 5,9
6,5 2
0,7,0 3 4
9,3,6 4 1,5
Chục Số Đơn vị
1,4 5 2
9 6 0,2,0,4
9 7 3,9
8
1,7 9 4,6,7,1
Kết quả xổ số Đà Nẵng
20/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
77
77
250N
129
129
500N
8080
8080
5621
5621
5889
5889
1TR
1702
1702
2,5TR
69271
69271
56305
56305
37045
37045
81521
81521
74206
74206
89286
89286
08260
08260
5TR
04120
04120
05783
05783
10TR
52236
52236
40TR
29415
29415
ĐB
125690
125690
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/10/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/10/2021  
Chục Số Đơn vị
8,8,6,6,2,2,9,9 0 2,2,5,5,6,6
2,2,7,7,2,2 1 5,5
0,0 2 9,9,1,1,1,1,0,0
8,8 3 6,6
4 5,5
Chục Số Đơn vị
0,0,4,4,1,1 5
0,0,8,8,3,3 6 0,0
7,7 7 7,7,1,1
8 0,0,9,9,6,6,3,3
2,2,8,8 9 0,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 15 ngày )
00  ( 13 ngày )
74  ( 12 ngày )
14  ( 9 ngày )
21  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )

Miền Bắc

49  ( 21 ngày )
53  ( 15 ngày )
07  ( 14 ngày )
22  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
19  ( 12 ngày )
62  ( 11 ngày )
37  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 15 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 9 ngày )
23  ( 7 ngày )
58  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
30  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )