http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Nẵng
19/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N
39
250N
372
500N
9942
3835
5222
1TR
2830
2,5TR
05504
24058
00358
99749
53019
81271
35280
5TR
67855
68987
10TR
49778
40TR
74785
ĐB
573990
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8,9 0 4
7 1 9
7,4,2 2 2
3 9,5,0
0 4 2,9
Chục Số Đơn vị
3,5,8 5 8,8,5
6
8 7 2,1,8
5,5,7 8 0,7,5
3,4,1 9 0
Kết quả xổ số Đà Nẵng
12/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N
59
250N
571
500N
3347
9950
5733
1TR
4515
2,5TR
29066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
5TR
14176
07232
10TR
98822
40TR
65367
ĐB
237610
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1 0
7,5,8 1 5,0
3,2 2 2
3 3 3,2
4 7,8
Chục Số Đơn vị
1,6,8 5 9,0,1
6,7 6 6,5,7
4,6 7 1,8,6
4,7 8 1,5
5 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
05/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N
27
250N
027
500N
8547
5924
7063
1TR
5400
2,5TR
53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
5TR
17408
16572
10TR
12182
40TR
03231
ĐB
617219
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8
7,3 1 9
7,8 2 7,7,4,9
6 3 5,1
2 4 7,7
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9
6 3,5
2,2,4,4 7 1,2
0 8 2
5,9,2,1 9 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
29/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N
70
250N
652
500N
7570
8270
4452
1TR
3074
2,5TR
62200
16200
78905
09266
91766
98022
81536
5TR
80794
87322
10TR
32327
40TR
05709
ĐB
526514
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,7,7,0,0 0 0,0,5,9
1 4
5,5,2,2 2 2,2,7
3 6
7,9,1 4
Chục Số Đơn vị
0 5 2,2
6,6,3 6 6,6
2 7 0,0,0,4
8
0 9 4
Kết quả xổ số Đà Nẵng
22/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N
83
250N
915
500N
1727
0175
6116
1TR
1200
2,5TR
55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
5TR
14445
41871
10TR
22970
40TR
84593
ĐB
864720
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,9,7,2 0 0
4,6,7 1 5,6
6,7 2 7,5,0
8,7,9 3
4 1,5
Chục Số Đơn vị
1,7,2,4 5
1 6 1,2
2 7 5,3,2,1,0
8 3
9 0,3
Kết quả xổ số Đà Nẵng
15/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N
20
250N
286
500N
9029
2752
6653
1TR
3666
2,5TR
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
5TR
51202
34118
10TR
97831
40TR
99354
ĐB
421752
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
3 1 8
5,2,0,5 2 0,9,7,2,6
5 3 6,1
5 4
Chục Số Đơn vị
5 2,3,7,4,2
8,6,3,2 6 6,7,8
6,2,5 7
6,1 8 6
2 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng
08/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N
93
250N
285
500N
6020
0669
5199
1TR
1962
2,5TR
97373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
5TR
76421
27496
10TR
25831
40TR
93640
ĐB
762242
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 7
7,5,2,3 1
6,3,4 2 0,1
9,7 3 4,2,1
3 4 0,2
Chục Số Đơn vị
8 5 1
9 6 9,2
0 7 3,1
9 8 5
6,9 9 3,9,8,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )