http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
41
250N
676
500N
6634
8961
8254
1TR
9287
2,5TR
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
5TR
77483
22159
10TR
01732
40TR
36415
ĐB
372934
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
4,6 1 5
4,3 2 0
5,8 3 4,4,2,4
3,5,3,3 4 1,2,5
Chục Số Đơn vị
4,1 5 4,3,9,9
7,8 6 1
8 7 6
8 7,6,3
5,5 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
18/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
79
250N
158
500N
3055
0434
0405
1TR
9033
2,5TR
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
5TR
34467
92179
10TR
88165
40TR
90587
ĐB
674809
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,9
8 1
8 2
3,6 3 4,3
3,7 4
Chục Số Đơn vị
5,0,6 5 8,5,8
6 3,7,5
6,8 7 9,0,8,4,9
5,7,5 8 1,2,7
7,7,0 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
11/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
00
250N
560
500N
4087
0057
9947
1TR
7557
2,5TR
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
5TR
06565
96130
10TR
32332
40TR
96603
ĐB
529366
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,3 0 0,4,3
3,4 1
4,3 2 5
0 3 1,0,2
0 4 7,1,2
Chục Số Đơn vị
2,6 5 7,7
6 6 0,9,7,5,6
8,5,4,5,6 7
8 7
6 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
04/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
40
250N
387
500N
9536
0104
8137
1TR
4844
2,5TR
22544
31801
40928
56851
20020
90092
85731
5TR
15367
17317
10TR
60034
40TR
66562
ĐB
891370
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2,7 0 4,1
0,5,3 1 7
9,6 2 8,0
3 6,7,1,4
0,4,4,3 4 0,4,4
Chục Số Đơn vị
5 1
3 6 7,2
8,3,6,1 7 0
2 8 7
9 2
Kết quả xổ số Đắk Nông
28/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
16
250N
246
500N
5183
9913
6154
1TR
3059
2,5TR
26654
26620
02599
04257
98384
82050
75641
5TR
12252
02419
10TR
22579
40TR
53224
ĐB
153051
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5 0
4,5 1 6,3,9
5 2 0,4
8,1 3
5,5,8,2 4 6,1
Chục Số Đơn vị
5 4,9,4,7,0,2,1
1,4 6
5 7 9
8 3,4
5,9,1,7 9 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
21/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
79
250N
609
500N
6546
0463
6861
1TR
9603
2,5TR
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
5TR
12885
12485
10TR
24748
40TR
08332
ĐB
188947
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
6 1 9,6
7,3 2 7,8
6,0 3 7,2
4 6,8,7
Chục Số Đơn vị
8,8 5
4,1 6 3,1
2,3,4 7 9,2
2,9,4 8 5,5
7,0,1 9 8
Kết quả xổ số Đắk Nông
14/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
71
250N
007
500N
0463
4318
0859
1TR
0737
2,5TR
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
5TR
41814
32902
10TR
35228
40TR
12346
ĐB
837920
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6,1,3,2
7,0 1 8,4
0 2 8,0
6,3,0 3 7,3,9
6,9,1 4 6
Chục Số Đơn vị
5 9
0,4 6 3,4
0,3 7 1
1,2 8
5,3 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )