http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
24/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
65
250N
158
500N
5456
8893
7727
1TR
6781
2,5TR
73645
15880
60932
45359
31183
56147
38116
5TR
41563
01800
10TR
84757
40TR
11650
ĐB
922213
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/07/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8,0,5 0 0
8 1 6,3
3 2 7
9,8,6,1 3 2
4 5,7
Chục Số Đơn vị
6,4 5 8,6,9,7,0
5,1 6 5,3
2,4,5 7
5 8 1,0,3
5 9 3
Kết quả xổ số Đắk Nông
17/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
38
250N
381
500N
6733
5478
9545
1TR
3647
2,5TR
54362
52797
20146
78622
99402
38616
62017
5TR
55931
57724
10TR
57329
40TR
30364
ĐB
552114
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/07/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 2
8,3 1 6,7,4
6,2,0 2 2,4,9
3 3 8,3,1
2,6,1 4 5,7,6
Chục Số Đơn vị
4 5
4,1 6 2,4
4,9,1 7 8
3,7 8 1
2 9 7
Kết quả xổ số Đắk Nông
10/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
70
250N
972
500N
7769
2113
9797
1TR
3991
2,5TR
41808
40118
79466
16304
77857
84527
81580
5TR
50076
74020
10TR
26678
40TR
17532
ĐB
425487
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/07/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/07/2021  
Chục Số Đơn vị
7,8,2 0 8,4
9 1 3,8
7,3 2 7,0
1 3 2
0 4
Chục Số Đơn vị
5 7
6,7 6 9,6
9,5,2,8 7 0,2,6,8
0,1,7 8 0,7
6 9 7,1
Kết quả xổ số Đắk Nông
03/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
41
250N
863
500N
2689
5082
8114
1TR
0668
2,5TR
00222
20026
26871
06566
74385
24246
34225
5TR
96417
05681
10TR
48714
40TR
05616
ĐB
088165
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/07/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
4,7,8 1 4,7,4,6
8,2 2 2,6,5
6 3
1,1 4 1,6
Chục Số Đơn vị
8,2,6 5
2,6,4,1 6 3,8,6,5
1 7 1
6 8 9,2,5,1
8 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
26/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
80
250N
719
500N
2304
7712
4145
1TR
1334
2,5TR
97946
97705
58854
76191
59861
69347
81897
5TR
51920
64908
10TR
10725
40TR
54137
ĐB
129903
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/06/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 4,5,8,3
9,6 1 9,2
1 2 0,5
0 3 4,7
0,3,5 4 5,6,7
Chục Số Đơn vị
4,0,2 5 4
4 6 1
4,9,3 7
0 8 0
1 9 1,7
Kết quả xổ số Đắk Nông
19/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
31
250N
313
500N
2401
4767
9092
1TR
1881
2,5TR
26833
77323
87123
94463
75774
33705
52972
5TR
51650
81859
10TR
47505
40TR
01284
ĐB
509158
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/06/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,5,5
3,0,8 1 3
9,7 2 3,3
1,3,2,2,6 3 1,3
7,8 4
Chục Số Đơn vị
0,0 5 0,9,8
6 7,3
6 7 4,2
5 8 1,4
5 9 2
Kết quả xổ số Đắk Nông
12/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
63
250N
255
500N
0439
5074
7720
1TR
2286
2,5TR
55909
45636
01754
25460
82717
12238
04965
5TR
31670
36362
10TR
66355
40TR
32789
ĐB
051128
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/06/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,6,7 0 9
1 7
6 2 0,8
6 3 9,6,8
7,5 4
Chục Số Đơn vị
5,6,5 5 5,4,5
8,3 6 3,0,5,2
1 7 4,0
3,2 8 6,9
3,0,8 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )