http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
15/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N
44
250N
589
500N
5156
8485
8176
1TR
6823
2,5TR
56950
17375
11913
42672
20476
09095
04793
5TR
95946
02642
10TR
55073
40TR
58837
ĐB
701315
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0
1 3,5
7,4 2 3
2,1,9,7 3 7
4 4 4,6,2
Chục Số Đơn vị
8,7,9,1 5 6,0
5,7,7,4 6
3 7 6,5,2,6,3
8 9,5
8 9 5,3
Kết quả xổ số Đắk Nông
08/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N
47
250N
015
500N
5807
9180
5133
1TR
1799
2,5TR
10205
26667
64908
69378
20365
11354
82420
5TR
41043
66245
10TR
05902
40TR
69732
ĐB
539125
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 7,5,8,2
1 5
0,3 2 0,5
3,4 3 3,2
5 4 7,3,5
Chục Số Đơn vị
1,0,6,4,2 5 4
6 7,5
4,0,6 7 8
0,7 8 0
9 9 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
01/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N
72
250N
569
500N
1852
2668
5716
1TR
3733
2,5TR
83942
59728
29169
01697
80635
54313
76660
5TR
36740
25729
10TR
74152
40TR
02157
ĐB
687059
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4 0
1 6,3
7,5,4,5 2 8,9
3,1 3 3,5
4 2,0
Chục Số Đơn vị
3 5 2,2,7,9
1 6 9,8,9,0
9,5 7 2
6,2 8
6,6,2,5 9 7
Kết quả xổ số Đắk Nông
25/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N
84
250N
033
500N
7080
1757
6006
1TR
8286
2,5TR
61167
12217
62875
92445
43902
59322
73331
5TR
81761
44140
10TR
04421
40TR
81930
ĐB
685962
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,4,3 0 6,2
3,6,2 1 7
0,2,6 2 2,1
3 3 3,1,0
8 4 5,0
Chục Số Đơn vị
7,4 5 7
0,8 6 7,1,2
5,6,1 7 5
8 4,0,6
9
Kết quả xổ số Đắk Nông
18/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N
38
250N
423
500N
6072
2295
4868
1TR
1466
2,5TR
43834
28565
18480
79952
58895
25702
08331
5TR
30492
71099
10TR
02033
40TR
30773
ĐB
389600
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 2,0
3 1
7,5,0,9 2 3
2,3,7 3 8,4,1,3
3 4
Chục Số Đơn vị
9,6,9 5 2
6 6 8,6,5
7 2,3
3,6 8 0
9 9 5,5,2,9
Kết quả xổ số Đắk Nông
11/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N
50
250N
050
500N
0933
6907
1338
1TR
8302
2,5TR
47260
61719
45636
88884
69092
60015
66053
5TR
08739
29967
10TR
07775
40TR
87716
ĐB
796887
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,5,6 0 7,2
1 9,5,6
0,9 2
3,5 3 3,8,6,9
8 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5 0,0,3
3,1 6 0,7
0,6,8 7 5
3 8 4,7
1,3 9 2
Kết quả xổ số Đắk Nông
04/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N
64
250N
417
500N
7744
7390
9555
1TR
7434
2,5TR
66828
85081
90821
88766
88687
66788
98517
5TR
25372
32080
10TR
06355
40TR
61288
ĐB
159781
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,8 0
8,2,8 1 7,7
7 2 8,1
3 4
6,4,3 4 4
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,5
6 6 4,6
1,8,1 7 2
2,8,8 8 1,7,8,0,8,1
9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )