http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
22/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/01/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/01/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Đắk Nông
15/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N -
250N -
500N -
1TR -
2,5TR
95352
09572
18736
97004
44464
5TR
08736
82207
10TR
77926
40TR
14237
ĐB
301038
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/01/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/01/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,7
1
5,7 2 6
3 6,6,7,8
0,6 4
Chục Số Đơn vị
5 2
3,3,2 6 4
0,3 7 2
3 8
9
Kết quả xổ số Đắk Nông
08/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
18
250N
725
500N
1599
9411
3259
1TR
2619
2,5TR
17451
19614
15273
53158
84362
45904
07321
5TR
96224
29748
10TR
74662
40TR
36029
ĐB
133633
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/01/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/01/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
1,5,2 1 8,1,9,4
6,6 2 5,1,4,9
7,3 3 3
1,0,2 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 9,1,8
6 2,2
7 3
1,5,4 8
9,5,1,2 9 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
01/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/01/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/01/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Đắk Nông
25/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
68
250N
375
500N
9765
6434
0524
1TR
8203
2,5TR
74546
91321
25421
44780
08136
71221
92089
5TR
00713
29121
10TR
01927
40TR
57502
ĐB
808868
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/12/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/12/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,2
2,2,2,2 1 3
0 2 4,1,1,1,1,7
0,1 3 4,6
3,2 4 6
Chục Số Đơn vị
7,6 5
4,3 6 8,5,8
2 7 5
6,6 8 0,9
8 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
18/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
77
250N
387
500N
4760
6527
2281
1TR
8470
2,5TR
07595
55388
97830
77781
39170
12972
57800
5TR
11537
66409
10TR
65050
40TR
98511
ĐB
142046
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/12/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/12/2021  
Chục Số Đơn vị
6,7,3,7,0,5 0 0,9
8,8,1 1 1
7 2 7
3 0,7
4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 0
4 6 0
7,8,2,3 7 7,0,0,2
8 8 7,1,8,1
0 9 5
Kết quả xổ số Đắk Nông
11/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N
80
250N
077
500N
0747
9195
6517
1TR
2976
2,5TR
45955
36841
45890
83610
78435
61201
92744
5TR
67149
51915
10TR
45765
40TR
30869
ĐB
322696
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/12/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/12/2021  
Chục Số Đơn vị
8,9,1 0 1
4,0 1 7,0,5
2
3 5
4 4 7,1,4,9
Chục Số Đơn vị
9,5,3,1,6 5 5
7,9 6 5,9
7,4,1 7 7,6
8 0
4,6 9 5,0,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 18 ngày )
76  ( 17 ngày )
83  ( 15 ngày )
47  ( 13 ngày )
59  ( 13 ngày )
50  ( 11 ngày )
69  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 12 ngày )
70  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
14  ( 8 ngày )
42  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
90  ( 6 ngày )