http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
21/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSDN
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 21/07/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 21/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Đồng Nai
14/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSDN
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/07/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Đồng Nai
07/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 7K1
100N
61
200N
806
400N
8714
0026
1678
1TR
5683
3TR
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
10TR
27532
33860
20TR
85992
30TR
57577
ĐB
168076
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/07/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 6
6,9 1 4
7,9,3,9 2 6
8 3 0,7,2
1 4
Chục Số Đơn vị
5 8
0,2,7 6 1,0
3,7 7 8,2,8,7,6
7,5,7 8 3
9 1,2,2
Kết quả xổ số Đồng Nai
30/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K5
100N
52
200N
387
400N
6989
5552
0083
1TR
5894
3TR
43615
22774
26364
29817
08035
17029
85617
10TR
45940
80861
20TR
33440
30TR
85243
ĐB
235490
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/06/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4,9 0
6 1 5,7,7
5,5 2 9
8,4 3 5
9,7,6 4 0,0,3
Chục Số Đơn vị
1,3 5 2,2
6 4,1
8,1,1 7 4
8 7,9,3
8,2 9 4,0
Kết quả xổ số Đồng Nai
23/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K4
100N
55
200N
390
400N
3987
6349
0929
1TR
4934
3TR
68521
09536
43685
65256
71523
45742
74117
10TR
14623
22613
20TR
60416
30TR
73708
ĐB
260023
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/06/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/06/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
2 1 7,3,6
4 2 9,1,3,3,3
2,2,1,2 3 4,6
3 4 9,2
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5,6
3,5,1 6
8,1 7
0 8 7,5
4,2 9 0
Kết quả xổ số Đồng Nai
16/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K3
100N
62
200N
758
400N
7166
7940
3409
1TR
3379
3TR
45901
82382
71048
58602
87408
49038
17039
10TR
46793
09625
20TR
61629
30TR
61245
ĐB
503155
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/06/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,1,2,8
0 1
6,8,0 2 5,9
9 3 8,9
4 0,8,5
Chục Số Đơn vị
2,4,5 5 8,5
6 6 2,6
7 9
5,4,0,3 8 2
0,7,3,2 9 3
Kết quả xổ số Đồng Nai
09/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K2
100N
02
200N
446
400N
6504
8229
6711
1TR
9999
3TR
85865
03801
16439
35682
79883
09634
03238
10TR
87003
09850
20TR
47438
30TR
70802
ĐB
422435
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/06/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,4,1,3,2
1,0 1 1
0,8,0 2 9
8,0 3 9,4,8,8,5
0,3 4 6
Chục Số Đơn vị
6,3 5 0
4 6 5
7
3,3 8 2,3
2,9,3 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )