http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
21/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
45
250N
290
500N
2283
0628
6094
1TR
3704
2,5TR
48516
96362
54329
53374
45531
06159
71118
5TR
44103
18973
10TR
01375
40TR
36786
ĐB
452758
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,3
3 1 6,8
6 2 8,9
8,0,7 3 1
9,0,7 4 5
Chục Số Đơn vị
4,7 5 9,8
1,8 6 2
7 4,3,5
2,1,5 8 3,6
2,5 9 0,4
Kết quả xổ số Gia Lai
14/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
78
250N
584
500N
9372
7352
2498
1TR
0429
2,5TR
58376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
5TR
21790
44607
10TR
87941
40TR
29235
ĐB
275418
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 7
4 1 2,8
7,5,1,2 2 9,2
3 8,6,5
8 4 1
Chục Số Đơn vị
5,3 5 2,5
7,3 6
9,0 7 8,2,6
7,9,3,1 8 4
2 9 8,7,0
Kết quả xổ số Gia Lai
07/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
19
250N
643
500N
8898
8885
4683
1TR
9758
2,5TR
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
5TR
38236
16018
10TR
64352
40TR
07295
ĐB
247798
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
4,3,9 1 9,8
5 2
4,8,8 3 4,1,6
3 4 3,1
Chục Số Đơn vị
8,9 5 8,2
3 6
7 8
9,5,7,1,9 8 5,3,3
1 9 8,0,1,5,8
Kết quả xổ số Gia Lai
31/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
09
250N
042
500N
3917
8194
4411
1TR
5788
2,5TR
78502
29821
60088
48029
13555
93104
22573
5TR
87368
16721
10TR
69805
40TR
29502
ĐB
087970
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 31/05/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 31/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,2,4,5,2
1,2,2 1 7,1
4,0,0 2 1,9,1
7 3
9,0 4 2
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
6 8
1 7 3,0
8,8,6 8 8,8
0,2 9 4
Kết quả xổ số Gia Lai
24/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
74
250N
665
500N
0706
8808
1079
1TR
1608
2,5TR
14228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
5TR
23283
44032
10TR
60762
40TR
46296
ĐB
397150
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,5 0 6,8,8,4
1 1 7,1
3,6 2 8
9,8 3 2
7,0 4
Chục Số Đơn vị
6 5 0,0
0,9 6 5,0,2
1 7 4,9
0,0,2 8 3
7 9 3,6
Kết quả xổ số Gia Lai
17/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
29
250N
313
500N
1291
5420
3132
1TR
0656
2,5TR
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
5TR
79853
74178
10TR
82005
40TR
12522
ĐB
184332
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 1,5
9,0 1 3
3,2,3 2 9,0,2
1,6,5 3 2,6,9,2
4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,3
5,3 6 3,9,0
7 8
7 8
2,3,6,9 9 1,9
Kết quả xổ số Gia Lai
10/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
30
250N
606
500N
2250
3579
0272
1TR
1064
2,5TR
69193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
5TR
13160
86203
10TR
61433
40TR
30685
ĐB
633242
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,5,6 0 6,3
1
7,5,3,4 2 9
9,7,0,3 3 0,6,2,3
6 4 2
Chục Số Đơn vị
8 5 0,2
0,3 6 4,0
7 9,2,3
8 5
7,9,2 9 3,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )