http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
24/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
32
250N
112
500N
8511
7576
7531
1TR
5751
2,5TR
77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239
5TR
15439
55259
10TR
87566
40TR
45327
ĐB
676319
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
1,3,5 1 2,1,9
3,1 2 7
7 3 2,1,9,9
7 4 7
Chục Số Đơn vị
5 1,9,9
7,0,6 6 0,6
4,2 7 6,4,3
8
5,3,3,5,1 9
Kết quả xổ số Gia Lai
17/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
30
250N
455
500N
5662
3211
0850
1TR
4022
2,5TR
05965
52904
96658
69451
79541
99644
72997
5TR
84051
97312
10TR
50866
40TR
68152
ĐB
987646
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/06/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 4
1,5,4,5 1 1,2
6,2,1,5 2 2
3 0
0,4 4 1,4,6
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,0,8,1,1,2
6,4 6 2,5,6
9 7
5 8
9 7
Kết quả xổ số Gia Lai
10/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
00
250N
515
500N
8901
8895
3952
1TR
2655
2,5TR
59807
09017
35169
87637
64905
22287
62062
5TR
66910
13138
10TR
71330
40TR
81901
ĐB
248277
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/06/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1,3 0 0,1,7,5,1
0,0 1 5,7,0
5,6 2
3 7,8,0
4
Chục Số Đơn vị
1,9,5,0 5 2,5
6 9,2
0,1,3,8,7 7 7
3 8 7
6 9 5
Kết quả xổ số Gia Lai
03/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
86
250N
721
500N
1336
0887
5806
1TR
0902
2,5TR
51079
49101
16466
90423
66998
42792
46080
5TR
25274
00739
10TR
20692
40TR
86968
ĐB
248988
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/06/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 6,2,1
2,0 1
0,9,9 2 1,3
2 3 6,9
7 4
Chục Số Đơn vị
5
8,3,0,6 6 6,8
8 7 9,4
9,6,8 8 6,7,0,8
7,3 9 8,2,2
Kết quả xổ số Gia Lai
27/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
84
250N
106
500N
6669
4604
2092
1TR
1827
2,5TR
46644
65358
37009
25258
76343
19230
31238
5TR
00110
71057
10TR
10678
40TR
29833
ĐB
935298
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/05/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 6,4,9
1 0
9 2 7
4,3 3 0,8,3
8,0,4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 8,8,7
0 6 9
2,5 7 8
5,5,3,7,9 8 4
6,0 9 2,8
Kết quả xổ số Gia Lai
20/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
55
250N
465
500N
7662
9919
6102
1TR
0795
2,5TR
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
5TR
16325
11191
10TR
68793
40TR
16027
ĐB
289053
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,7
4,9 1 9,5
6,0 2 5,7
9,5 3
4 1
Chục Số Đơn vị
5,6,9,1,2 5 5,3
8 6 5,2
0,2 7 8
8,7 8 6,8,0
1 9 5,1,3
Kết quả xổ số Gia Lai
13/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
54
250N
050
500N
1693
0784
1455
1TR
0709
2,5TR
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
5TR
49170
39894
10TR
61158
40TR
73421
ĐB
271517
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,7 0 9,4,0
2 1 7
2 8,1
9 3
5,8,0,9 4
Chục Số Đơn vị
5,8 5 4,0,5,6,8
5 6
7,1 7 7,0
8,2,5 8 4,8,5
0 9 3,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )