http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 30/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
30/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
59
250N
790
500N
4500
8666
0321
1TR
6559
2,5TR
04337
59240
49523
83050
79058
40636
83677
5TR
68773
69663
10TR
95232
40TR
61231
ĐB
936876
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 30/07/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 30/07/2021  
Chục Số Đơn vị
9,0,4,5 0 0
2,3 1
3 2 1,3
2,7,6 3 7,6,2,1
4 0
Chục Số Đơn vị
5 9,9,0,8
6,3,7 6 6,3
3,7 7 7,3,6
5 8
5,5 9 0
Kết quả xổ số Gia Lai
23/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
33
250N
643
500N
6502
7417
8308
1TR
6652
2,5TR
23757
55302
96875
49755
92834
45850
13759
5TR
37928
57282
10TR
14462
40TR
22133
ĐB
329346
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/07/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/07/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,8,2
1 7
0,5,0,8,6 2 8
3,4,3 3 3,4,3
3 4 3,6
Chục Số Đơn vị
7,5 5 2,7,5,0,9
4 6 2
1,5 7 5
0,2 8 2
5 9
Kết quả xổ số Gia Lai
16/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
64
250N
891
500N
8948
9889
6536
1TR
6244
2,5TR
36004
59971
81168
92262
80614
78643
64758
5TR
30898
84421
10TR
48096
40TR
93014
ĐB
880990
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/07/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/07/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 4
9,7,2 1 4,4
6 2 1
4 3 6
6,4,0,1,1 4 8,4,3
Chục Số Đơn vị
5 8
3,9 6 4,8,2
7 1
4,6,5,9 8 9
8 9 1,8,6,0
Kết quả xổ số Gia Lai
09/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
65
250N
769
500N
4334
0476
5548
1TR
6784
2,5TR
70994
91572
67038
35406
50347
51322
04227
5TR
80298
37326
10TR
27363
40TR
57424
ĐB
484277
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/07/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 6
1
7,2 2 2,7,6,4
6 3 4,8
3,8,9,2 4 8,7
Chục Số Đơn vị
6 5
7,0,2 6 5,9,3
4,2,7 7 6,2,7
4,3,9 8 4
6 9 4,8
Kết quả xổ số Gia Lai
02/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
40
250N
626
500N
3490
6432
8925
1TR
7564
2,5TR
71627
69222
32116
48656
22199
28258
79507
5TR
76769
06361
10TR
81862
40TR
13036
ĐB
494059
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/07/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/07/2021  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7
6 1 6
3,2,6 2 6,5,7,2
3 2,6
6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 6,8,9
2,1,5,3 6 4,9,1,2
2,0 7
5 8
9,6,5 9 0,9
Kết quả xổ số Gia Lai
25/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
79
250N
359
500N
9835
4262
1307
1TR
1811
2,5TR
60316
37493
17299
91203
18971
02310
43982
5TR
62796
30568
10TR
55025
40TR
00338
ĐB
625903
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/06/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,3,3
1,7 1 1,6,0
6,8 2 5
9,0,0 3 5,8
4
Chục Số Đơn vị
3,2 5 9
1,9 6 2,8
0 7 9,1
6,3 8 2
7,5,9 9 3,9,6
Kết quả xổ số Gia Lai
18/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N
29
250N
987
500N
5865
0650
7365
1TR
8047
2,5TR
13005
82658
52257
98795
55633
09271
07120
5TR
39880
99432
10TR
74896
40TR
03420
ĐB
771915
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/06/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,2,8,2 0 5
7 1 5
3 2 9,0,0
3 3 3,2
4 7
Chục Số Đơn vị
6,6,0,9,1 5 0,8,7
9 6 5,5
8,4,5 7 1
5 8 7,0
2 9 5,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )