http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 27/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
27/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
62171
G.Nhất
74232
G.Nhì
60392
44343
G.Ba
64585
95259
26829
39723
35831
09847
G.Tư
4995
7776
5533
9323
G.Năm
2572
1277
9664
1525
0828
6964
G.Sáu
310
044
843
G.Bảy
12
49
24
87
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
3,7 1 2,0
1,7,9,3 2 4,5,8,3,9,3
4,3,2,2,4 3 3,1,2
2,4,6,6 4 9,4,3,7,3
Chục Số Đơn vị
2,9,8 5 9
7 6 4,4
8,7,4 7 2,7,6,1
2 8 7,5
4,5,2 9 5,2

Xổ số điện toán - Ngày: 20/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
20/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
71808
G.Nhất
24479
G.Nhì
90383
30364
G.Ba
75004
74192
85474
35965
24574
05315
G.Tư
6798
6633
2959
8954
G.Năm
3354
2503
8187
1722
7345
4980
G.Sáu
152
770
946
G.Bảy
45
33
95
20
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,7,8 0 3,4,8
1 5
5,2,9 2 0,2
3,0,3,8 3 3,3
5,5,0,7,7,6 4 5,6,5
Chục Số Đơn vị
4,9,4,6,1 5 2,4,9,4
4 6 5,4
8 7 0,4,4,9
9,0 8 7,0,3
5,7 9 5,8,2

Xổ số điện toán - Ngày: 13/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
13/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
89927
G.Nhất
77049
G.Nhì
95785
88560
G.Ba
02501
28731
84940
63777
51957
41446
G.Tư
4772
0337
6666
9635
G.Năm
3025
9674
7749
8248
0088
9539
G.Sáu
030
213
129
G.Bảy
29
70
33
19
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3,4,6 0 1
0,3 1 9,3
7 2 9,9,5,7
3,1 3 3,0,9,7,5,1
7 4 9,8,0,6,9
Chục Số Đơn vị
2,3,8 5 7
6,4 6 6,0
3,7,5,2 7 0,4,2,7
4,8 8 8,5
2,1,2,4,3,4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 06/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
06/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
11584
G.Nhất
78907
G.Nhì
25958
67236
G.Ba
63964
38604
87235
42320
65902
68469
G.Tư
9916
4894
0460
3908
G.Năm
2074
8735
9103
4890
2716
4212
G.Sáu
585
619
864
G.Bảy
51
90
10
32
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1,9,6,2 0 3,8,4,2,7
5 1 0,9,6,2,6
3,1,0 2 0
0 3 2,5,5,6
6,7,9,6,0,8 4
Chục Số Đơn vị
8,3,3 5 1,8
1,1,3 6 4,0,4,9
0 7 4
0,5 8 5,4
1,6 9 0,0,4

Xổ số điện toán - Ngày: 30/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 30/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 30/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
30/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
12512
G.Nhất
62935
G.Nhì
64686
41116
G.Ba
68096
98840
32140
56092
30312
08501
G.Tư
4910
1554
6967
3310
G.Năm
8077
6006
4601
6632
4181
0366
G.Sáu
591
768
764
G.Bảy
04
94
22
64
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,1,4,4 0 4,6,1,1
9,0,8,0 1 0,0,2,6,2
2,3,9,1,1 2 2
3 2,5
0,9,6,6,5 4 0,0
Chục Số Đơn vị
3 5 4
0,6,9,8,1 6 4,8,4,6,7
7,6 7 7
6 8 1,6
9 4,1,6,2

Xổ số điện toán - Ngày: 23/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 23/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 23/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
23/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
29213
G.Nhất
64806
G.Nhì
79526
21519
G.Ba
79055
83498
48166
66999
60892
26542
G.Tư
2922
8295
5736
1480
G.Năm
1192
7948
7140
7108
2577
6229
G.Sáu
025
779
153
G.Bảy
17
54
81
51
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8,6
8,5 1 7,9,3
9,2,9,4 2 5,9,2,6
5,1 3 6
5 4 8,0,2
Chục Số Đơn vị
2,9,5 5 4,1,3,5
3,6,2,0 6 6
1,7 7 9,7
4,0,9 8 1,0
7,2,9,1 9 2,5,8,9,2

Xổ số điện toán - Ngày: 16/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 16/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 16/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
16/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
17713
G.Nhất
95077
G.Nhì
26845
85992
G.Ba
68037
86767
32549
59746
77064
23960
G.Tư
2721
9310
9589
6644
G.Năm
8056
8489
8311
2057
8711
9051
G.Sáu
553
568
678
G.Bảy
87
38
34
88
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0
1,1,5,2 1 1,1,0,3
9 2 1
5,1 3 8,4,7
3,4,6 4 4,9,6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 3,6,7,1
5,4 6 8,7,4,0
8,5,3,6,7 7 8,7
3,8,6,7 8 7,8,9,9
8,8,4 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )