http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/01/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 17/01/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 17/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 17/01/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
17/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
88041
G.Nhất
36730
G.Nhì
73089
38298
G.Ba
65757
45175
30708
86796
92638
82598
G.Tư
7621
2164
0664
0022
G.Năm
3870
3305
1752
1265
5131
5477
G.Sáu
099
539
479
G.Bảy
09
17
44
39
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/01/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/01/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 9,5,8
3,2,4 1 7
5,2 2 1,2
3 9,9,1,8,0
4,6,6 4 4,1
Chục Số Đơn vị
0,6,7 5 2,7
9 6 5,4,4
1,7,5 7 9,0,7,5
0,3,9,9 8 9
0,3,9,3,7,8 9 9,6,8,8

Xổ số điện toán - Ngày: 10/01/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 10/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 10/01/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
10/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
08845
G.Nhất
40173
G.Nhì
66686
03977
G.Ba
56864
06136
53050
68948
67981
42681
G.Tư
3082
1043
9596
7307
G.Năm
0821
8322
1624
7933
0535
1263
G.Sáu
163
873
955
G.Bảy
64
54
52
06
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/01/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/01/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,7
2,8,8 1
5,2,8 2 1,2,4
6,7,3,6,4,7 3 3,5,6
6,5,2,6 4 3,8,5
Chục Số Đơn vị
5,3,4 5 4,2,5,0
0,9,3,8 6 4,3,3,4
0,7 7 3,7,3
4 8 2,1,1,6
9 6

Xổ số điện toán - Ngày: 03/01/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 03/01/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 03/01/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
03/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
37061
G.Nhất
02804
G.Nhì
28975
91130
G.Ba
23859
45389
77521
89766
65789
02471
G.Tư
0547
0571
3966
5502
G.Năm
9266
7234
0119
6292
5499
2971
G.Sáu
138
977
988
G.Bảy
27
74
34
72
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/01/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/01/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,4
7,7,2,7,6 1 9
7,9,0 2 7,1
3 4,8,4,0
7,3,3,0 4 7
Chục Số Đơn vị
7 5 9
6,6,6 6 6,6,6,1
2,7,4 7 4,2,7,1,1,1,5
3,8 8 8,9,9
1,9,5,8,8 9 2,9

Xổ số điện toán - Ngày: 27/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
27/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
56903
G.Nhất
23361
G.Nhì
78522
53076
G.Ba
19790
15181
03160
10249
85789
79006
G.Tư
0298
9266
5764
2316
G.Năm
7314
8599
2342
4868
5337
9342
G.Sáu
257
863
468
G.Bảy
49
82
85
36
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/12/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/12/2021  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 6,3
8,6 1 4,6
8,4,4,2 2 2
6,0 3 6,7
1,6 4 9,2,2,9
Chục Số Đơn vị
8 5 7
3,6,1,0,7 6 3,8,8,6,4,0,1
5,3 7 6
6,6,9 8 2,5,1,9
4,9,4,8 9 9,8,0

Xổ số điện toán - Ngày: 20/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
20/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
74271
G.Nhất
26961
G.Nhì
35753
96442
G.Ba
60703
88979
73375
50539
81437
41427
G.Tư
0547
9452
7293
1371
G.Năm
2823
4017
9148
5520
8724
3399
G.Sáu
599
179
590
G.Bảy
90
70
31
27
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/12/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/12/2021  
Chục Số Đơn vị
9,7,9,2 0 3
3,7,6,7 1 7
5,4 2 7,3,0,4,7
2,9,0,5 3 1,9,7
2 4 8,7,2
Chục Số Đơn vị
7 5 2,3
6 1
2,1,4,3,2 7 0,9,1,9,5,1
4 8
9,7,9,7,3 9 0,9,0,9,3

Xổ số điện toán - Ngày: 13/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
13/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
98112
G.Nhất
05580
G.Nhì
38803
36181
G.Ba
22076
34652
66751
83889
93131
55604
G.Tư
4168
4332
9186
8357
G.Năm
1214
4237
1101
8312
3838
4994
G.Sáu
352
141
260
G.Bảy
53
16
32
54
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/12/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/12/2021  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 1,4,3
4,0,5,3,8 1 6,4,2,2
3,5,1,3,5,1 2
5,0 3 2,7,8,2,1
5,1,9,0 4 1
Chục Số Đơn vị
5 3,4,2,7,2,1
1,8,7 6 0,8
3,5 7 6
3,6 8 6,9,1,0
8 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 06/12/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/12/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/12/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
06/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
71784
G.Nhất
58418
G.Nhì
23447
01806
G.Ba
65836
21704
16537
65615
68400
23359
G.Tư
9412
7222
5434
4467
G.Năm
0963
3708
3113
4910
3142
3068
G.Sáu
479
806
861
G.Bảy
72
76
83
26
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/12/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/12/2021  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 6,8,4,0,6
6 1 3,0,2,5,8
7,4,1,2 2 6,2
8,6,1 3 4,6,7
3,0,8 4 2,7
Chục Số Đơn vị
1 5 9
7,2,0,3,0 6 1,3,8,7
6,3,4 7 2,6,9
0,6,1 8 3,4
7,5 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 19 ngày )
76  ( 18 ngày )
83  ( 16 ngày )
47  ( 14 ngày )
59  ( 14 ngày )
50  ( 12 ngày )
69  ( 10 ngày )
94  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 13 ngày )
70  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
42  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
48  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )