http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 26/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 26/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 26/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
26/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
40891
G.Nhất
05339
G.Nhì
20921
37824
G.Ba
15188
32390
37996
76984
77330
19767
G.Tư
4331
8163
3103
4608
G.Năm
2180
9377
9315
0460
3133
1714
G.Sáu
887
164
354
G.Bảy
36
12
76
78
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/07/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8,6,9,3 0 3,8
3,2,9 1 2,5,4
1 2 1,4
3,6,0 3 6,3,1,0,9
6,5,1,8,2 4
Chục Số Đơn vị
1 5 4
3,7,9 6 4,0,3,7
8,7,6 7 6,8,7
7,0,8 8 7,0,8,4
3 9 0,6,1

Xổ số điện toán - Ngày: 19/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 19/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 19/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
19/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
47133
G.Nhất
69077
G.Nhì
17246
42789
G.Ba
79843
84979
28433
03532
25829
48887
G.Tư
3482
5939
7890
9376
G.Năm
5418
7532
1339
9437
2227
4746
G.Sáu
623
301
390
G.Bảy
69
42
11
01
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/07/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/07/2021  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 1,1
1,0,0 1 1,8
4,3,8,3 2 3,7,9
2,4,3,3 3 2,9,7,9,3,2,3
4 2,6,3,6
Chục Số Đơn vị
5
4,7,4 6 9
3,2,8,7 7 6,9,7
1 8 2,7,9
6,3,3,7,2,8 9 0,0

Xổ số điện toán - Ngày: 12/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 12/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 12/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
12/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
48323
G.Nhất
48804
G.Nhì
20449
04646
G.Ba
32583
19099
64281
02204
76324
93948
G.Tư
6143
3233
1442
1872
G.Năm
7527
1407
6799
3770
3188
7865
G.Sáu
543
721
557
G.Bảy
37
53
44
73
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/07/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/07/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,4,4
2,8 1
4,7 2 1,7,4,3
5,7,4,4,3,8,2 3 7,3
4,0,2,0 4 4,3,3,2,8,9,6
Chục Số Đơn vị
6 5 3,7
4 6 5
3,5,2,0 7 3,0,2
8,4 8 8,3,1
9,9,4 9 9,9

Xổ số điện toán - Ngày: 05/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 05/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 05/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
05/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
91701
G.Nhất
09512
G.Nhì
85942
28239
G.Ba
56781
06647
92539
37595
40790
68568
G.Tư
3297
6170
7115
2218
G.Năm
9545
8228
6424
2928
3552
5104
G.Sáu
457
368
616
G.Bảy
84
89
26
88
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/07/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/07/2021  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 4,1
8,0 1 6,5,8,2
5,4,1 2 6,8,4,8
3 9,9
8,2,0 4 5,7,2
Chục Số Đơn vị
4,1,9 5 7,2
2,1 6 8,8
5,9,4 7 0
8,6,2,2,1,6 8 4,9,8,1
8,3,3 9 7,5,0

Xổ số điện toán - Ngày: 28/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 28/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 28/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
28/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
52658
G.Nhất
47449
G.Nhì
39821
60239
G.Ba
80016
83331
56582
32531
30741
03764
G.Tư
3744
6531
1280
9654
G.Năm
6748
9371
2037
0162
4439
8711
G.Sáu
260
429
998
G.Bảy
20
77
66
70
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/06/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,7,6,8 0
7,1,3,3,3,4,2 1 1,6
6,8 2 0,9,1
3 7,9,1,1,1,9
4,5,6 4 8,4,1,9
Chục Số Đơn vị
5 4,8
6,1 6 6,0,2,4
7,3 7 7,0,1
9,4,5 8 0,2
2,3,3,4 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 21/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 21/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 21/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
21/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
60141
G.Nhất
13125
G.Nhì
97526
07411
G.Ba
02348
16469
75483
27117
72331
15000
G.Tư
1858
0980
5835
0763
G.Năm
9059
7098
5702
5425
6504
2830
G.Sáu
381
910
232
G.Bảy
20
73
72
89
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/06/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,1,3,8,0 0 2,4,0
8,3,1,4 1 0,7,1
7,3,0 2 0,5,6,5
7,6,8 3 2,0,5,1
0 4 8,1
Chục Số Đơn vị
2,3,2 5 9,8
2 6 3,9
1 7 3,2
9,5,4 8 9,1,0,3
8,5,6 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 14/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 14/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 14/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
14/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
18146
G.Nhất
00534
G.Nhì
49921
30332
G.Ba
58890
58521
89686
80075
49323
05575
G.Tư
2025
5454
9413
1476
G.Năm
2044
4506
5740
9745
2046
7389
G.Sáu
655
270
536
G.Bảy
51
48
80
77
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/06/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,7,4,9 0 6
5,2,2 1 3
3 2 5,1,3,1
1,2 3 6,2,4
4,5,3 4 8,4,0,5,6,6
Chục Số Đơn vị
5,4,2,7,7 5 1,5,4
3,0,4,7,8,4 6
7 7 7,0,6,5,5
4 8 0,9,6
8 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )