http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 17/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 17/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 17/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
17/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
00002
G.Nhất
89539
G.Nhì
65196
14242
G.Ba
36791
17465
17396
80834
74698
49217
G.Tư
1790
4909
3532
7588
G.Năm
8464
6230
8652
5138
0853
7207
G.Sáu
959
746
249
G.Bảy
22
72
17
03
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 3,7,9,2
9 1 7,7
2,7,5,3,4,0 2 2
0,5 3 0,8,2,4,9
6,3 4 6,9,2
Chục Số Đơn vị
6 5 9,2,3
4,9,9 6 4,5
1,0,1 7 2
3,8,9 8 8
5,4,0,3 9 0,1,6,8,6

Xổ số điện toán - Ngày: 10/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 10/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 10/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
10/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
44465
G.Nhất
74590
G.Nhì
42780
45659
G.Ba
29196
34304
14475
53724
61637
14983
G.Tư
2658
7187
9374
8323
G.Năm
6582
0009
4547
5429
5950
0984
G.Sáu
646
461
869
G.Bảy
33
06
76
92
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,8,9 0 6,9,4
6 1
9,8 2 9,3,4
3,2,8 3 3,7
8,7,0,2 4 6,7
Chục Số Đơn vị
7,6 5 0,8,9
0,7,4,9 6 1,9,5
4,8,3 7 6,4,5
5 8 2,4,7,3,0
6,0,2,5 9 2,6,0

Xổ số điện toán - Ngày: 03/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 03/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 03/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
03/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
35024
G.Nhất
46369
G.Nhì
76603
27648
G.Ba
55510
32786
54609
39479
29714
06833
G.Tư
7020
8676
3089
5912
G.Năm
9288
0277
3980
8641
4689
7198
G.Sáu
225
813
825
G.Bảy
78
48
45
15
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,2,1 0 9,3
4 1 5,3,2,0,4
1 2 5,5,0,4
1,3,0 3 3
1,2 4 8,5,1,8
Chục Số Đơn vị
4,1,2,2 5
7,8 6 9
7 7 8,7,6,9
7,4,8,9,4 8 8,0,9,9,6
8,8,0,7,6 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 27/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
27/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
72578
G.Nhất
03162
G.Nhì
29946
49185
G.Ba
10694
39375
83675
96521
94508
49856
G.Tư
5521
7559
0698
8712
G.Năm
1793
4900
1219
2541
0475
3049
G.Sáu
322
063
620
G.Bảy
40
07
32
52
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,2,0 0 7,0,8
4,2,2 1 9,2
3,5,2,1,6 2 2,0,1,1
6,9 3 2
9 4 0,1,9,6
Chục Số Đơn vị
7,7,7,8 5 2,9,6
5,4 6 3,2
0 7 5,5,5,8
9,0,7 8 5
1,4,5 9 3,8,4

Xổ số điện toán - Ngày: 20/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
20/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
05966
G.Nhất
60275
G.Nhì
72725
90891
G.Ba
56652
91186
16367
64845
09049
06322
G.Tư
0220
6622
9353
0452
G.Năm
9510
9372
3898
4781
9369
2390
G.Sáu
695
561
208
G.Bảy
24
50
89
52
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1,9,2 0 8
6,8,9 1 0
5,7,2,5,5,2 2 4,0,2,2,5
5 3
2 4 5,9
Chục Số Đơn vị
9,4,2,7 5 0,2,3,2,2
8,6 6 1,9,7,6
6 7 2,5
0,9 8 9,1,6
8,6,4 9 5,8,0,1

Xổ số điện toán - Ngày: 13/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
13/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
84396
G.Nhất
64440
G.Nhì
12844
84462
G.Ba
39690
88306
54902
80590
37165
66935
G.Tư
3100
7913
8862
4260
G.Năm
8127
9549
6572
7683
7337
1419
G.Sáu
007
667
359
G.Bảy
63
62
20
26
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,6,9,9,4 0 7,0,6,2
1 9,3
6,7,6,0,6 2 0,6,7
6,8,1 3 7,5
4 4 9,4,0
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9
2,0,9 6 3,2,7,2,0,5,2
0,6,2,3 7 2
8 3
5,4,1 9 0,0,6

Xổ số điện toán - Ngày: 06/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
06/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
87661
G.Nhất
22441
G.Nhì
18944
47884
G.Ba
62669
61032
64782
29258
00675
55196
G.Tư
6456
6301
0711
9193
G.Năm
5000
1334
5056
5124
3581
8603
G.Sáu
322
497
371
G.Bảy
45
32
98
67
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,3,1
7,8,0,1,4,6 1 1
3,2,3,8 2 2,4
0,9 3 2,4,2
3,2,4,8 4 5,4,1
Chục Số Đơn vị
4,7 5 6,6,8
5,5,9 6 7,9,1
6,9 7 1,5
9,5 8 1,2,4
6 9 8,7,3,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )