http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 21/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
21/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
14296
G.Nhất
22522
G.Nhì
16413
77472
G.Ba
12845
04835
56642
03806
07785
15529
G.Tư
0992
5547
1099
0542
G.Năm
0689
4519
8337
6728
9897
5595
G.Sáu
389
051
276
G.Bảy
11
52
17
61
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6
1,6,5 1 1,7,9,3
5,9,4,4,7,2 2 8,9,2
1 3 7,5
4 7,2,5,2
Chục Số Đơn vị
9,4,3,8 5 2,1
7,0,9 6 1
1,3,9,4 7 6,2
2 8 9,9,5
8,8,1,9,2 9 7,5,2,9,6

Xổ số điện toán - Ngày: 14/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 14/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 14/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
14/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
80287
G.Nhất
34741
G.Nhì
16604
76482
G.Ba
80163
33022
10306
28950
52944
14753
G.Tư
8777
0545
3401
4633
G.Năm
2108
0141
8279
6228
8145
6843
G.Sáu
716
160
396
G.Bảy
59
09
12
90
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6,5 0 9,8,1,6,4
4,0,4 1 2,6
1,2,8 2 8,2
4,3,6,5 3 3
4,0 4 1,5,3,5,4,1
Chục Số Đơn vị
4,4 5 9,0,3
1,9,0 6 0,3
7,8 7 9,7
0,2 8 2,7
5,0,7 9 0,6

Xổ số điện toán - Ngày: 07/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 07/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 07/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
07/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
04651
G.Nhất
66342
G.Nhì
03912
51761
G.Ba
53484
76450
06690
80944
64525
99819
G.Tư
3903
9166
9459
7593
G.Năm
3043
0440
4161
7333
9126
8586
G.Sáu
047
611
685
G.Bảy
32
96
57
01
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5,9 0 1,3
0,1,6,6,5 1 1,9,2
3,1,4 2 6,5
4,3,0,9 3 2,3
8,4 4 7,3,0,4,2
Chục Số Đơn vị
8,2 5 7,9,0,1
9,2,8,6 6 1,6,1
5,4 7
8 5,6,4
5,1 9 6,3,0

Xổ số điện toán - Ngày: 31/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 31/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 31/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
31/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
06102
G.Nhất
01933
G.Nhì
05985
82337
G.Ba
66092
09778
31470
86344
51339
93810
G.Tư
6817
0115
8527
9928
G.Năm
8786
2182
3849
8794
2860
3424
G.Sáu
109
070
092
G.Bảy
35
72
90
04
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 31/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 31/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7,6,7,1 0 4,9,2
1 7,5,0
7,9,8,9,0 2 4,7,8
3 3 5,9,7,3
0,9,2,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
3,1,8 5
8 6 0
1,2,3 7 2,0,8,0
2,7 8 6,2,5
0,4,3 9 0,2,4,2

Xổ số điện toán - Ngày: 24/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
24/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
70098
G.Nhất
97488
G.Nhì
81877
42410
G.Ba
78164
41219
93046
13510
18781
03112
G.Tư
1380
5811
1579
9803
G.Năm
4821
3430
6260
1609
5871
9504
G.Sáu
065
714
870
G.Bảy
82
60
02
22
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,7,3,6,8,1,1 0 2,9,4,3
2,7,1,8 1 4,1,9,0,2,0
8,0,2,1 2 2,1
0 3 0
1,0,6 4 6
Chục Số Đơn vị
6 5
4 6 0,5,0,4
7 7 0,1,9,7
8,9 8 2,0,1,8
0,7,1 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 17/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
17/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
51468
G.Nhất
36545
G.Nhì
25740
88471
G.Ba
71270
59190
24080
02738
14554
91467
G.Tư
1610
7280
1449
3711
G.Năm
1990
2823
4099
1531
0662
6554
G.Sáu
811
467
195
G.Bảy
45
41
62
32
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,8,7,9,8,4 0
4,1,3,1,7 1 1,0,1
6,3,6 2 3
2 3 2,1,8
5,5 4 5,1,9,0,5
Chục Số Đơn vị
4,9,4 5 4,4
6 2,7,2,7,8
6,6 7 0,1
3,6 8 0,0
9,4 9 5,0,9,0

Xổ số điện toán - Ngày: 10/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
10/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
78736
G.Nhất
18262
G.Nhì
50955
32467
G.Ba
23671
36298
05252
86570
16030
92419
G.Tư
9864
2396
4270
9528
G.Năm
3814
6159
4915
6569
5975
3971
G.Sáu
157
788
615
G.Bảy
61
25
40
81
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,7,7,3 0
6,8,7,7 1 5,4,5,9
5,6 2 5,8
3 0,6
1,6 4 0
Chục Số Đơn vị
2,1,1,7,5 5 7,9,2,5
9,3 6 1,9,4,7,2
5,6 7 5,1,0,1,0
8,2,9 8 1,8
5,6,1 9 6,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )