http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 24/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
24/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
49677
G.Nhất
52644
G.Nhì
85957
46813
G.Ba
98455
94086
46941
17885
22104
44477
G.Tư
9945
0495
9548
5471
G.Năm
6424
7677
2100
2340
3691
4455
G.Sáu
611
808
258
G.Bảy
00
70
56
01
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7,0,4 0 0,1,8,0,4
0,1,9,7,4 1 1,3
2 4
1 3
2,0,4 4 0,5,8,1,4
Chục Số Đơn vị
5,4,9,5,8 5 6,8,5,5,7
5,8 6
7,7,5,7 7 0,7,1,7,7
0,5,4 8 6,5
9 1,5

Xổ số điện toán - Ngày: 17/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
17/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
68274
G.Nhất
90547
G.Nhì
16117
31774
G.Ba
71919
59789
52759
73565
51302
86755
G.Tư
6677
4723
3648
8365
G.Năm
3760
6122
9811
5613
9940
4817
G.Sáu
544
302
693
G.Bảy
76
34
68
39
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/06/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 2,2
1 1 1,3,7,9,7
0,2,0 2 2,3
9,1,2 3 4,9
3,4,7,7 4 4,0,8,7
Chục Số Đơn vị
6,6,5 5 9,5
7 6 8,0,5,5
1,7,1,4 7 6,7,4,4
6,4 8 9
3,1,8,5 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 10/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
10/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
08391
G.Nhất
12397
G.Nhì
70522
30508
G.Ba
49309
00889
33185
80590
37524
87162
G.Tư
6218
2133
4658
6445
G.Năm
4763
3870
5285
9927
8246
8501
G.Sáu
853
262
216
G.Bảy
45
81
02
24
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/06/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 2,1,9,8
8,0,9 1 6,8
0,6,6,2 2 4,7,4,2
5,6,3 3 3
2,2 4 5,6,5
Chục Số Đơn vị
4,8,4,8 5 3,8
1,4 6 2,3,2
2,9 7 0
1,5,0 8 1,5,9,5
0,8 9 0,7,1

Xổ số điện toán - Ngày: 03/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 03/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 03/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
03/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
89242
G.Nhất
06999
G.Nhì
68754
88467
G.Ba
97694
47292
96561
61211
45866
76038
G.Tư
2824
6092
4292
1655
G.Năm
8295
9536
9136
2358
9940
2159
G.Sáu
523
093
711
G.Bảy
42
31
15
43
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/06/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
3,1,6,1 1 5,1,1
4,9,9,9,4 2 3,4
4,2,9 3 1,6,6,8
2,9,5 4 2,3,0,2
Chục Số Đơn vị
1,9,5 5 8,9,5,4
3,3,6 6 1,6,7
6 7
5,3 8
5,9 9 3,5,2,2,4,2,9

Xổ số điện toán - Ngày: 27/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 27/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 27/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
27/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
29667
G.Nhất
67112
G.Nhì
89775
42471
G.Ba
59259
29533
15141
57109
29907
26346
G.Tư
3800
1820
6576
3971
G.Năm
9378
8504
3152
2231
5413
7322
G.Sáu
657
278
665
G.Bảy
13
84
54
92
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 4,0,9,7
3,7,4,7 1 3,3,2
9,5,2,1 2 2,0
1,1,3 3 1,3
8,5,0 4 1,6
Chục Số Đơn vị
6,7 5 4,7,2,9
7,4 6 5,7
5,0,6 7 8,8,6,1,5,1
7,7 8 4
5,0 9 2

Xổ số điện toán - Ngày: 20/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
20/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
78195
G.Nhất
29924
G.Nhì
93148
31878
G.Ba
90373
98148
70425
68174
87509
45128
G.Tư
1579
8236
1126
0906
G.Năm
8299
3776
3912
2338
8819
9177
G.Sáu
218
446
574
G.Bảy
22
23
60
58
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,9
1 8,2,9
2,1 2 2,3,6,5,8,4
2,7 3 8,6
7,7,2 4 6,8,8
Chục Số Đơn vị
2,9 5 8
4,7,3,2,0 6 0
7 7 4,6,7,9,3,4,8
5,1,3,4,2,4,7 8
9,1,7,0 9 9,5

Xổ số điện toán - Ngày: 13/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 13/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 13/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
13/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
29436
G.Nhất
46318
G.Nhì
32294
77466
G.Ba
93212
62933
41364
37952
17902
12456
G.Tư
3159
3187
7174
5338
G.Năm
6056
0791
2843
2566
7526
3787
G.Sáu
969
827
755
G.Bảy
51
49
82
08
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,2
5,9 1 2,8
8,1,5,0 2 7,6
4,3 3 8,3,6
7,6,9 4 9,3
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5,6,9,2,6
5,6,2,5,6,3 6 9,6,4,6
2,8,8 7 4
0,3,1 8 2,7,7
4,6,5 9 1,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )