http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 30/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 30/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 30/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 30/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
30/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
94715
G.Nhất
51666
G.Nhì
78150
32755
G.Ba
46918
97507
17363
26054
70336
40135
G.Tư
6372
8921
1153
7468
G.Năm
7527
7835
9979
7559
6165
7850
G.Sáu
729
628
115
G.Bảy
72
86
43
82
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 30/07/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 30/07/2021  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 7
2 1 5,8,5
7,8,7 2 9,8,7,1
4,5,6 3 5,6,5
5 4 3
Chục Số Đơn vị
1,3,6,3,5,1 5 9,0,3,4,0,5
8,3,6 6 5,8,3,6
2,0 7 2,9,2
2,6,1 8 6,2
2,7,5 9

Xổ số điện toán - Ngày: 23/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 23/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 23/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
23/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
46724
G.Nhất
86038
G.Nhì
35744
09196
G.Ba
74278
08901
73475
16038
15447
22443
G.Tư
4335
5732
9424
2448
G.Năm
5772
4566
6602
3203
1197
7966
G.Sáu
185
040
599
G.Bảy
29
84
34
30
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/07/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 2,3,1
0 1
7,0,3 2 9,4,4
0,4 3 4,0,5,2,8,8
8,3,2,4,2 4 0,8,7,3,4
Chục Số Đơn vị
8,3,7 5
6,6,9 6 6,6
9,4 7 2,8,5
4,7,3,3 8 4,5
2,9 9 9,7,6

Xổ số điện toán - Ngày: 16/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 16/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 16/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
16/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
37782
G.Nhất
48924
G.Nhì
26508
44631
G.Ba
68909
77885
60120
46842
80914
10827
G.Tư
8176
6272
9056
3619
G.Năm
8195
5720
3711
7262
0310
5439
G.Sáu
215
514
560
G.Bảy
96
87
94
66
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/07/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/07/2021  
Chục Số Đơn vị
6,2,1,2 0 9,8
1,3 1 5,4,1,0,9,4
6,7,4,8 2 0,0,7,4
3 9,1
9,1,1,2 4 2
Chục Số Đơn vị
1,9,8 5 6
9,6,7,5 6 6,0,2
8,2 7 6,2
0 8 7,5,2
3,1,0 9 6,4,5

Xổ số điện toán - Ngày: 09/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 09/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 09/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
09/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
70060
G.Nhất
95585
G.Nhì
92821
77303
G.Ba
40505
05757
67062
83003
23669
96779
G.Tư
6381
6278
1109
5474
G.Năm
4077
6771
1518
4149
6429
0797
G.Sáu
821
264
455
G.Bảy
75
05
97
99
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/07/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/07/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,9,5,3,3
2,7,8,2 1 8
6 2 1,9,1
0,0 3
6,7 4 9
Chục Số Đơn vị
7,0,5,0,8 5 5,7
6 4,2,9,0
9,7,9,5 7 5,7,1,8,4,9
1,7 8 1,5
9,4,2,0,6,7 9 7,9,7

Xổ số điện toán - Ngày: 02/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 02/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 02/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
02/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
87781
G.Nhất
34762
G.Nhì
39787
40120
G.Ba
43891
47180
95886
55595
31201
07153
G.Tư
2028
4290
1375
0122
G.Năm
4740
4378
8916
7932
8040
4780
G.Sáu
228
217
086
G.Bảy
99
88
36
59
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/07/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/07/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4,8,9,8,2 0 1
9,0,8 1 7,6
3,2,6 2 8,8,2,0
5 3 6,2
4 0,0
Chục Số Đơn vị
7,9 5 9,3
3,8,1,8 6 2
1,8 7 8,5
8,2,7,2 8 8,6,0,0,6,7,1
9,5 9 9,0,1,5

Xổ số điện toán - Ngày: 25/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 25/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 25/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
25/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
25985
G.Nhất
03675
G.Nhì
18803
46990
G.Ba
45564
78815
04871
29794
89885
26774
G.Tư
7403
5635
2105
7538
G.Năm
1252
0449
6833
7160
3625
2056
G.Sáu
735
919
015
G.Bảy
96
29
22
81
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/06/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 3,5,3
8,7 1 9,5,5
2,5 2 9,2,5
3,0,0 3 5,3,5,8
6,9,7 4 9
Chục Số Đơn vị
3,1,2,3,0,1,8,7,8 5 2,6
9,5 6 0,4
7 1,4,5
3 8 1,5,5
2,1,4 9 6,4,0

Xổ số điện toán - Ngày: 18/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
18/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
14761
G.Nhất
98852
G.Nhì
24130
49306
G.Ba
40763
63729
04079
75280
68365
74519
G.Tư
8167
7754
3837
2621
G.Năm
2432
6094
8908
4403
0052
5513
G.Sáu
247
287
555
G.Bảy
08
63
91
38
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/06/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 8,8,3,6
9,2,6 1 3,9
3,5,5 2 1,9
6,0,1,6 3 8,2,7,0
9,5 4 7
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,2,4,2
0 6 3,7,3,5,1
4,8,6,3 7 9
0,3,0 8 7,0
2,7,1 9 1,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )