http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
16/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
15
250N
156
500N
5343
3045
4773
1TR
3378
2,5TR
25171
47526
43781
48575
23629
76916
89818
5TR
14644
39315
10TR
41847
40TR
27672
ĐB
798207
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
7,8 1 5,6,8,5
7 2 6,9
4,7 3
4 4 3,5,4,7
Chục Số Đơn vị
1,4,7,1 5 6
5,2,1 6
4,0 7 3,8,1,5,2
7,1 8 1
2 9
Kết quả xổ số Kon Tum
09/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
74
250N
726
500N
5730
3203
8573
1TR
4655
2,5TR
40123
53086
59401
07225
98093
80233
14566
5TR
72412
13051
10TR
44509
40TR
95420
ĐB
083627
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 3,1,9
0,5 1 2
1 2 6,3,5,0,7
0,7,2,9,3 3 0,3
7 4
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,1
2,8,6 6 6
2 7 4,3
8 6
0 9 3
Kết quả xổ số Kon Tum
02/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
12
250N
565
500N
5624
7222
3866
1TR
3984
2,5TR
30663
57355
42443
18509
12059
42552
27199
5TR
22618
08378
10TR
27580
40TR
84990
ĐB
107816
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/06/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 9
1 2,8,6
1,2,5 2 4,2
6,4 3
2,8 4 3
Chục Số Đơn vị
6,5 5 5,9,2
6,1 6 5,6,3
7 8
1,7 8 4,0
0,5,9 9 9,0
Kết quả xổ số Kon Tum
26/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
36
250N
405
500N
3776
6702
5742
1TR
6215
2,5TR
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
5TR
74690
21801
10TR
90756
40TR
44949
ĐB
255020
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3,9,2 0 5,2,0,1
4,0 1 5
0,4,7 2 0
3 6,0
4 2,1,9
Chục Số Đơn vị
0,1,8 5 6,6,6
3,7,5,5,5 6
7 6,2
8 5
4 9 0
Kết quả xổ số Kon Tum
19/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
06
250N
573
500N
7090
6133
8510
1TR
9792
2,5TR
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
5TR
89275
95067
10TR
14112
40TR
49802
ĐB
839184
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 6,6,2
1 0,5,2
9,1,0 2 9
7,3,8 3 3
7,8 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5
0,8,0 6 7
6 7 3,4,5
8 8 6,3,8,4
2 9 0,2
Kết quả xổ số Kon Tum
12/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
23
250N
225
500N
1667
5119
8554
1TR
1904
2,5TR
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
5TR
15442
17891
10TR
56286
40TR
12096
ĐB
756179
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,5
9 1 9
2,3,4 2 3,5,2,6
2 3 8,2
5,0,5 4 2
Chục Số Đơn vị
2,0 5 4,4
2,8,9 6 7
6 7 9
3 8 6
1,7 9 0,1,6
Kết quả xổ số Kon Tum
05/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
89
250N
712
500N
8549
0719
6344
1TR
2616
2,5TR
89749
32671
96938
57247
67019
78784
97178
5TR
55215
82410
10TR
41357
40TR
81902
ĐB
992050
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 2
7 1 2,9,6,9,5,0
1,0 2
3 8
4,8 4 9,4,9,7
Chục Số Đơn vị
1 5 7,0
1 6
4,5 7 1,8
3,7 8 9,4
8,4,1,4,1 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )