http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
25/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
32
250N
397
500N
7955
4130
0162
1TR
0022
2,5TR
83714
99092
26197
47027
48828
90579
52757
5TR
97498
56968
10TR
75842
40TR
65019
ĐB
864406
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/07/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
1 4,9
3,6,2,9,4 2 2,7,8
3 2,0
1 4 2
Chục Số Đơn vị
5 5 5,7
0 6 2,8
9,9,2,5 7 9
2,9,6 8
7,1 9 7,2,7,8
Kết quả xổ số Kon Tum
18/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
72
250N
156
500N
2702
9374
0173
1TR
0730
2,5TR
28737
17793
98411
44121
30094
37001
10850
5TR
47367
73876
10TR
19709
40TR
98968
ĐB
960157
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/07/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 2,1,9
1,2,0 1 1
7,0 2 1
7,9 3 0,7
7,9 4
Chục Số Đơn vị
5 6,0,7
5,7 6 7,8
3,6,5 7 2,4,3,6
6 8
0 9 3,4
Kết quả xổ số Kon Tum
11/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N -
250N -
500N -
1TR -
2,5TR
76246
80401
83032
33196
75203
48946
5TR
92252
91668
10TR
46925
40TR
35348
ĐB
304236
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/07/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 1,3
0 1
3,5 2 5
0 3 2,6
4 6,6,8
Chục Số Đơn vị
2 5 2
4,9,4,3 6 8
7
6,4 8
9 6
Kết quả xổ số Kon Tum
04/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
42
250N
461
500N
7874
1473
1722
1TR
8782
2,5TR
63901
61157
35812
48638
98339
05621
97956
5TR
94980
84541
10TR
14443
40TR
48279
ĐB
502159
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/07/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
6,0,2,4 1 2
4,2,8,1 2 2,1
7,4 3 8,9
7 4 2,1,3
Chục Số Đơn vị
5 7,6,9
5 6 1
5 7 4,3,9
3 8 2,0
3,7,5 9
Kết quả xổ số Kon Tum
27/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
19
250N
215
500N
4281
7620
9474
1TR
5636
2,5TR
11559
45666
16168
32905
11062
12893
76537
5TR
45313
46409
10TR
63064
40TR
91867
ĐB
141007
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/06/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 5,9,7
8 1 9,5,3
6 2 0
9,1 3 6,7
7,6 4
Chục Số Đơn vị
1,0 5 9
3,6 6 6,8,2,4,7
3,6,0 7 4
6 8 1
1,5,0 9 3
Kết quả xổ số Kon Tum
20/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
29
250N
651
500N
0282
4925
4868
1TR
8180
2,5TR
48024
36890
97104
15826
44750
84243
46909
5TR
83605
41305
10TR
96623
40TR
10138
ĐB
425721
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/06/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,9,5 0 4,9,5,5
5,2 1
8 2 9,5,4,6,3,1
4,2 3 8
2,0 4 3
Chục Số Đơn vị
2,0,0 5 1,0
2 6 8
7
6,3 8 2,0
2,0 9 0
Kết quả xổ số Kon Tum
13/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
94
250N
383
500N
6075
0625
0793
1TR
8034
2,5TR
18030
15037
39727
92010
77897
29793
75529
5TR
12207
76975
10TR
30761
40TR
92866
ĐB
009847
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/06/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 7
6 1 0
2 5,7,9
8,9,9 3 4,0,7
9,3 4 7
Chục Số Đơn vị
7,2,7 5
6 6 1,6
3,2,9,0,4 7 5,5
8 3
2 9 4,3,7,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )