http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
26/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
03
250N
402
500N
7527
5996
9996
1TR
6892
2,5TR
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
5TR
29181
43857
10TR
78008
40TR
45926
ĐB
239345
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,2,6,7,8
8 1
0,9,7,5 2 7,0,6
0 3
4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 2,7
9,9,6,0,8,2 6 6
2,0,5 7 2
0 8 6,1
9 6,6,2
Kết quả xổ số Kon Tum
19/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
44
250N
953
500N
4247
3237
9252
1TR
0078
2,5TR
89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761
5TR
85560
24157
10TR
00710
40TR
63249
ĐB
535453
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,1 0 8
7,1,6 1 1,0
5,5 2
5,5 3 7
4 4 4,7,6,9
Chục Số Đơn vị
5 3,2,2,0,7,3
4 6 1,0
4,3,5 7 8,1
7,0 8
4 9
Kết quả xổ số Kon Tum
12/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
29
250N
162
500N
4281
4385
2495
1TR
0789
2,5TR
18405
41286
46905
65905
16950
23322
36978
5TR
20280
49482
10TR
46744
40TR
90789
ĐB
671541
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5,5,5
8,4 1
6,2,8 2 9,2
3
4 4 4,1
Chục Số Đơn vị
8,9,0,0,0 5 0
8 6 2
7 8
7 8 1,5,9,6,0,2,9
2,8,8 9 5
Kết quả xổ số Kon Tum
05/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
15
250N
821
500N
4892
4076
4312
1TR
7327
2,5TR
65773
44515
52630
06253
10404
43865
01762
5TR
01504
91113
10TR
38804
40TR
88884
ĐB
950204
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/06/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,4,4,4
2 1 5,2,5,3
9,1,6 2 1,7
7,5,1 3 0
0,0,0,8,0 4
Chục Số Đơn vị
1,1,6 5 3
7 6 5,2
2 7 6,3
8 4
9 2
Kết quả xổ số Kon Tum
29/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
48
250N
312
500N
5904
4438
2577
1TR
5660
2,5TR
77332
48033
03922
31950
31745
43576
28741
5TR
70127
52214
10TR
06963
40TR
54278
ĐB
428812
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/05/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 4
4 1 2,4,2
1,3,2,1 2 2,7
3,6 3 8,2,3
0,1 4 8,5,1
Chục Số Đơn vị
4 5 0
7 6 0,3
7,2 7 7,6,8
4,3,7 8
9
Kết quả xổ số Kon Tum
22/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
41
250N
444
500N
7917
8701
4825
1TR
7719
2,5TR
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
5TR
90475
00503
10TR
13999
40TR
04623
ĐB
550576
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1,0 0 1,0,3
4,0 1 7,9,0
7 2 5,6,3
0,2 3
4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
2,9,7 5
2,7 6
1 7 9,2,5,6
8 0
1,7,9 9 5,9
Kết quả xổ số Kon Tum
15/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
71
250N
099
500N
9521
9938
2196
1TR
8404
2,5TR
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
5TR
97458
55976
10TR
33296
40TR
77492
ĐB
030613
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
7,2,6 1 3
8,9 2 1
6,1 3 8,6,5
0,8 4 7
Chục Số Đơn vị
3 5 8
9,3,7,9 6 3,1
4 7 1,6
3,5 8 4,2
9 9 9,6,6,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )