http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 05/06/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 05/06/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 05/06/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
00081
01905
71137
44821
88844
27295
04627
95334
72220
93683
7165
3883
2157
8958
9446
1015
2351
7270
6125
8146
757
450
720
28
92
48
79
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
5,2,7,2 0 5
5,2,8 1 5
9 2 8,0,5,7,0,1
8,8 3 4,7
4,3 4 8,6,6,4
Chục Số Đơn vị
1,2,6,9,0 5 7,0,1,7,8
4,4 6 5
5,5,2,3 7 9,0
2,4,5 8 3,3,1
7 9 2,5

Xổ số điện toán - Ngày: 04/06/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 04/06/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 04/06/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
04408
98155
29784
89293
39341
14393
11089
61352
00867
38422
2710
2069
7376
8015
2800
3282
3775
0197
7450
6606
870
440
693
64
73
67
90
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,4,0,5,1 0 0,6,8
4 1 0,5
8,5,2 2 2
7,9,9,9 3
6,8 4 0,1
Chục Số Đơn vị
7,1,5 5 0,2,5
0,7 6 4,7,9,7
6,9,6 7 3,0,5,6
0 8 2,9,4
6,8 9 0,3,7,3,3

Xổ số điện toán - Ngày: 03/06/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/06/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/06/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/06/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
00370
78005
16546
35426
15605
56082
31226
67812
04642
88608
2225
9739
3893
4075
4130
2099
9557
8041
9044
0883
679
741
845
08
65
40
83
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3,7 0 8,5,8,5
4,4 1 2
8,1,4 2 5,6,6
8,8,9 3 0,9
4 4 0,1,5,1,4,2,6
Chục Số Đơn vị
6,4,2,7,0,0 5 7
2,4,2 6 5
5 7 9,5,0
0,0 8 3,3,2
7,9,3 9 9,3

Xổ số điện toán - Ngày: 02/06/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 02/06/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 02/06/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
71963
03825
76720
67605
83562
75355
08354
71442
30105
41776
0619
8323
0185
4008
2134
7958
9097
7851
7373
7684
307
353
763
16
34
19
29
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 02/06/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 02/06/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8,5,5
5 1 6,9,9
6,4 2 9,3,0,5
5,6,7,2,6 3 4,4
3,3,8,5 4 2
Chục Số Đơn vị
8,5,0,0,2 5 3,8,1,5,4
1,7 6 3,2,3
0,9 7 3,6
5,0 8 4,5
1,2,1 9 7

Xổ số điện toán - Ngày: 01/06/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 01/06/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 01/06/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
95921
60072
60772
42018
90528
85129
93364
58075
83241
77085
6817
1204
2635
4543
3317
1198
1200
4091
1777
7879
188
582
598
81
27
71
20
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 01/06/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 01/06/2023  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0,4
8,7,9,4,2 1 7,7,8
8,7,7 2 7,0,8,9,1
4 3 5
0,6 4 3,1
Chục Số Đơn vị
3,7,8 5
6 4
2,1,7,1 7 1,7,9,5,2,2
8,9,9,2,1 8 1,8,2,5
7,2 9 8,8,1

Xổ số điện toán - Ngày: 31/05/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 31/05/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 31/05/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 31/05/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
88961
40956
31944
49287
19424
05612
78426
30296
38763
87816
9466
8678
4184
2567
7313
3260
1908
1779
7508
4262
169
307
843
87
02
22
91
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 31/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 31/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,7,8,8
9,6 1 3,2,6
0,2,6,1 2 2,4,6
4,1,6 3
8,2,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
5 6
6,2,9,1,5 6 9,0,2,6,7,3,1
8,0,6,8 7 9,8
0,0,7 8 7,4,7
6,7 9 1,6

Xổ số điện toán - Ngày: 30/05/2023

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 30/05/2023
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 30/05/2023
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
20765
15037
35868
93065
57840
39646
93650
76407
80500
27833
7861
9818
7371
0560
7185
0130
9462
2951
0104
1993
287
387
650
96
60
37
21
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5,3,6,4,5,0 0 4,7,0
2,5,6,7 1 8
6 2 1
9,3 3 7,0,3,7
0 4 0,6
Chục Số Đơn vị
8,6,6 5 0,1,0
9,4 6 0,2,1,0,8,5,5
3,8,8,0,3 7 1
1,6 8 7,7,5
9 6,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )