http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 21/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
14296
22522
16413
77472
12845
04835
56642
03806
07785
15529
0992
5547
1099
0542
0689
4519
8337
6728
9897
5595
389
051
276
11
52
17
61
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6
1,6,5 1 1,7,9,3
5,9,4,4,7,2 2 8,9,2
1 3 7,5
4 7,2,5,2
Chục Số Đơn vị
9,4,3,8 5 2,1
7,0,9 6 1
1,3,9,4 7 6,2
2 8 9,9,5
8,8,1,9,2 9 7,5,2,9,6

Xổ số điện toán - Ngày: 20/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 20/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 20/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
81439
72590
71945
14138
06355
06319
77494
79976
21958
83540
9583
1049
8833
9394
2519
9266
6072
0151
4902
8572
683
444
632
17
04
40
68
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4,9 0 4,2
5 1 7,9,9
3,7,0,7 2
8,8,3 3 2,3,8,9
0,4,9,9 4 0,4,9,0,5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 1,5,8
6,7 6 8,6
1 7 2,2,6
6,5,3 8 3,3
1,4,1,3 9 4,4,0

Xổ số điện toán - Ngày: 19/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
37567
66937
25002
58693
03671
38466
76277
95589
54561
50911
5029
1256
4549
4432
4493
9241
1095
9179
4924
2507
657
014
523
55
42
78
89
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7,2
4,7,6,1 1 4,1
4,3,0 2 3,4,9
2,9,9 3 2,7
1,2 4 2,1,9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,7,6
5,6 6 6,1,7
5,0,7,3,6 7 8,9,1,7
7 8 9,9
8,7,2,4,8 9 3,5,3

Xổ số điện toán - Ngày: 18/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 18/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 18/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
74990
57985
77484
33052
81364
58674
12602
83695
31774
54774
0166
1499
3561
9098
8561
3686
5040
9249
8868
3006
726
553
932
70
10
56
46
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,1,4,9 0 6,2
6,6 1 0
3,0,5 2 6
5 3 2
6,7,7,7,8 4 6,0,9
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6,3,2
5,4,2,8,0,6 6 1,8,6,1,4
7 0,4,4,4
6,9 8 6,4,5
4,9 9 9,8,5,0

Xổ số điện toán - Ngày: 17/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 17/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 17/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
00002
89539
65196
14242
36791
17465
17396
80834
74698
49217
1790
4909
3532
7588
8464
6230
8652
5138
0853
7207
959
746
249
22
72
17
03
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 3,7,9,2
9 1 7,7
2,7,5,3,4,0 2 2
0,5 3 0,8,2,4,9
6,3 4 6,9,2
Chục Số Đơn vị
6 5 9,2,3
4,9,9 6 4,5
1,0,1 7 2
3,8,9 8 8
5,4,0,3 9 0,1,6,8,6

Xổ số điện toán - Ngày: 16/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 16/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 16/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
17597
14213
82057
25910
34016
95620
66695
91089
19149
96769
6324
9371
9341
9350
2516
2437
5066
6839
9669
4629
254
366
156
70
32
96
81
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,5,2,1 0
8,7,4 1 6,6,0,3
3 2 9,4,0
1 3 2,7,9
5,2 4 1,9
Chục Số Đơn vị
9 5 4,6,0,7
9,6,5,1,6,1 6 6,6,9,9
3,5,9 7 0,1
8 1,9
3,6,2,8,4,6 9 6,5,7

Xổ số điện toán - Ngày: 15/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
40369
61635
85885
89164
82363
05118
15616
00383
01112
13463
4569
1845
1353
4889
2173
0478
0898
7159
1769
3106
121
026
567
13
77
96
52
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6
2 1 3,8,6,2
5,1 2 1,6
1,7,5,6,8,6 3 5
6 4 5
Chục Số Đơn vị
4,8,3 5 2,9,3
9,2,0,1 6 7,9,9,3,3,4,9
7,6 7 7,3,8
7,9,1 8 9,3,5
5,6,6,8,6 9 6,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )