http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 30/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 30/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 30/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
58839
82672
21676
00588
73018
20288
12676
79851
99201
63830
4128
1064
3591
3830
3632
9550
8367
7541
6643
2495
775
137
088
88
28
91
46
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 30/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3,3 0 1
9,4,9,5,0 1 8
3,7 2 8,8
4 3 7,2,0,0,9
6 4 6,1,3
Chục Số Đơn vị
7,9 5 0,1
4,7,7 6 7,4
3,6 7 5,6,6,2
8,2,8,2,1,8,8 8 8,8,8,8
3 9 1,5,1

Xổ số điện toán - Ngày: 29/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
38892
20636
84006
09206
67842
19569
35494
95540
19050
72972
0653
2941
8867
4658
4977
7341
4413
0130
0226
9865
732
080
835
26
97
87
64
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,4,5 0 6,6
4,4 1 3
3,4,7,9 2 6,6
1,5 3 2,5,0,6
6,9 4 1,1,2,0
Chục Số Đơn vị
3,6 5 3,8,0
2,2,0,0,3 6 4,5,7,9
9,8,7,6 7 7,2
5 8 7,0
6 9 7,4,2

Xổ số điện toán - Ngày: 28/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
13149
50944
56408
12899
51240
26016
34018
37677
75677
71155
8612
4064
5037
2526
2699
1231
9403
2172
8141
3796
163
640
049
95
91
16
21
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3,8
9,2,3,4 1 6,2,6,8
7,1 2 1,6
6,0 3 1,7
6,4 4 0,9,1,0,4,9
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5
1,9,2,1 6 3,4
3,7,7 7 2,7,7
1,0 8
4,9,9,4 9 5,1,9,6,9

Xổ số điện toán - Ngày: 27/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
62171
74232
60392
44343
64585
95259
26829
39723
35831
09847
4995
7776
5533
9323
2572
1277
9664
1525
0828
6964
310
044
843
12
49
24
87
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
3,7 1 2,0
1,7,9,3 2 4,5,8,3,9,3
4,3,2,2,4 3 3,1,2
2,4,6,6 4 9,4,3,7,3
Chục Số Đơn vị
2,9,8 5 9
7 6 4,4
8,7,4 7 2,7,6,1
2 8 7,5
4,5,2 9 5,2

Xổ số điện toán - Ngày: 26/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
46970
31422
86547
33892
45364
70684
81736
25612
16840
89376
1695
0357
5666
7833
5090
6852
6342
8564
4633
3809
891
253
016
12
38
96
19
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4,7 0 9
9 1 2,9,6,2
1,5,4,1,9,2 2 2
5,3,3 3 8,3,3,6
6,6,8 4 2,0,7
Chục Số Đơn vị
9 5 3,2,7
9,1,6,3,7 6 4,6,4
5,4 7 6,0
3 8 4
1,0 9 6,1,0,5,2

Xổ số điện toán - Ngày: 25/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
36768
38794
13490
72677
15066
24443
15882
26308
82699
79139
8918
1645
3051
9154
4385
7752
6154
5354
3336
1651
939
933
878
78
43
25
84
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
5,5 1 8
5,8 2 5
4,3,4 3 9,3,6,9
8,5,5,5,9 4 3,5,3
Chục Số Đơn vị
2,8,4 5 2,4,4,1,1,4
3,6 6 6,8
7 7 8,8,7
7,7,1,0,6 8 4,5,2
3,9,3 9 9,0,4

Xổ số điện toán - Ngày: 24/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
49677
52644
85957
46813
98455
94086
46941
17885
22104
44477
9945
0495
9548
5471
6424
7677
2100
2340
3691
4455
611
808
258
00
70
56
01
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7,0,4 0 0,1,8,0,4
0,1,9,7,4 1 1,3
2 4
1 3
2,0,4 4 0,5,8,1,4
Chục Số Đơn vị
5,4,9,5,8 5 6,8,5,5,7
5,8 6
7,7,5,7 7 0,7,1,7,7
0,5,4 8 6,5
9 1,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )