http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 17/10/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/10/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 10/10/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/10/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/10/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
06085
06085
88649
88649
10842
18830
10842
18830
01269
23827
76813
31338
07958
49024
01269
23827
76813
31338
07958
49024
4671
1897
4473
0285
4671
1897
4473
0285
2069
7935
5161
9047
0316
3202
2069
7935
5161
9047
0316
3202
246
585
284
246
585
284
48
34
93
42
48
34
93
42
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 10/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 10/10/2021  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 2,2
6,6,7,7 1 6,6,3,3
4,4,0,0,4,4 2 7,4,7,4
9,9,7,7,1,1 3 4,4,5,5,8,8,0,0
3,3,8,8,2,2 4 8,2,8,2,6,6,7,7,2,2,9,9
Chục Số Đơn vị
8,8,3,3,8,8,8,8 5 8,8
4,4,1,1 6 9,1,9,1,9,9
4,4,9,9,2,2 7 1,3,1,3
4,4,3,5,3,5 8 5,4,5,4,5,5,5,5
6,6,6,6,4,4 9 3,3,7,7

Xổ số điện toán - Ngày: 03/10/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/10/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/10/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
20681
20681
02104
02104
37357
93752
37357
93752
55304
60330
34160
55304
60027
60330
20063
34160
00404
60027
20063
00404
1190
5537
1993
1190
7472
5537
1993
7472
1935
5535
0728
4564
1935
5535
7842
7533
0728
4564
7842
7533
528
376
079
528
376
079
60
16
56
83
60
16
56
83
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 03/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 03/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6,6,9,9,3,6,3,6 0 4,4,4,4,4,4
8,8 1 6,6
4,4,7,7,5,5 2 8,8,8,8,7,7
8,8,3,3,9,9,6,6 3 5,5,5,5,3,3,7,7,0,0
6,6,0,0,0,0,0,0 4 2,2
Chục Số Đơn vị
3,3,3,3 5 6,6,7,2,7,2
1,5,1,5,7,7 6 0,0,4,4,0,3,0,3
3,3,2,2,5,5 7 6,9,6,9,2,2
2,2,2,2 8 3,3,1,1
7,7 9 0,3,0,3

Xổ số điện toán - Ngày: 26/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 26/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 26/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 19/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 12/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 12/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 12/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
23349
65096
37636
14585
82711
01984
10108
63761
80426
18098
8650
6413
3653
9598
0444
1083
4230
5098
5783
5883
265
113
308
51
73
00
47
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 12/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 12/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0,3,5 0 0,8,8
5,1,6 1 3,3,1
2 6
7,1,8,8,8,1,5 3 0,6
4,8 4 7,4,9
Chục Số Đơn vị
6,8 5 1,0,3
2,3,9 6 5,1
4 7 3
0,9,9,0,9 8 3,3,3,4,5
4 9 8,8,8,6

Xổ số điện toán - Ngày: 05/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 05/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 05/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
17061
06266
07805
99731
35197
62447
38742
44270
91965
85395
7408
5283
5353
8189
2833
0651
5006
2480
9391
7041
810
437
976
10
21
51
11
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 05/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 05/09/2021  
Chục Số Đơn vị
1,1,8,7 0 6,8,5
2,5,1,5,9,4,3,6 1 0,1,0
4 2 1
3,8,5 3 7,3,1
4 1,7,2
Chục Số Đơn vị
6,9,0 5 1,1,3
7,0,6 6 5,6,1
3,9,4 7 6,0
0 8 0,3,9
8 9 1,7,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 119 ngày )
49  ( 114 ngày )
99  ( 114 ngày )
33  ( 113 ngày )
05  ( 112 ngày )
65  ( 112 ngày )
71  ( 111 ngày )
94  ( 111 ngày )
04  ( 110 ngày )

Miền Bắc

53  ( 21 ngày )
36  ( 14 ngày )
60  ( 14 ngày )
83  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
59  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
02  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

73  ( 21 ngày )
68  ( 9 ngày )
74  ( 9 ngày )
66  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
30  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
95  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )