http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
40
492
8740
1656
1023
8746
89954
80269
40916
64956
44293
84931
01240
81069
16172
60519
97395
698427
Quảng Trị
ST
01
252
2103
1660
4527
9724
10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927
09517
87308
49869
06694
667576
Quảng Bình
SB
25
421
1249
2900
1526
4332
89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141
20443
09776
26071
58665
845265
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 30/06/2022  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
4,4,4 0
3 1 6,9
9,7 2 3,7
2,9 3 1
5 4 0,0,6,0
9 5 6,4,6
5,4,1,5 6 9,9
2 7 2
8
6,6,1 9 2,3,5
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
6 0 1,3,8
0,3,1,9 1 1,7
5 2 7,4,4,7
0 3 1,4
2,2,3,9 4
5 2
7 6 0,9
2,9,2,1 7 6
0 8
6 9 7,1,4
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0,1
2,5,0,4,7 1
3 2 5,1,6,3
2,4 3 2,6
4 9,1,3
2,6,6 5 1
2,3,7 6 5,5
7 6,1
8 8 8
4 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
31
357
7106
6438
2291
6443
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
02887
14355
09557
82214
805603
Khánh Hòa
SKH
19
066
2578
5313
2637
9207
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
86078
39954
64222
87402
326189
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 29/06/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
4 0 6,3
3,9 1 4
5 2
4,4,4,0 3 1,8
1 4 3,3,3,0,8
5 5 7,2,5,7
0 6 7
5,6,8,5 7
3,4 8 7
9 9 1,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
3,3 0 7,1,2
0 1 9,3
6,2,0 2 2
1 3 7,0,0
5 4 5
4 5 4
6,7 6 6,2,8
3,0 7 8,6,8
7,6,7 8 9
1,8 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
SDLK
09
632
0807
4060
0447
9254
13942
92313
71213
59410
01952
46603
80004
03975
25896
30424
41133
612861
Quảng Nam
SM
81
219
3987
0377
3095
6558
26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
29586
72261
06764
62383
830046
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 28/06/2022  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
6,1 0 9,7,3,4
6 1 3,3,0
3,4,5 2 4
1,1,0,3 3 2,3
5,0,2 4 7,2
7 5 4,2
9 6 0,1
0,4 7 5
8
0 9 6
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
8 0 2
8,6 1 9,8
0 2
9,8 3 6
6 4 6
9 5 8
9,3,8,4 6 1,4
8,7 7 7
5,1 8 1,7,0,9,6,3
1,8 9 5,6,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
80
876
2309
1222
6676
0382
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
52031
28554
51950
73771
956041
Phú Yên
S
34
423
8815
9551
5647
4695
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
76330
99574
43059
70323
359272
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 27/06/2022  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
8,5 0 9,5,8,8
6,9,5,3,7,4 1
2,8,5 2 2
3 1
5 4 1
0 5 2,1,4,0
7,7 6 1
7 6,6,1
0,0 8 0,2
0 9 1
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
6,3 0
5,2 1 5,7
7 2 3,1,3
2,5,2 3 4,0
3,7 4 7
1,9,8 5 1,7,6,3,9
5 6 0
4,1,5 7 4,2
8 5
5 9 5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
03
402
7527
5996
9996
6892
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
29181
43857
78008
45926
239345
Khánh Hòa
SKH
33
200
6527
9419
1877
2021
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
50318
70631
90847
12455
164786
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 26/06/2022  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
2 0 3,2,6,7,8
8 1
0,9,7,5 2 7,0,6
0 3
4 5
4 5 2,7
9,9,6,0,8,2 6 6
2,0,5 7 2
0 8 6,1
9 6,6,2
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,6,2,6
2,3 1 9,8
0 2 7,1
3,9 3 3,1
4 4 4,7
5 5 5
8,0,0,8 6
2,7,4 7 7,0
1 8 6,6
1 9 3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
27
446
9948
5207
9745
7508
55589
38711
25914
02568
78955
37103
29082
23520
73829
18067
97011
627301
Quảng Ngãi
SG
00
725
2880
6619
2078
4319
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
37821
19302
73587
49421
149036
Đắk Nông
SD
41
676
6634
8961
8254
9287
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
77483
22159
01732
36415
372934
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 25/06/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8,3,1
1,1,0 1 1,4,1
8 2 7,0,9
0 3
1 4 6,8,5
4,5 5 5
4 6 8,7
2,0,6 7
4,0,6 8 9,2
8,2 9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
0,8,4 0 0,2
2,2 1 9,9
0 2 5,1,1
4 3 6
4 0,7,3
2 5 7
3 6 7,9
4,5,6,8 7 8
7,9 8 0,7
1,1,6 9 8
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
2 0
4,6 1 5
4,3 2 0
5,8 3 4,4,2,4
3,5,3,3 4 1,2,5
4,1 5 4,3,9,9
7,8 6 1
8 7 6
8 7,6,3
5,5 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
32
112
8511
7576
7531
5751
77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239
15439
55259
87566
45327
676319
Ninh Thuận
ST
14
248
9932
3615
2937
4566
09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474
81628
80454
12236
78952
738448
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 24/06/2022  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
6 0 6
1,3,5 1 2,1,9
3,1 2 7
7 3 2,1,9,9
7 4 7
5 1,9,9
7,0,6 6 0,6
4,2 7 6,4,3
8
5,3,3,5,1 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
1 0 3
7,3 1 4,5,0
3,5 2 8
0 3 2,7,1,6
1,7,5 4 8,8
1,8 5 4,2
6,3 6 6
3 7 1,4
4,8,2,4 8 8,5
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )