http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
77
77
129
129
8080
8080
5621
5621
5889
5889
1702
1702
69271
69271
56305
56305
37045
37045
81521
81521
74206
74206
89286
89286
08260
08260
04120
04120
05783
05783
52236
52236
29415
29415
125690
125690
Khánh Hòa
SKH
85
85
601
601
8936
8182
5301
8936
8182
5301
3078
3078
15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
72341
72696
72341
72696
08245
08245
62306
62306
431308
431308
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/10/2021  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
8,8,6,6,2,2,9,9 0 2,2,5,5,6,6
2,2,7,7,2,2 1 5,5
0,0 2 9,9,1,1,1,1,0,0
8,8 3 6,6
4 5,5
0,0,4,4,1,1 5
0,0,8,8,3,3 6 0,0
7,7 7 7,7,1,1
8 0,0,9,9,6,6,3,3
2,2,8,8 9 0,0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0 1,1,1,1,6,6,8,8
0,0,0,0,7,7,4,4 1
8,8 2
6,5,3,6,5,3 3 6,6,3,5,3,5
4 8,8,1,1,5,5
8,8,3,3,4,4 5 3,3
3,3,9,9,0,0 6 3,3
7 8,8,9,1,9,1
7,7,4,4,0,0 8 5,5,2,2
7,7 9 6,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
SDLK
76
76
608
608
3581
7305
8808
3581
7305
8808
8771
8771
17011
01179
81200
54049
19243
01514
22936
17011
01179
81200
54049
19243
01514
22936
10214
25084
10214
25084
90614
90614
53856
53856
553748
553748
Quảng Nam
SM
03
259
5641
1902
0937
3539
13167
59114
38218
88852
85018
08109
18842
59825
76164
38293
89548
788929
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/10/2021  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
0,0 0 8,8,5,8,5,8,0,0
8,8,7,7,1,1 1 1,4,1,4,4,4,4,4
2
4,4 3 6,6
1,1,1,8,1,8,1,1 4 9,3,9,3,8,8
0,0 5 6,6
7,7,3,3,5,5 6
7 6,6,1,1,9,9
0,0,0,0,4,4 8 1,1,4,4
7,4,7,4 9
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
0 3,2,9
4 1 4,8,8
0,5,4 2 5,9
0,9 3 7,9
1,6 4 1,2,8
2 5 9,2
6 7,4
3,6 7
1,1,4 8
5,3,0,2 9 3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
07
07
687
687
6025
6025
0588
0588
7640
7640
9536
9536
53243
53243
13157
13157
51911
51911
64784
64784
40275
40275
32621
32621
95348
95348
34728
34728
06822
06822
75309
75309
53085
53085
644064
644064
Phú Yên
S
63
63
763
763
3563
4454
3563
5625
4454
5625
5052
5052
57526
82978
57526
27989
82978
27779
27989
29219
27779
50532
29219
12769
50532
12769
81536
81536
32264
32264
97335
97335
61854
61854
946170
946170
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/10/2021  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
4,4 0 7,7,9,9
1,1,2,2 1 1,1
2,2 2 5,5,1,1,8,8,2,2
4,4 3 6,6
8,8,6,6 4 0,0,3,3,8,8
2,2,7,7,8,8 5 7,7
3,3 6 4,4
0,0,8,8,5,5 7 5,5
8,8,4,4,2,2 8 7,7,8,8,4,4,5,5
0,0 9
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
7,7 0
1 9,9
5,5,3,3 2 5,5,6,6
6,6,6,6,6,6 3 2,2,6,6,5,5
5,5,6,6,5,5 4
2,2,3,3 5 4,4,2,2,4,4
2,2,3,3 6 3,3,3,3,3,3,9,9,4,4
7 8,8,9,9,0,0
7,7 8 9,9
8,7,8,1,7,1,6,6 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
84
281
9161
7993
1353
8016
56031
92857
82028
44999
28775
16578
12399
42282
74314
77429
27643
818869
Khánh Hòa
SKH
67
599
0667
2215
7344
4963
41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
33955
86893
22635
54783
848313
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/10/2021  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
0
8,6,3 1 6,4
8 2 8,9
9,5,4 3 1
8,1 4 3
7 5 3,7
1 6 1,9
5 7 5,8
2,7 8 4,1,2
9,9,2,6 9 3,9,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0
1 5,3
2
6,3,9,8,1 3 3,5
4 4 4,5
1,8,8,6,4,5,3 5 5
6 7,7,3,5
6,6,8 7
9 8 7,5,5,3
9 9 9,8,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
20
172
4904
0619
6399
7160
41480
58410
00689
47162
72808
20355
77233
71791
93064
59482
82324
712965
Quảng Ngãi
SG
47
821
6649
1014
6475
4517
44776
00381
43624
05302
18289
06624
78135
61234
16212
36832
01223
734920
Đắk Nông
SD
23
474
7970
1656
4192
7785
77984
58790
32765
93618
27343
66168
71613
64423
10253
71014
91543
735007
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/10/2021  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
2,6,8,1 0 4,8
9 1 9,0
7,6,8 2 0,4
3 3 3
0,6,2 4
5,6 5 5
6 0,2,4,5
7 2
0 8 0,9,2
1,9,8 9 9,1
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
2 0 2
2,8 1 4,7,2
0,1,3 2 1,4,4,3,0
2 3 5,4,2
1,2,2,3 4 7,9
7,3 5
7 6
4,1 7 5,6
8 1,9
4,8 9
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
7,9 0 7
1 8,3,4
9 2 3,3
2,4,1,2,5,4 3
7,8,1 4 3,3
8,6 5 6,3
5 6 5,8
0 7 4,0
1,6 8 5,4
9 2,0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
34
34
962
962
4069
2426
3516
4069
2426
3516
1667
1667
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
01306
66160
01306
66160
06063
06063
75846
75846
890904
890904
Ninh Thuận
ST
87
87
982
982
8442
8442
6243
6243
2347
2347
1619
1619
41081
41081
03890
03890
56051
56051
27541
27541
71108
71108
31135
31135
14684
14684
77554
77554
68885
68885
58216
58216
53316
53316
628444
628444
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/10/2021  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
6,6 0 4,4,6,6,4,4
1 6,6,2,2
6,6,1,7,1,7 2 6,6,7,7
6,6 3 4,4,8,8
3,3,4,0,4,0,0,0 4 4,4,6,6
5
2,1,2,1,7,7,0,0,4,4 6 2,2,9,9,7,7,0,0,3,3
6,6,2,2 7 2,6,2,6
3,3 8
6,6 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
9,9 0 8,8
8,8,5,5,4,4 1 9,9,6,6,6,6
8,8,4,4 2
4,4 3 5,5
8,8,5,5,4,4 4 2,2,3,3,7,7,1,1,4,4
3,3,8,8 5 1,1,4,4
1,1,1,1 6
8,8,4,4 7
0,0 8 7,7,2,2,1,1,4,4,5,5
1,1 9 0,0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
02
246
8161
1612
1851
4015
32579
85837
57582
77187
94406
89809
32060
38263
72005
04305
40040
818417
Quảng Trị
ST
83
246
9650
8058
1033
2569
11784
49765
96841
53887
47312
71351
61514
08622
79415
69256
03887
068684
Quảng Bình
SB
65
478
1655
0303
8594
5133
03789
62883
43159
96609
85539
92041
41452
33930
23451
90931
00032
080378
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/10/2021  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
6,4 0 2,6,9,5,5
6,5 1 2,5,7
0,1,8 2
6 3 7
4 6,0
1,0,0 5 1
4,0 6 1,0,3
3,8,1 7 9
8 2,7
7,0 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
5 0
4,5 1 2,4,5
1,2 2 2
8,3 3 3
8,1,8 4 6,1
6,1 5 0,8,1,6
4,5 6 9,5
8,8 7
5 8 3,4,7,7,4
6 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
3 0 3,9
4,5,3 1
5,3 2
0,3,8 3 3,9,0,1,2
9 4 1
6,5 5 5,9,2,1
6 5
7 8,8
7,7 8 9,3
8,5,0,3 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 119 ngày )
49  ( 114 ngày )
99  ( 114 ngày )
33  ( 113 ngày )
05  ( 112 ngày )
65  ( 112 ngày )
71  ( 111 ngày )
94  ( 111 ngày )
04  ( 110 ngày )

Miền Bắc

53  ( 21 ngày )
36  ( 14 ngày )
60  ( 14 ngày )
83  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
59  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
02  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

73  ( 21 ngày )
68  ( 9 ngày )
74  ( 9 ngày )
66  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
30  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
95  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )