http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
52
52
579
579
3003
3003
0245
0245
7955
7955
3946
3946
83155
83155
87338
87338
18532
18532
51951
51951
25382
25382
31994
31994
95077
95077
17422
17422
10760
10760
06824
06824
45348
45348
934122
934122
Phú Yên
S
37
37
002
002
9127
2690
7888
9127
2690
7888
9818
9818
62269
62269
44888
44888
52858
26861
58616
95618
11539
52858
26861
58616
95618
11539
00695
36140
00695
36140
13663
13663
95803
95803
973611
973611
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 04/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 04/10/2021  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
6,6 0 3,3
5,5 1
5,5,3,3,8,8,2,2,2,2 2 2,2,4,4,2,2
0,0 3 8,8,2,2
9,9,2,2 4 5,5,6,6,8,8
4,4,5,5,5,5 5 2,2,5,5,5,5,1,1
4,4 6 0,0
7,7 7 9,9,7,7
3,3,4,4 8 2,2
7,7 9 4,4
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
9,9,4,4 0 2,2,3,3
6,6,1,1 1 8,8,6,8,6,8,1,1
0,0 2 7,7
6,6,0,0 3 7,7,9,9
4 0,0
9,9 5 8,8
1,1 6 9,9,1,1,3,3
3,3,2,2 7
8,8,1,1,8,8,5,1,5,1 8 8,8,8,8
6,6,3,3 9 0,0,5,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
39
39
641
641
1295
1295
9848
9848
1749
1749
6145
6145
80353
80353
97140
97140
52532
52532
15165
15165
73780
73780
21086
21086
37295
37295
67925
67925
82416
82416
37023
37023
05077
05077
762724
762724
Khánh Hòa
SKH
79
79
793
793
4667
4667
4299
4299
9895
9895
2401
2401
64918
64918
58765
58765
21920
21920
85276
85276
98798
98798
80272
80272
69234
69234
81747
81747
27013
27013
34096
34096
76572
76572
619113
619113
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 03/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 03/10/2021  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
4,4,8,8 0
4,4 1 6,6
3,3 2 5,5,3,3,4,4
5,5,2,2 3 9,9,2,2
2,2 4 1,1,8,8,9,9,5,5,0,0
9,9,4,4,6,6,9,9,2,2 5 3,3
8,8,1,1 6 5,5
7,7 7 7,7
4,4 8 0,0,6,6
3,3,4,4 9 5,5,5,5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
2,2 0 1,1
0,0 1 8,8,3,3,3,3
7,7,7,7 2 0,0
9,9,1,1,1,1 3 4,4
3,3 4 7,7
9,9,6,6 5
7,7,9,9 6 7,7,5,5
6,6,4,4 7 9,9,6,6,2,2,2,2
1,1,9,9 8
7,7,9,9 9 3,3,9,9,5,5,8,8,6,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Quảng Ngãi
QNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Đắk Nông
DNO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 02/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 02/10/2021  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
27
27
643
643
3143
3143
9660
9660
9815
9815
7411
7411
41455
41455
60370
60370
40047
40047
07251
07251
92594
92594
66068
66068
99908
99908
94369
94369
29574
29574
68884
68884
16971
16971
815237
815237
Ninh Thuận
ST
19
19
255
255
5625
2697
5625
1571
2697
1571
1119
1119
41553
92561
41553
07547
92561
60365
07547
20444
60365
10678
20444
37340
10678
37340
65990
65990
70868
70868
05283
05283
22867
22867
754157
754157
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 01/10/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 01/10/2021  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
6,6,7,7 0 8,8
1,1,5,5,7,7 1 5,5,1,1
2 7,7
4,4,4,4 3 7,7
9,9,7,7,8,8 4 3,3,3,3,7,7
1,1,5,5 5 5,5,1,1
6 0,0,8,8,9,9
2,2,4,4,3,3 7 0,0,4,4,1,1
6,6,0,0 8 4,4
6,6 9 4,4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
4,4,9,9 0
7,7,6,6 1 9,9,9,9
2 5,5
5,5,8,8 3
4,4 4 7,7,4,4,0,0
5,5,2,2,6,6 5 5,5,3,3,7,7
6 1,1,5,5,8,8,7,7
9,9,4,4,6,6,5,5 7 1,1,8,8
7,7,6,6 8 3,3
1,1,1,1 9 7,7,0,0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
48
596
9563
5595
0925
6624
11944
38765
80722
38956
20564
41360
38616
69582
04233
35222
00849
100908
Quảng Trị
ST
04
607
2450
4245
5252
1406
25247
41699
24099
11251
23028
27435
53254
67680
83064
58721
85638
571075
Quảng Bình
SB
14
933
8990
9372
1576
4999
13595
67399
63457
47838
95331
96901
31892
04791
86864
42372
70631
941542
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 30/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 30/09/2021  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
6 0 8
1 6
2,8,2 2 5,4,2,2
6,3 3 3
2,4,6 4 8,4,9
9,2,6 5 6
9,5,1 6 3,5,4,0
7
4,0 8 2
4 9 6,5
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
5,8 0 4,7,6
5,2 1
5 2 8,1
3 5,8
0,5,6 4 5,7
4,3,7 5 0,2,1,4
0 6 4
0,4 7 5
2,3 8 0
9,9 9 9,9
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
9 0 1
3,0,9,3 1 4
7,9,7,4 2
3 3 3,8,1,1
1,6 4 2
9 5 7
7 6 4
5 7 2,6,2
3 8
9,9 9 0,9,5,9,2,1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
87
87
513
513
3452
3452
3848
3848
0121
0121
8407
8407
04570
04570
02047
02047
77373
77373
96343
96343
20188
20188
98788
98788
73569
73569
81039
81039
66415
66415
15419
15419
98912
98912
395548
395548
Khánh Hòa
SKH
85
85
269
269
8617
8617
2695
2695
4515
4515
8637
8637
05205
92481
57690
05205
92481
57690
74361
74361
20438
02641
20438
02641
46052
46052
71373
81437
71373
81437
14673
14673
78450
78450
682041
682041
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 29/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 29/09/2021  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
7,7 0 7,7
2,2 1 3,3,5,5,9,9,2,2
5,5,1,1 2 1,1
1,1,7,7,4,4 3 9,9
4 8,8,7,7,3,3,8,8
1,1 5 2,2
6 9,9
8,8,0,0,4,4 7 0,0,3,3
4,4,8,8,8,8,4,4 8 7,7,8,8,8,8
6,6,3,3,1,1 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
9,9,5,5 0 5,5
8,8,6,6,4,4,4,4 1 7,7,5,5
5,5 2
7,7,7,7 3 7,7,8,8,7,7
4 1,1,1,1
8,8,9,9,1,1,0,0 5 2,2,0,0
6 9,9,1,1
1,1,3,3,3,3 7 3,3,3,3
3,3 8 5,5,1,1
6,6 9 5,5,0,0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
XSDLK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Quảng Nam
XSQNM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 28/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 28/09/2021  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 15 ngày )
00  ( 13 ngày )
74  ( 12 ngày )
14  ( 9 ngày )
21  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )

Miền Bắc

49  ( 21 ngày )
53  ( 15 ngày )
07  ( 14 ngày )
22  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
19  ( 12 ngày )
62  ( 11 ngày )
37  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 15 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 9 ngày )
23  ( 7 ngày )
58  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
30  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )