http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
25
390
6009
8437
3388
8809
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
09262
63223
20893
61139
566588
Quảng Trị
ST
45
890
3189
5031
5226
9114
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
50290
08390
51633
51515
572986
Quảng Bình
SB
99
913
6144
8250
6891
7950
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
33981
28714
97212
76606
749246
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/06/2022  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
9 0 9,9
8,8 1
6 2 5,3
9,5,2,9 3 7,9
8 4
2,6 5 3
6 5,7,2
3,6 7
8,8 8 8,1,1,4,8
0,0,3 9 0,3,3
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
9,0,9,9 0 0
3 1 4,5,5
4 2 6
3 3 1,3
1,5 4 5,2
4,1,9,6,1 5 9,4
2,8 6 5
7
8 9,6
8,5 9 0,5,0,0
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
5,5,4 0 5,6
9,2,8 1 3,2,4,2
6,1,3,1 2 1
1 3 8,2
4,1 4 4,0,6
0 5 0,0
0,4 6 2
7
3 8 1
9 9 9,1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
47
103
6291
6329
5441
3196
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
27855
13168
74107
55196
221235
Khánh Hòa
SKH
70
386
7699
6329
5533
0152
98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
77273
15282
39499
32037
029256
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/06/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
0 3,1,7
9,4,0 1 6
5 2 9,4,8,3
0,2 3 5
2 4 7,1
5,3 5 2,5
9,1,6,9 6 6,8
4,0 7
2,6 8
2 9 1,6,6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
7 0 1
0 1
5,8 2 9,6
3,4,7 3 3,7
4 3,7
5 2,6
8,9,2,5 6 8,7
4,6,3 7 0,3
6 8 6,2
9,2,9 9 9,6,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
SDLK
17
013
1962
0233
6845
1185
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
32871
08597
80867
97602
782690
Quảng Nam
SM
48
612
5149
4778
6978
1814
94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
75225
20832
10807
98789
627474
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/06/2022  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
2,4,9 0 2
7 1 7,3
6,9,0 2 0
1,3,9,8 3 3
9 4 5,0
4,8 5
6 2,7
1,9,6 7 1
8 5,9,3
8 9 3,4,2,7,0
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
7 0 1,7
0 1 2,4
1,3 2 5
9 3 9,2
1,7 4 8,9,9,5
4,2 5
6
9,0 7 8,8,0,4
4,7,7 8 9
4,4,3,8 9 3,7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
11
093
4324
5961
5034
1978
99285
61478
29576
26001
29385
74223
88111
84593
94514
74848
13048
918703
Phú Yên
S
80
317
6080
1007
2434
8076
01173
98713
06911
44993
12372
49203
14965
28652
26455
60953
22993
172136
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/06/2022  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
0 1,3
1,6,0,1 1 1,1,4
2 4,3
9,2,9,0 3 4
2,3,1 4 8,8
8,8 5
7 6 1
7 8,8,6
7,7,4,4 8 5,5
9 3,3
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
8,8 0 7,3
1 1 7,3,1
7,5 2
7,1,9,0,5,9 3 4,6
3 4
6,5 5 2,5,3
7,3 6 5
1,0 7 6,3,2
8 0,0
9 3,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
29
162
4281
4385
2495
0789
18405
41286
46905
65905
16950
23322
36978
20280
49482
46744
90789
671541
Khánh Hòa
SKH
26
242
2576
7082
0143
6070
50226
19543
43757
81630
91116
45025
51655
80587
32335
85010
58860
195597
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 12/06/2022  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5,5,5
8,4 1
6,2,8 2 9,2
3
4 4 4,1
8,9,0,0,0 5 0
8 6 2
7 8
7 8 1,5,9,6,0,2,9
2,8,8 9 5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
7,3,1,6 0
1 6,0
4,8 2 6,6,5
4,4 3 0,5
4 2,3,3
2,5,3 5 7,5
2,7,2,1 6 0
5,8,9 7 6,0
8 2,7
9 7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
42
398
1760
3420
0936
3601
94442
03559
15888
72097
77252
88049
60636
44174
48751
58940
81235
812955
Quảng Ngãi
SG
71
983
1847
7687
3791
1467
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
48995
55033
61652
69974
429240
Đắk Nông
SD
00
560
4087
0057
9947
7557
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
06565
96130
32332
96603
529366
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/06/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
6,2,4 0 1
0,5 1
4,4,5 2 0
3 6,6,5
7 4 2,2,9,0
3,5 5 9,2,1,5
3,3 6 0
9 7 4
9,8 8 8
5,4 9 8,7
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
3,4 0
7,9 1 6,2
1,5 2
8,3 3 0,9,9,3
9,7 4 7,0
9 5 2
1 6 7,9
4,8,6 7 1,4
8 3,7
6,3,3 9 1,4,5
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
0,6,3 0 0,4,3
3,4 1
4,3 2 5
0 3 1,0,2
0 4 7,1,2
2,6 5 7,7
6 6 0,9,7,5,6
8,5,4,5,6 7
8 7
6 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
00
515
8901
8895
3952
2655
59807
09017
35169
87637
64905
22287
62062
66910
13138
71330
81901
248277
Ninh Thuận
ST
04
488
2978
4750
0298
5232
12351
54445
66196
87447
51696
55639
03137
47057
94505
66544
84937
134478
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 10/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 10/06/2022  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
0,1,3 0 0,1,7,5,1
0,0 1 5,7,0
5,6 2
3 7,8,0
4
1,9,5,0 5 2,5
6 9,2
0,1,3,8,7 7 7
3 8 7
6 9 5
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
5 0 4,5
5 1
3 2
3 2,9,7,7
0,4 4 5,7,4
4,0 5 0,1,7
9,9 6
4,3,5,3 7 8,8
8,7,9,7 8 8
3 9 8,6,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )