http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
03
921
9334
4998
1928
0418
34121
70708
75488
16884
70814
20080
08081
36358
13444
14903
91989
466342
Quảng Ngãi
SG
59
433
3039
2135
0746
6396
63395
16207
37421
60988
62625
58029
12275
96394
21490
77705
09556
479618
Đắk Nông
SD
13
695
8854
4088
0789
8245
32315
59168
44645
18508
57147
24070
38963
25976
69658
54622
68525
951992
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/01/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/01/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
8 0 3,8,3
2,2,8 1 8,4
4 2 1,8,1
0,0 3 4
3,8,1,4 4 4,2
5 8
6
7
9,2,1,0,8,5 8 8,4,0,1,9
8 9 8
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
9 0 7,5
2 1 8
2 1,5,9
3 3 3,9,5
9 4 6
3,9,2,7,0 5 9,6
4,9,5 6
0 7 5
8,1 8 8
5,3,2 9 6,5,4,0
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
7 0 8
1 3,5
2,9 2 2,5
1,6 3
5 4 5,5,7
9,4,1,4,2 5 4,8
7 6 8,3
4 7 0,6
8,6,0,5 8 8,9
8 9 5,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
28
618
2501
2337
4055
4515
12677
50774
52702
04853
22311
42639
43494
51310
84078
59545
78498
442749
Ninh Thuận
ST
30
393
1776
0436
8279
9655
32286
60665
08733
52730
95051
76351
29127
32666
71138
90668
11544
658093
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/01/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/01/2022  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
1 0 1,2
0,1 1 8,5,1,0
0 2 8
5 3 7,9
7,9 4 5,9
5,1,4 5 5,3
6
3,7 7 7,4,8
2,1,7,9 8
3,4 9 4,8
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
3,3 0
5,5 1
2 7
9,3,9 3 0,6,3,0,8
4 4 4
5,6 5 5,1,1
7,3,8,6 6 5,6,8
2 7 6,9
3,6 8 6
7 9 3,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Quảng Trị
QT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Quảng Bình
QB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/01/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/01/2022  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
10
051
0771
0835
5522
8853
51307
31411
47717
19125
01820
56204
84288
38703
82700
24000
36741
178793
Khánh Hòa
SKH
85
561
7747
4773
2732
5616
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
52215
86220
99676
22251
435963
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/01/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/01/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
1,2,0,0 0 7,4,3,0,0
5,7,1,4 1 0,1,7
2 2 2,5,0
5,0,9 3 5
0 4 1
3,2 5 1,3
6
0,1 7 1
8 8 8
9 3
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
2 0
6,1,5 1 6,1,5
3,7 2 9,3,0
7,6,2,6 3 2
4 7
8,1 5 1
1,7 6 1,8,3,3
4,9 7 3,2,6
6 8 5
2 9 7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
SDLK
96
436
5566
5520
4530
1045
23137
37753
05930
84561
51282
23207
77319
40627
93575
13163
80340
707749
Quảng Nam
SM
11
626
7464
7128
8159
1138
27243
84326
30109
00940
93068
89266
67804
95958
21934
03372
20423
954332
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/01/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/01/2022  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
2,3,3,4 0 7
6 1 9
8 2 0,7
5,6 3 6,0,7,0
4 5,0,9
4,7 5 3
9,3,6 6 6,1,3
3,0,2 7 5
8 2
1,4 9 6
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
4 0 9,4
1 1 1
7,3 2 6,8,6,3
4,2 3 8,4,2
6,0,3 4 3,0
5 9,8
2,2,6 6 4,8,6
7 2
2,3,6,5 8
5,0 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
TTH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Phú Yên
PY
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/01/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/01/2022  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
41
413
0855
7113
0549
9322
07932
96012
68113
20803
24289
74705
66368
82657
81492
48096
11610
086145
Khánh Hòa
SKH
24
128
1335
1952
2119
5535
11860
27999
69946
16269
77640
45749
68250
02799
29760
71339
54443
910609
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/01/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/01/2022  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
1 0 3,5
4 1 3,3,2,3,0
2,3,1,9 2 2
1,1,1,0 3 2
4 1,9,5
5,0,4 5 5,7
9 6 8
5 7
6 8 9
4,8 9 2,6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
6,4,5,6 0 9
1 9
5 2 4,8
4 3 5,5,9
2 4 6,0,9,3
3,3 5 2,0
4 6 0,9,0
7
2 8
1,9,6,4,9,3,0 9 9,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )