http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
76
753
3361
6384
8795
1317
09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
48097
12364
65445
06117
870469
Khánh Hòa
SKH
56
575
9839
2663
1499
4415
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
10184
22367
47264
33941
942153
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/06/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
0 9
6,7 1 7,4,7
2 7
5 3
8,1,6 4 5
9,4 5 3,8
7,8,7 6 1,4,9
1,2,9,1 7 6,6,1
5 8 4,6
0,6 9 5,7
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
3 0
2,4 1 5,8
2 3,1
6,7,2,5 3 9,0,8
8,6 4 1
7,1 5 6,3
5 6 3,7,4
6 7 5,3,9
1,3 8 4
3,9,7 9 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
SDLK
81
548
2639
3023
8139
8698
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
67527
72397
87585
45308
022690
Quảng Nam
SM
66
780
3513
5559
7746
1756
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
37075
32838
97063
73572
473744
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/06/2022  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
9 0 5,8
8 1
2 3,7
2 3 9,9
4 8,7
5,0,8 5 8,5
6 9
4,2,9 7
4,9,5,0 8 1,5
3,3,9,9,6 9 8,9,9,7,0
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
8 0
1 3,7
7 2
1,3,6,6 3 3,8
4 4 6,7,6,4
7 5 9,6
6,4,5,4 6 6,3,3
4,1,8 7 5,2
3 8 0,7
5,9 9 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
80
952
6970
8228
0649
1183
40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
29545
52308
16914
15131
523451
Phú Yên
S
65
811
3509
8293
5500
7068
28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062
28119
59163
41069
20573
268899
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/06/2022  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
8,7,0 0 0,8
5,3,5 1 4
5 2 8,9
8 3 8,7,1
9,1 4 9,5
4 5 2,1,1
6 9
3 7 0
2,3,0 8 0,3
4,6,2 9 4
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,7
1 1 1,3,9
6 2
9,1,3,6,7 3 3
4
6 5 9,8
6 5,8,2,3,9
9,0 7 3
6,5 8
0,5,1,6,9 9 3,7,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
44
953
4247
3237
9252
0078
89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761
85560
24157
00710
63249
535453
Khánh Hòa
SKH
05
307
5603
9209
6769
2838
33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667
06399
52433
71296
11026
084513
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/06/2022  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
5,6,1 0 8
7,1,6 1 1,0
5,5 2
5,5 3 7
4 4 4,7,6,9
5 3,2,2,0,7,3
4 6 1,0
4,3,5 7 8,1
7,0 8
4 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0 5,7,3,9,6
1 3
8 2 9,6
0,8,3,1 3 8,3
4
0,8 5 7
0,9,2 6 9,7
0,5,6 7
3 8 5,2,3
0,6,2,9 9 9,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
07
096
9767
4195
5020
2965
70502
93448
08290
24889
18556
94136
04455
52268
04803
39005
01245
620675
Quảng Ngãi
SG
36
550
9378
5866
4564
0514
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
35709
69456
69928
55881
571001
Đắk Nông
SD
79
158
3055
0434
0405
9033
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
34467
92179
88165
90587
674809
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/06/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
2,9 0 7,2,3,5
1
0 2 0
0 3 6
4 8,5
9,6,5,0,4,7 5 6,5
9,5,3 6 7,5,8
0,6 7 5
4,6 8 9
8 9 6,5,0
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
5,7,9 0 7,9,1
8,0 1 4
2 5,8
4 3 6,4
6,1,7,3 4 3
2 5 0,6
3,6,5 6 6,4
0 7 8,4,0
7,2 8 1
0 9 0
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
7 0 5,9
8 1
8 2
3,6 3 4,3
3,7 4
5,0,6 5 8,5,8
6 3,7,5
6,8 7 9,0,8,4,9
5,7,5 8 1,2,7
7,7,0 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
30
455
5662
3211
0850
4022
05965
52904
96658
69451
79541
99644
72997
84051
97312
50866
68152
987646
Ninh Thuận
ST
87
669
6478
9034
7788
8251
53073
01759
18907
68497
54043
98716
14259
66179
51003
14574
98020
963977
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/06/2022  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
3,5 0 4
1,5,4,5 1 1,2
6,2,1,5 2 2
3 0
0,4 4 1,4,6
5,6 5 5,0,8,1,1,2
6,4 6 2,5,6
9 7
5 8
9 7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
2 0 7,3
5 1 6
2 0
7,4,0 3 4
3,7 4 3
5 1,9,9
1 6 9
8,0,9,7 7 8,3,9,4,7
7,8 8 7,8
6,5,5,7 9 7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
25
390
6009
8437
3388
8809
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
09262
63223
20893
61139
566588
Quảng Trị
ST
45
890
3189
5031
5226
9114
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
50290
08390
51633
51515
572986
Quảng Bình
SB
99
913
6144
8250
6891
7950
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
33981
28714
97212
76606
749246
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/06/2022  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
9 0 9,9
8,8 1
6 2 5,3
9,5,2,9 3 7,9
8 4
2,6 5 3
6 5,7,2
3,6 7
8,8 8 8,1,1,4,8
0,0,3 9 0,3,3
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
9,0,9,9 0 0
3 1 4,5,5
4 2 6
3 3 1,3
1,5 4 5,2
4,1,9,6,1 5 9,4
2,8 6 5
7
8 9,6
8,5 9 0,5,0,0
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
5,5,4 0 5,6
9,2,8 1 3,2,4,2
6,1,3,1 2 1
1 3 8,2
4,1 4 4,0,6
0 5 0,0
0,4 6 2
7
3 8 1
9 9 9,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )