http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/10/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 16/10/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/10/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
16/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
66067
G.Nhất
51010
G.Nhì
58163
24893
G.Ba
22086
11007
59027
44020
89643
23923
G.Tư
3823
4029
6037
8722
G.Năm
4597
2086
4262
6785
2981
0394
G.Sáu
970
084
208
G.Bảy
56
38
14
07
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/10/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/10/2021  
Chục Số Đơn vị
7,2,1 0 7,8,7
8 1 4,0
6,2 2 3,9,2,7,0,3
2,4,2,6,9 3 8,7
1,8,9 4 3
Chục Số Đơn vị
8 5 6
5,8,8 6 2,3,7
0,9,3,0,2,6 7 0
3,0 8 4,6,5,1,6
2 9 7,4,3

Xổ số điện toán - Ngày: 09/10/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/10/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/10/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
09/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
31156
31156
G.Nhất
70905
70905
G.Nhì
52422
68986
52422
68986
G.Ba
95981
27557
95981
61315
27557
00056
61315
79187
00056
64291
79187
64291
G.Tư
4207
4639
4207
4639
7518
3207
7518
3207
G.Năm
6514
8442
6514
4642
8442
1514
4642
5220
1514
7211
5220
7211
G.Sáu
341
184
341
364
184
364
G.Bảy
33
92
33
92
39
39
01
01
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/10/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 1,1,7,7,7,7,5,5
0,0,4,4,1,1,8,8,9,9 1 4,4,4,4,1,1,8,8,5,5
9,9,4,4,4,4,2,2 2 0,0,2,2
3,3 3 3,3,9,9,9,9
8,6,8,6,1,1,1,1 4 1,1,2,2,2,2
Chục Số Đơn vị
1,1,0,0 5 7,7,6,6,6,6
5,5,8,8,5,5 6 4,4
0,0,0,0,5,5,8,8 7
1,1 8 4,4,1,1,7,7,6,6
3,3,3,3 9 2,2,1,1

Xổ số điện toán - Ngày: 02/10/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/10/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/10/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
02/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
37377
37377
G.Nhất
21288
21288
G.Nhì
46261
00079
46261
00079
G.Ba
66998
36915
66998
98030
36915
41584
98030
52824
41584
42926
52824
42926
G.Tư
2434
0327
2434
9138
0327
3444
9138
3444
G.Năm
5450
1412
5450
9468
1412
0875
9468
8001
0875
6321
8001
6321
G.Sáu
887
703
887
045
703
045
G.Bảy
31
78
31
63
78
63
55
55
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/10/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/10/2021  
Chục Số Đơn vị
5,5,3,3 0 3,3,1,1
3,3,0,2,0,2,6,6 1 2,2,5,5
1,1 2 1,1,7,7,4,6,4,6
6,6,0,0 3 1,1,4,4,8,8,0,0
3,3,4,4,8,2,8,2 4 5,5,4,4
Chục Số Đơn vị
5,5,4,4,7,7,1,1 5 5,5,0,0
2,2 6 3,3,8,8,1,1
8,8,2,2,7,7 7 8,8,5,5,9,9,7,7
7,7,6,6,3,3,9,9,8,8 8 7,7,4,4,8,8
7,7 9 8,8

Xổ số điện toán - Ngày: 25/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
25/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
92408
92408
G.Nhất
91545
91545
G.Nhì
83667
83667
10074
10074
G.Ba
24894
91092
24894
91092
90506
11587
90506
11587
03675
28811
03675
28811
G.Tư
1134
1134
8263
7597
8263
7597
0123
0123
G.Năm
2562
2562
9892
9892
0143
0143
7177
7177
9148
9148
5373
5373
G.Sáu
341
341
495
495
952
952
G.Bảy
71
35
71
35
97
97
83
83
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0 6,6,8,8
7,7,4,4,1,1 1 1,1
5,5,6,6,9,9,9,9 2 3,3
8,8,4,4,7,7,6,6,2,2 3 5,5,4,4
3,3,9,9,7,7 4 1,1,3,3,8,8,5,5
Chục Số Đơn vị
3,3,9,9,7,7,4,4 5 2,2
0,0 6 2,2,3,3,7,7
9,9,7,7,9,9,8,8,6,6 7 1,1,7,7,3,3,5,5,4,4
4,4,0,0 8 3,3,7,7
9 7,7,5,5,2,2,7,7,4,2,4,2

Xổ số điện toán - Ngày: 18/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
18/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
93901
G.Nhất
29743
G.Nhì
74749
24114
G.Ba
11745
24603
47552
26902
02551
09078
G.Tư
2410
5244
7589
6247
G.Năm
6371
5447
7365
6465
3567
7674
G.Sáu
783
359
506
G.Bảy
36
83
39
17
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/09/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,3,2,1
7,5,0 1 7,0,4
5,0 2
8,8,0,4 3 6,9
7,4,1 4 7,4,7,5,9,3
Chục Số Đơn vị
6,6,4 5 9,2,1
3,0 6 5,5,7
1,4,6,4 7 1,4,8
7 8 3,3,9
3,5,8,4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 11/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
11/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
26654
G.Nhất
20585
G.Nhì
51339
80495
G.Ba
73145
54425
13470
95180
51294
10392
G.Tư
6147
1153
8442
6773
G.Năm
8484
0277
8909
5947
1763
3538
G.Sáu
496
219
658
G.Bảy
13
51
11
19
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/09/2021  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 9
5,1 1 3,1,9,9
4,9 2 5
1,6,5,7 3 8,9
8,9,5 4 7,7,2,5
Chục Số Đơn vị
4,2,9,8 5 1,8,3,4
9 6 3
7,4,4 7 7,3,0
5,3 8 4,0,5
1,1,0,3 9 6,4,2,5

Xổ số điện toán - Ngày: 04/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 04/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 04/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 04/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
04/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
29855
G.Nhất
28539
G.Nhì
81656
35270
G.Ba
52786
21877
28766
80636
88321
37142
G.Tư
2287
8360
9211
3355
G.Năm
9497
6858
4094
1111
9263
1312
G.Sáu
945
111
675
G.Bảy
38
80
06
35
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/09/2021  
Chục Số Đơn vị
8,6,7 0 6
1,1,1,2 1 1,1,2,1
1,4 2 1
6 3 8,5,6,9
9 4 5,2
Chục Số Đơn vị
3,4,7,5,5 5 8,5,6,5
0,8,6,3,5 6 3,0,6
9,8,7 7 5,7,0
3,5 8 0,7,6
3 9 7,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 119 ngày )
49  ( 114 ngày )
99  ( 114 ngày )
33  ( 113 ngày )
05  ( 112 ngày )
65  ( 112 ngày )
71  ( 111 ngày )
94  ( 111 ngày )
04  ( 110 ngày )

Miền Bắc

53  ( 21 ngày )
36  ( 14 ngày )
60  ( 14 ngày )
83  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
59  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
02  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

73  ( 21 ngày )
68  ( 9 ngày )
74  ( 9 ngày )
66  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
30  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
95  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )