http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 24/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 24/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 24/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 24/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
24/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
77196
G.Nhất
11985
G.Nhì
46835
63116
G.Ba
72908
80575
20455
08599
26875
04148
G.Tư
2663
9444
7017
7483
G.Năm
3469
5539
9297
1063
5802
7411
G.Sáu
400
645
796
G.Bảy
92
22
19
60
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/07/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/07/2021  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0,2,8
1 1 9,1,7,6
9,2,0 2 2
6,6,8 3 9,5
4 4 5,4,8
Chục Số Đơn vị
4,7,5,7,3,8 5 5
9,1,9 6 0,9,3,3
9,1 7 5,5
0,4 8 3,5
1,6,3,9 9 2,6,7,9,6

Xổ số điện toán - Ngày: 17/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
17/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
05779
G.Nhất
35146
G.Nhì
93053
30465
G.Ba
22130
43749
21938
20267
06235
01548
G.Tư
3748
1336
5786
0202
G.Năm
3747
0770
4742
3844
5947
2346
G.Sáu
418
044
997
G.Bảy
90
99
10
19
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/07/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/07/2021  
Chục Số Đơn vị
9,1,7,3 0 2
1 0,9,8
4,0 2
5 3 6,0,8,5
4,4 4 4,7,2,4,7,6,8,9,8,6
Chục Số Đơn vị
3,6 5 3
4,3,8,4 6 7,5
9,4,4,6 7 0,9
1,4,3,4 8 6
9,1,4,7 9 0,9,7

Xổ số điện toán - Ngày: 10/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 10/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 10/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 10/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
10/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
53594
G.Nhất
70702
G.Nhì
37185
39408
G.Ba
21360
15291
34684
57317
72805
12733
G.Tư
2932
1210
6765
0134
G.Năm
7038
1008
5935
1279
4745
7615
G.Sáu
569
791
796
G.Bảy
23
75
95
62
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/07/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/07/2021  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 8,5,8,2
9,9 1 5,0,7
6,3,0 2 3
2,3 3 8,5,2,4,3
3,8,9 4 5
Chục Số Đơn vị
7,9,3,4,1,6,0,8 5
9 6 2,9,5,0
1 7 5,9
3,0,0 8 4,5
6,7 9 5,1,6,1,4

Xổ số điện toán - Ngày: 03/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
03/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
02942
G.Nhất
17645
G.Nhì
48959
47704
G.Ba
24688
47185
88647
69454
28941
40783
G.Tư
0367
9434
2504
9866
G.Năm
7440
0045
1689
4648
0752
4737
G.Sáu
518
345
844
G.Bảy
48
69
44
49
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/07/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/07/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,4
4 1 8
5,4 2
8 3 7,4
4,4,3,0,5,0 4 8,4,9,5,4,0,5,8,7,1,5,2
Chục Số Đơn vị
4,4,8,4 5 2,4,9
6 6 9,7,6
3,6,4 7
4,1,4,8 8 9,8,5,3
6,4,8,5 9

Xổ số điện toán - Ngày: 26/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
26/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
20290
G.Nhất
47139
G.Nhì
21826
45549
G.Ba
86949
39905
81448
26263
91519
93679
G.Tư
3378
9684
2651
3661
G.Năm
8627
5066
8490
5649
3101
9484
G.Sáu
300
842
178
G.Bảy
10
74
52
39
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/06/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1,0,9,9 0 0,1,5
0,5,6 1 0,9
5,4 2 7,6
6 3 9,9
7,8,8 4 2,9,9,8,9
Chục Số Đơn vị
0 5 2,1
6,2 6 6,1,3
2 7 4,8,8,9
7,7,4 8 4,4
3,4,4,1,7,4,3 9 0,0

Xổ số điện toán - Ngày: 19/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
19/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
03472
G.Nhất
93911
G.Nhì
04150
75964
G.Ba
04712
64149
39692
94720
52370
76447
G.Tư
3111
9476
3425
4483
G.Năm
2937
7149
6622
8395
7416
8018
G.Sáu
156
880
910
G.Bảy
12
81
20
65
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/06/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,8,1,2,7,5 0
8,1,1 1 2,0,6,8,1,2,1
1,2,1,9,7 2 0,2,5,0
8 3 7
6 4 9,9,7
Chục Số Đơn vị
6,9,2 5 6,0
5,1,7 6 5,4
3,4 7 6,0,2
1 8 1,0,3
4,4 9 5,2

Xổ số điện toán - Ngày: 12/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
12/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
02283
G.Nhất
58255
G.Nhì
01657
06701
G.Ba
91266
84964
27203
66523
51367
49639
G.Tư
8935
3818
5601
9446
G.Năm
3699
2160
3449
4422
5004
6817
G.Sáu
776
056
519
G.Bảy
38
86
00
84
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/06/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,4,1,3,1
0,0 1 9,7,8
2 2 2,3
0,2,8 3 8,5,9
8,0,6 4 9,6
Chục Số Đơn vị
3,5 5 6,7,5
8,7,5,4,6 6 0,6,4,7
1,6,5 7 6
3,1 8 6,4,3
1,9,4,3 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )