http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 21/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
21/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
85198
G.Nhất
20830
G.Nhì
08364
24874
G.Ba
09500
00837
14233
78831
28309
86212
G.Tư
3330
1999
6180
1527
G.Năm
4238
3344
7589
6327
8058
4791
G.Sáu
559
193
047
G.Bảy
53
64
13
80
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,8,0,3 0 0,9
9,3 1 3,2
1 2 7,7
5,1,9,3 3 8,0,7,3,1,0
6,4,6,7 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 3,9,8
6 4,4
4,2,2,3 7 4
3,5,9 8 0,9,0
5,8,9,0 9 3,1,9,8

Xổ số điện toán - Ngày: 14/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
14/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
30775
G.Nhất
08368
G.Nhì
69632
67521
G.Ba
75571
94533
83453
76996
31087
18091
G.Tư
9005
8609
0221
4118
G.Năm
0731
1769
3270
3088
5179
8847
G.Sáu
585
536
357
G.Bảy
05
74
08
52
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,8,5,9
3,2,7,9,2 1 8
5,3 2 1,1
3,5 3 6,1,3,2
7 4 7
Chục Số Đơn vị
0,8,0,7 5 2,7,3
3,9 6 9,8
5,4,8 7 4,0,9,1,5
0,8,1,6 8 5,8,7
6,7,0 9 6,1

Xổ số điện toán - Ngày: 07/05/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 07/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 07/05/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 07/05/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
07/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
73301
G.Nhất
10879
G.Nhì
79061
73405
G.Ba
93716
30788
85195
11056
71929
08331
G.Tư
6422
9330
3650
0829
G.Năm
8826
8413
9913
2003
0814
3216
G.Sáu
773
447
456
G.Bảy
20
24
60
30
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6,3,3,5 0 3,5,1
3,6,0 1 3,3,4,6,6
2 2 0,4,6,2,9,9
7,1,1,0 3 0,0,1
2,1 4 7
Chục Số Đơn vị
9,0 5 6,0,6
5,2,1,1,5 6 0,1
4 7 3,9
8 8 8
2,2,7 9 5

Xổ số điện toán - Ngày: 30/04/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/04/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/04/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/04/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
30/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 23/04/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/04/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/04/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/04/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
23/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
77318
G.Nhất
33815
G.Nhì
99854
99583
G.Ba
81145
35513
96640
71280
27985
59278
G.Tư
7798
2218
8909
6218
G.Năm
1876
2463
7822
1145
9457
9141
G.Sáu
568
438
555
G.Bảy
12
80
97
58
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,4,8 0 9
4 1 2,8,8,3,5,8
1,2 2 2
6,1,8 3 8
5 4 5,1,5,0
Chục Số Đơn vị
5,4,4,8,1 5 8,5,7,4
7 6 8,3
9,5 7 6,8
5,6,3,9,1,1,7,1 8 0,0,5,3
0 9 7,8

Xổ số điện toán - Ngày: 16/04/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/04/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/04/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/04/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
16/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
36554
G.Nhất
94220
G.Nhì
71581
97927
G.Ba
99808
50345
90346
35469
62210
48173
G.Tư
1377
6536
3890
3566
G.Năm
8883
4491
5181
6270
4680
0369
G.Sáu
269
085
602
G.Bảy
48
81
98
94
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,9,1,2 0 2,8
8,9,8,8 1 0
0 2 7,0
8,7 3 6
9,5 4 8,5,6
Chục Số Đơn vị
8,4 5 4
3,6,4 6 9,9,6,9
7,2 7 0,7,3
4,9,0 8 1,5,3,1,0,1
6,6,6 9 8,4,1,0

Xổ số điện toán - Ngày: 09/04/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/04/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/04/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/04/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
09/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
34194
G.Nhất
51050
G.Nhì
00770
73910
G.Ba
54217
08307
56617
19934
50892
17924
G.Tư
5610
8570
9836
3346
G.Năm
6275
0476
0641
5953
5661
5967
G.Sáu
323
312
691
G.Bảy
34
94
45
70
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1,7,7,1,5 0 7
9,4,6 1 2,0,7,7,0
1,9 2 3,4
2,5 3 4,6,4
3,9,3,2,9 4 5,1,6
Chục Số Đơn vị
4,7 5 3,0
7,3,4 6 1,7
6,1,0,1 7 0,5,6,0,0
8
9 4,1,2,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )