http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 30/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
30/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
10
250N
951
500N
7783
0561
1625
1TR
1888
2,5TR
25141
56204
28015
04728
38941
84309
20763
5TR
20095
91438
10TR
28352
40TR
96733
ĐB
903997
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 30/07/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 30/07/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,9
5,6,4,4 1 0,5
5 2 5,8
8,6,3 3 8,3
0 4 1,1
Chục Số Đơn vị
2,1,9 5 1,2
6 1,3
9 7
8,2,3 8 3,8
0 9 5,7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
23/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
98
250N
767
500N
4713
1170
2970
1TR
4310
2,5TR
65114
91524
12164
99125
08033
34245
76576
5TR
51070
40554
10TR
54926
40TR
22261
ĐB
289354
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/07/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/07/2021  
Chục Số Đơn vị
7,7,1,7 0
6 1 3,0,4
2 4,5,6
1,3 3 3
1,2,6,5,5 4 5
Chục Số Đơn vị
2,4 5 4,4
7,2 6 7,4,1
6 7 0,0,6,0
9 8
9 8
Kết quả xổ số Ninh Thuận
16/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
17
250N
238
500N
9571
1044
0801
1TR
3769
2,5TR
39570
77899
82384
42340
75992
47462
54204
5TR
92836
78561
10TR
52476
40TR
21724
ĐB
289385
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/07/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/07/2021  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 1,4
7,0,6 1 7
9,6 2 4
3 8,6
4,8,0,2 4 4,0
Chục Số Đơn vị
8 5
3,7 6 9,2,1
1 7 1,0,6
3 8 4,5
6,9 9 9,2
Kết quả xổ số Ninh Thuận
09/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
23
250N
131
500N
3239
9713
6328
1TR
6783
2,5TR
40878
78902
89515
35609
90009
72403
12156
5TR
67100
07929
10TR
23138
40TR
36234
ĐB
336123
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/07/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,9,9,3,0
3 1 3,5
0 2 3,8,9,3
2,1,8,0,2 3 1,9,8,4
3 4
Chục Số Đơn vị
1 5 6
5 6
7 8
2,7,3 8 3
3,0,0,2 9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
02/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
31
250N
920
500N
9643
2916
8352
1TR
3552
2,5TR
77062
84313
47141
43588
36284
74761
06687
5TR
15688
32376
10TR
45677
40TR
27801
ĐB
382396
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/07/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/07/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
3,4,6,0 1 6,3
5,5,6 2 0
4,1 3 1
8 4 3,1
Chục Số Đơn vị
5 2,2
1,7,9 6 2,1
8,7 7 6,7
8,8 8 8,4,7,8
9 6
Kết quả xổ số Ninh Thuận
25/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
42
250N
942
500N
3582
3812
6240
1TR
3558
2,5TR
29562
32005
37471
88528
53648
51440
47925
5TR
18105
16756
10TR
21581
40TR
67027
ĐB
163353
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/06/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 5,5
7,8 1 2
4,4,8,1,6 2 8,5,7
5 3
4 2,2,0,8,0
Chục Số Đơn vị
0,2,0 5 8,6,3
5 6 2
2 7 1
5,2,4 8 2,1
9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
18/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
00
250N
127
500N
1800
0821
2396
1TR
0111
2,5TR
47820
38486
47951
68744
87190
51839
71704
5TR
45040
83300
10TR
02935
40TR
68376
ĐB
303729
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/06/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,0,2,9,4,0 0 0,0,4,0
2,1,5 1 1
2 7,1,0,9
3 9,5
4,0 4 4,0
Chục Số Đơn vị
3 5 1
9,8,7 6
2 7 6
8 6
3,2 9 6,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )