http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
20/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
89
250N
089
500N
7636
6216
1957
1TR
7484
2,5TR
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
5TR
10037
50979
10TR
76625
40TR
66733
ĐB
664159
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0
1 6
2 5
5,3 3 6,7,7,3
8 4 8,0
Chục Số Đơn vị
9,2 5 7,8,3,9
3,1 6
5,3,3 7 9
4,5 8 9,9,4
8,8,7,5 9 5
Kết quả xổ số Ninh Thuận
13/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
41
250N
200
500N
7383
6263
3965
1TR
9412
2,5TR
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
5TR
82897
86078
10TR
59429
40TR
11265
ĐB
256350
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 0
4,7 1 2
1 2 3,5,9
8,6,2,4,4 3
4 1,3,3
Chục Số Đơn vị
6,9,2,6 5 9,0
6 3,5,5
9 7 1,8
7 8 3
5,2 9 5,7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
06/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
33
250N
709
500N
3989
8043
3338
1TR
1686
2,5TR
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
5TR
75154
13890
10TR
08342
40TR
34888
ĐB
976675
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/05/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,8
1
4 2
3,4,5 3 3,8,8,8
5 4 3,6,8,2
Chục Số Đơn vị
7 5 3,4
8,4 6 9
7 5
3,3,0,3,4,8 8 9,6,8
0,8,6 9 0
Kết quả xổ số Ninh Thuận
29/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
81
250N
468
500N
0516
9910
2755
1TR
8942
2,5TR
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
5TR
88719
94658
10TR
75495
40TR
10382
ĐB
642529
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/04/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
8 1 6,0,3,9
4,4,8 2 9,9
1 3
8 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5,9,9 5 5,8
1 6 8,8
7
6,6,5 8 1,4,9,2
2,8,1,2 9 5,5
Kết quả xổ số Ninh Thuận
22/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
91
250N
171
500N
3203
6394
7408
1TR
7458
2,5TR
09158
68084
17931
69263
73809
02399
62952
5TR
50174
93190
10TR
67301
40TR
73697
ĐB
822099
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/04/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,8,9,1
9,7,3,0 1
5 2
0,6 3 1
9,8,7 4
Chục Số Đơn vị
5 8,8,2
6 3
9 7 1,4
0,5,5 8 4
0,9,9 9 1,4,9,0,7,9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
15/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
13
250N
181
500N
0693
3644
4445
1TR
4476
2,5TR
34396
56373
61857
33822
00326
39976
96752
5TR
66351
04747
10TR
74419
40TR
90344
ĐB
948670
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/04/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
8,5 1 3,9
2,5 2 2,6
1,9,7 3
4,4 4 4,5,7,4
Chục Số Đơn vị
4 5 7,2,1
7,9,2,7 6
5,4 7 6,3,6,0
8 1
1 9 3,6
Kết quả xổ số Ninh Thuận
08/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N
89
250N
358
500N
6678
4645
9798
1TR
2010
2,5TR
81523
53943
68581
91821
20685
53383
00190
5TR
31773
66524
10TR
22253
40TR
25880
ĐB
481115
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/04/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9,8 0
8,2 1 0,5
2 3,1,4
2,4,8,7,5 3
2 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,8,1 5 8,3
6
7 8,3
5,7,9 8 9,1,5,3,0
8 9 8,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )