http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/09/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
13/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
26
250N
217
500N
2949
8071
1787
1TR
3325
2,5TR
51882
31450
51479
00809
34287
31282
91629
5TR
48961
42473
10TR
91943
40TR
27377
ĐB
042296
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/09/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/09/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
7,6 1 7
8,8 2 6,5,9
7,4 3
4 9,3
Chục Số Đơn vị
2 5 0
2,9 6 1
1,8,8,7 7 1,9,3,7
8 7,2,7,2
4,7,0,2 9 6
Kết quả xổ số Phú Yên
06/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
94
250N
254
500N
4796
4061
0741
1TR
8777
2,5TR
28391
33333
08054
94407
77407
29307
07129
5TR
49312
39538
10TR
48094
40TR
79940
ĐB
981117
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/09/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 7,7,7
6,4,9 1 2,7
1 2 9
3 3 3,8
9,5,5,9 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5 4,4
9 6 1
7,0,0,0,1 7 7
3 8
2 9 4,6,1,4
Kết quả xổ số Phú Yên
30/082021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
34
250N
610
500N
4662
0290
5694
1TR
5278
2,5TR
50841
33951
07183
70742
63324
76898
85398
5TR
23757
30338
10TR
91205
40TR
94251
ĐB
274525
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/08/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/08/2021  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 5
4,5,5 1 0
6,4 2 4,5
8 3 4,8
3,9,2 4 1,2
Chục Số Đơn vị
0,2 5 1,7,1
6 2
5 7 8
7,9,9,3 8 3
9 0,4,8,8
Kết quả xổ số Phú Yên
23/082021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
22
250N
888
500N
3358
1777
7573
1TR
8100
2,5TR
88370
88543
71323
02889
88916
00615
13475
5TR
98010
28043
10TR
43272
40TR
51528
ĐB
867368
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/08/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/08/2021  
Chục Số Đơn vị
0,7,1 0 0
1 6,5,0
2,7 2 2,3,8
7,4,2,4 3
4 3,3
Chục Số Đơn vị
1,7 5 8
1 6 8
7 7 7,3,0,5,2
8,5,2,6 8 8,9
8 9
Kết quả xổ số Phú Yên
16/082021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
56
250N
207
500N
0114
3154
9493
1TR
8039
2,5TR
41264
69554
54963
38078
81286
26300
54348
5TR
35270
00334
10TR
73263
40TR
01443
ĐB
702948
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/08/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/08/2021  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 7,0
1 4
2
9,6,6,4 3 9,4
1,5,6,5,3 4 8,3,8
Chục Số Đơn vị
5 6,4,4
5,8 6 4,3,3
0 7 8,0
7,4,4 8 6
3 9 3
Kết quả xổ số Phú Yên
09/082021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
07
250N
742
500N
2031
3224
5117
1TR
0126
2,5TR
17852
48133
05892
26813
84446
52036
69823
5TR
58674
53660
10TR
13760
40TR
45917
ĐB
075450
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/08/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/08/2021  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 7
3 1 7,3,7
4,5,9 2 4,6,3
3,1,2 3 1,3,6
2,7 4 2,6
Chục Số Đơn vị
5 2,0
2,4,3 6 0,0
0,1,1 7 4
8
9 2
Kết quả xổ số Phú Yên
02/082021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/08/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/08/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 86 ngày )
49  ( 81 ngày )
99  ( 81 ngày )
33  ( 80 ngày )
05  ( 79 ngày )
65  ( 79 ngày )
71  ( 78 ngày )
94  ( 78 ngày )
04  ( 77 ngày )

Miền Bắc

20  ( 17 ngày )
33  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
03  ( 11 ngày )
56  ( 10 ngày )
69  ( 10 ngày )
18  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
85  ( 12 ngày )
88  ( 11 ngày )
14  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
69  ( 8 ngày )
04  ( 7 ngày )
45  ( 7 ngày )
46  ( 7 ngày )