http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
17/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
52
250N
310
500N
3809
1169
7186
1TR
2208
2,5TR
65161
93562
63348
36612
69215
33771
59668
5TR
27812
63341
10TR
35684
40TR
35603
ĐB
242677
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,8,3
6,7,4 1 0,2,5,2
5,6,1,1 2
0 3
8 4 8,1
Chục Số Đơn vị
1 5 2
8 6 9,1,2,8
7 7 1,7
0,4,6 8 6,4
0,6 9
Kết quả xổ số Phú Yên
10/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
79
250N
450
500N
9718
6270
1081
1TR
1177
2,5TR
50290
50779
73449
41375
07553
62374
99856
5TR
62666
93448
10TR
39039
40TR
07448
ĐB
248292
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,7,9 0
8 1 8
9 2
5 3 9
7 4 9,8,8
Chục Số Đơn vị
7 5 0,3,6
5,6 6 6
7 7 9,0,7,9,5,4
1,4,4 8 1
7,7,4,3 9 0,2
Kết quả xổ số Phú Yên
03/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
68
250N
841
500N
3940
3386
0929
1TR
1053
2,5TR
16482
06804
77827
34762
80709
78495
47764
5TR
82269
90592
10TR
17753
40TR
46103
ĐB
959209
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,9,3,9
4 1
8,6,9 2 9,7
5,5,0 3
0,6 4 1,0
Chục Số Đơn vị
9 5 3,3
8 6 8,2,4,9
2 7
6 8 6,2
2,0,6,0 9 5,2
Kết quả xổ số Phú Yên
27/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
36
250N
375
500N
3057
8466
0270
1TR
3618
2,5TR
03302
01559
49520
70970
89334
91406
56088
5TR
26659
85592
10TR
96915
40TR
59743
ĐB
362471
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2,7 0 2,6
7 1 8,5
0,9 2 0
4 3 6,4
3 4 3
Chục Số Đơn vị
7,1 5 7,9,9
3,6,0 6 6
5 7 5,0,0,1
1,8 8 8
5,5 9 2
Kết quả xổ số Phú Yên
20/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
54
250N
961
500N
5984
8718
3841
1TR
2429
2,5TR
06386
39864
27875
67554
12858
05105
44275
5TR
95207
08484
10TR
22058
40TR
80839
ĐB
042509
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,7,9
6,4 1 8
2 9
3 9
5,8,6,5,8 4 1
Chục Số Đơn vị
7,0,7 5 4,4,8,8
8 6 1,4
0 7 5,5
1,5,5 8 4,6,4
2,3,0 9
Kết quả xổ số Phú Yên
13/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
97
250N
354
500N
1784
1763
5820
1TR
1102
2,5TR
35335
94493
05715
65211
49249
05252
01946
5TR
15224
19334
10TR
29191
40TR
65390
ĐB
011632
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 2
1,9 1 5,1
0,5,3 2 0,4
6,9 3 5,4,2
5,8,2,3 4 9,6
Chục Số Đơn vị
3,1 5 4,2
4 6 3
9 7
8 4
4 9 7,3,1,0
Kết quả xổ số Phú Yên
06/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
31
250N
509
500N
1450
3141
0876
1TR
9121
2,5TR
30134
07411
75971
11224
40751
51334
75199
5TR
95466
28827
10TR
12820
40TR
87606
ĐB
416753
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 9,6
3,4,2,1,7,5 1 1
2 1,4,7,0
5 3 1,4,4
3,2,3 4 1
Chục Số Đơn vị
5 0,1,3
7,6,0 6 6
2 7 6,1
8
0,9 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )