http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
27/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
34
250N
423
500N
8815
9551
5647
1TR
4695
2,5TR
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
5TR
76330
99574
10TR
43059
40TR
70323
ĐB
359272
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3 0
5,2 1 5,7
7 2 3,1,3
2,5,2 3 4,0
3,7 4 7
Chục Số Đơn vị
1,9,8 5 1,7,6,3,9
5 6 0
4,1,5 7 4,2
8 5
5 9 5
Kết quả xổ số Phú Yên
20/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
65
250N
811
500N
3509
8293
5500
1TR
7068
2,5TR
28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062
5TR
28119
59163
10TR
41069
40TR
20573
ĐB
268899
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,7
1 1 1,3,9
6 2
9,1,3,6,7 3 3
4
Chục Số Đơn vị
6 5 9,8
6 5,8,2,3,9
9,0 7 3
6,5 8
0,5,1,6,9 9 3,7,9
Kết quả xổ số Phú Yên
13/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
80
250N
317
500N
6080
1007
2434
1TR
8076
2,5TR
01173
98713
06911
44993
12372
49203
14965
5TR
28652
26455
10TR
60953
40TR
22993
ĐB
172136
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 7,3
1 1 7,3,1
7,5 2
7,1,9,0,5,9 3 4,6
3 4
Chục Số Đơn vị
6,5 5 2,5,3
7,3 6 5
1,0 7 6,3,2
8 0,0
9 3,3
Kết quả xổ số Phú Yên
06/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
29
250N
970
500N
6068
6062
8524
1TR
0913
2,5TR
11614
42767
24877
99688
49705
85178
06069
5TR
82703
42636
10TR
03913
40TR
01648
ĐB
851022
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,3
1 3,4,3
6,2 2 9,4,2
1,0,1 3 6
2,1 4 8
Chục Số Đơn vị
0 5
3 6 8,2,7,9
6,7 7 0,7,8
6,8,7,4 8 8
2,6 9
Kết quả xổ số Phú Yên
30/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
59
250N
253
500N
7323
9681
7697
1TR
8913
2,5TR
52265
51478
58468
52381
38018
59437
58213
5TR
05472
51977
10TR
25396
40TR
88935
ĐB
842882
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0
8,8 1 3,8,3
7,8 2 3
5,2,1,1 3 7,5
4
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9,3
9 6 5,8
9,3,7 7 8,2,7
7,6,1 8 1,1,2
5 9 7,6
Kết quả xổ số Phú Yên
23/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
49
250N
872
500N
9328
2906
0016
1TR
0291
2,5TR
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
5TR
29351
92881
10TR
65417
40TR
31488
ĐB
013131
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,3
9,1,5,8,3 1 6,1,7
7 2 8
0 3 1
4 9,5,6
Chục Số Đơn vị
4,7 5 1
0,1,4 6
1 7 2,5,8
2,7,8 8 1,8
4,0 9 1
Kết quả xổ số Phú Yên
16/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
87
250N
899
500N
7370
6435
5714
1TR
7111
2,5TR
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
5TR
40513
93236
10TR
88226
40TR
90804
ĐB
016727
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,4,4
1 1 4,1,3
5 2 6,9,6,7
1 3 5,6
1,0,0 4
Chục Số Đơn vị
3,7,7 5 2
2,3,2 6
8,2 7 0,5,5
8 7
9,0,2 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )