http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
17/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
47
250N
774
500N
1624
2162
6558
1TR
5240
2,5TR
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
5TR
97887
00426
10TR
51397
40TR
87515
ĐB
126784
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/01/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/01/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0
1 5
6 2 4,6
9 3 4,8
7,2,3,8,8 4 7,0
Chục Số Đơn vị
1 5 8
2 6 2
4,9,8,9 7 4
5,3 8 0,4,7,4
9 9 3,7,9,7
Kết quả xổ số Phú Yên
10/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
61
250N
802
500N
5679
0649
4398
1TR
6139
2,5TR
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
5TR
26592
35817
10TR
66558
40TR
64382
ĐB
214495
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/01/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/01/2022  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 2,9,4
6 1 7
0,7,9,8 2
7 3 9
0 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 8
9 6 1,0
1 7 9,3,2
9,5 8 0,2
7,4,3,0 9 8,6,2,5
Kết quả xổ số Phú Yên
03/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
15
250N
586
500N
8074
4398
5037
1TR
3573
2,5TR
02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
5TR
82406
39737
10TR
49256
40TR
23191
ĐB
697603
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/01/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/01/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,6,3
8,9 1 5,5
0,6 2
7,0 3 7,4,7
7,3 4
Chục Số Đơn vị
1,5,1 5 5,6
8,8,0,5 6 2
3,3 7 4,3
9 8 6,1,6
9 8,1
Kết quả xổ số Phú Yên
27/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
13
250N
809
500N
3718
2623
4910
1TR
2079
2,5TR
38849
95665
64113
35162
36216
32240
92867
5TR
90054
28043
10TR
57984
40TR
39605
ĐB
633293
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/12/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/12/2021  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 9,5
1 3,8,0,3,6
6 2 3
1,2,1,4,9 3
5,8 4 9,0,3
Chục Số Đơn vị
6,0 5 4
1 6 5,2,7
6 7 9
1 8 4
0,7,4 9 3
Kết quả xổ số Phú Yên
20/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
12
250N
176
500N
0536
2114
5723
1TR
1306
2,5TR
40355
29242
42515
36752
63834
73055
16792
5TR
52495
53358
10TR
85529
40TR
51635
ĐB
961260
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/12/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/12/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
1 2,4,5
1,4,5,9 2 3,9
2 3 6,4,5
1,3 4 2
Chục Số Đơn vị
5,1,5,9,3 5 5,2,5,8
7,3,0 6 0
7 6
5 8
2 9 2,5
Kết quả xổ số Phú Yên
13/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
44
250N
922
500N
0543
1913
5973
1TR
4164
2,5TR
38631
56333
36408
72754
45945
48798
50151
5TR
80286
82667
10TR
28038
40TR
47190
ĐB
565995
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/12/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/12/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
3,5 1 3
2 2 2
4,1,7,3 3 1,3,8
4,6,5 4 4,3,5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 4,1
8 6 4,7
6 7 3
0,9,3 8 6
9 8,0,5
Kết quả xổ số Phú Yên
06/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S
100N
28
250N
196
500N
7018
5970
4484
1TR
0928
2,5TR
36662
16630
73935
84419
99842
79656
74571
5TR
37557
46037
10TR
06799
40TR
35897
ĐB
336429
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/12/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/12/2021  
Chục Số Đơn vị
7,3 0
7 1 8,9
6,4 2 8,8,9
3 0,5,7
8 4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 6,7
9,5 6 2
5,3,9 7 0,1
2,1,2 8 4
1,9,2 9 6,9,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 18 ngày )
76  ( 17 ngày )
83  ( 15 ngày )
47  ( 13 ngày )
59  ( 13 ngày )
50  ( 11 ngày )
69  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 12 ngày )
70  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
14  ( 8 ngày )
42  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
90  ( 6 ngày )