http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
23/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
02
250N
324
500N
1499
2175
7016
1TR
4134
2,5TR
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
5TR
34339
82762
10TR
83400
40TR
90632
ĐB
851225
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,2,0
6,7 1 6,7
0,2,0,6,3 2 4,2,7,5
3 4,9,2
2,3 4 8
Chục Số Đơn vị
7,2 5
1 6 1,2
2,1 7 5,1
4 8
9,3 9 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
16/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
99
250N
913
500N
6144
8250
6891
1TR
7950
2,5TR
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
5TR
33981
28714
10TR
97212
40TR
76606
ĐB
749246
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5,4 0 5,6
9,2,8 1 3,2,4,2
6,1,3,1 2 1
1 3 8,2
4,1 4 4,0,6
Chục Số Đơn vị
0 5 0,0
0,4 6 2
7
3 8 1
9 9 9,1
Kết quả xổ số Quảng Bình
09/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
58
250N
212
500N
9020
4555
5881
1TR
8217
2,5TR
45405
86396
19588
08271
04978
16491
69228
5TR
64023
78776
10TR
98213
40TR
98596
ĐB
374066
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
8,7,9 1 2,7,3
1 2 0,8,3
2,1 3
4
Chục Số Đơn vị
5,0 5 8,5
9,7,9,6 6 6
1 7 1,8,6
5,8,7,2 8 1,8
9 6,1,6
Kết quả xổ số Quảng Bình
02/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
56
250N
699
500N
7881
5647
6963
1TR
6034
2,5TR
30315
36933
43810
66207
37173
62058
02297
5TR
46811
37023
10TR
53343
40TR
33610
ĐB
008257
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 7
8,1 1 5,0,1,0
2 3
6,3,7,2,4 3 4,3
3 4 7,3
Chục Số Đơn vị
1 5 6,8,7
5 6 3
4,0,9,5 7 3
5 8 1
9 9 9,7
Kết quả xổ số Quảng Bình
26/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
61
250N
815
500N
6293
0096
3835
1TR
1293
2,5TR
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
5TR
97429
45760
10TR
16562
40TR
99240
ĐB
379367
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,6,4 0 7
6 1 5,6
5,6 2 9
9,9 3 5
4 0
Chục Số Đơn vị
1,3 5 2,6,8
9,5,1 6 1,0,2,7
0,6 7
5 8 0
9,2 9 3,6,3,9
Kết quả xổ số Quảng Bình
19/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
49
250N
741
500N
9362
1576
2612
1TR
3538
2,5TR
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
5TR
55302
62433
10TR
05873
40TR
65978
ĐB
622028
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8,7 0 2
4 1 2
6,1,0 2 5,8
3,7 3 8,7,3
4 9,1
Chục Số Đơn vị
2 5 6
7,5 6 2
3 7 6,0,3,8
3,8,7,2 8 0,8
4 9 0
Kết quả xổ số Quảng Bình
12/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
92
250N
723
500N
0516
2189
2957
1TR
0328
2,5TR
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
5TR
68722
46138
10TR
86736
40TR
02012
ĐB
734480
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0
6 1 6,2
9,9,2,1 2 3,8,5,2
2 3 8,6
4 9,8,0
Chục Số Đơn vị
2 5 7,8
1,3 6 1
5 7
2,4,5,3 8 9,0
8,4 9 2,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )