http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 28/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
81
250N
219
500N
3987
0377
3095
1TR
6558
2,5TR
26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
5TR
29586
72261
10TR
06764
40TR
62383
ĐB
830046
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2
8,6 1 9,8
0 2
9,8 3 6
6 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 8
9,3,8,4 6 1,4
8,7 7 7
5,1 8 1,7,0,9,6,3
1,8 9 5,6,3
Kết quả xổ số Quảng Nam
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
66
250N
780
500N
3513
5559
7746
1TR
1756
2,5TR
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
5TR
37075
32838
10TR
97063
40TR
73572
ĐB
473744
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
1 3,7
7 2
1,3,6,6 3 3,8
4 4 6,7,6,4
Chục Số Đơn vị
7 5 9,6
6,4,5,4 6 6,3,3
4,1,8 7 5,2
3 8 0,7
5,9 9 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
14/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
48
250N
612
500N
5149
4778
6978
1TR
1814
2,5TR
94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
5TR
75225
20832
10TR
10807
40TR
98789
ĐB
627474
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,7
0 1 2,4
1,3 2 5
9 3 9,2
1,7 4 8,9,9,5
Chục Số Đơn vị
4,2 5
6
9,0 7 8,8,0,4
4,7,7 8 9
4,4,3,8 9 3,7
Kết quả xổ số Quảng Nam
07/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
60
250N
023
500N
4853
1355
3055
1TR
8824
2,5TR
35055
60087
25148
74655
31101
01784
61855
5TR
87582
21640
10TR
84496
40TR
31759
ĐB
301923
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 1
0 1
8 2 3,4,3
2,5,2 3
2,8 4 8,0
Chục Số Đơn vị
5,5,5,5,5 5 3,5,5,5,5,5,9
9 6 0
8 7
4 8 7,4,2
5 9 6
Kết quả xổ số Quảng Nam
31/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
99
250N
783
500N
1050
4704
8228
1TR
1596
2,5TR
33136
45855
45022
08362
47469
77272
01670
5TR
63637
98878
10TR
21144
40TR
37039
ĐB
010580
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,8 0 4
1
2,6,7 2 8,2
8 3 6,7,9
0,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 5 0,5
9,3 6 2,9
3 7 2,0,8
2,7 8 3,0
9,6,3 9 9,6
Kết quả xổ số Quảng Nam
24/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
52
250N
093
500N
4273
8656
2366
1TR
1739
2,5TR
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
5TR
74869
95905
10TR
61082
40TR
86240
ĐB
821833
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
3 1 3
5,8 2
9,7,1,3 3 9,1,7,7,3
5 4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 2,6,4
5,6 6 6,9
8,3,7,3 7 3,7
8 7,2
3,6 9 3
Kết quả xổ số Quảng Nam
17/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
30
250N
437
500N
1531
3078
0461
1TR
8969
2,5TR
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
5TR
97383
02494
10TR
09234
40TR
36764
ĐB
224376
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
3,6 1 9,2
1 2
8 3 0,7,1,4,6,4
3,9,3,6 4
Chục Số Đơn vị
5 6
5,3,7 6 1,9,8,8,4
3 7 8,6
7,6,6 8 3
6,1 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )