http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
27/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
06
250N
123
500N
9488
8858
0369
1TR
7542
2,5TR
52581
34430
67239
21388
22780
14829
38374
5TR
38330
37281
10TR
50748
40TR
93950
ĐB
302474
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 27/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 27/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3,8,3,5 0 6
8,8 1
4 2 3,9
2 3 0,9,0
7,7 4 2,8
Chục Số Đơn vị
5 8,0
0 6 9
7 4,4
8,5,8,4 8 8,1,8,0,1
6,3,2 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
20/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
78
250N
745
500N
8082
7418
7781
1TR
4194
2,5TR
19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037
5TR
21758
59330
10TR
52820
40TR
89525
ĐB
662252
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 20/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 20/07/2021  
Chục Số Đơn vị
6,1,3,2 0 3
8 1 8,0
8,5,5 2 0,5
0 3 4,7,0
9,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2 5 2,8,2
8 6 0
3 7 8
7,1,5 8 2,1,6
9 4
Kết quả xổ số Quảng Nam
13/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
68
250N
506
500N
0929
9430
8437
1TR
0952
2,5TR
06781
44437
83993
37215
59729
68456
59071
5TR
30626
78833
10TR
16606
40TR
03363
ĐB
014554
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 13/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 13/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,6
8,7 1 5
5 2 9,9,6
9,3,6 3 0,7,7,3
5 4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,6,4
0,5,2,0 6 8,3
3,3 7 1
6 8 1
2,2 9 3
Kết quả xổ số Quảng Nam
06/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
66
250N
773
500N
2124
7027
9962
1TR
1967
2,5TR
04242
09410
12697
45726
24451
79607
95938
5TR
32761
89873
10TR
56406
40TR
17696
ĐB
183130
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 06/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 06/07/2021  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 7,6
5,6 1 0
6,4 2 4,7,6
7,7 3 8,0
2 4 2
Chục Số Đơn vị
5 1
6,2,0,9 6 6,2,7,1
2,6,9,0 7 3,3
3 8
9 7,6
Kết quả xổ số Quảng Nam
29/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
34
250N
840
500N
1169
4451
0890
1TR
0730
2,5TR
12202
00482
27070
32762
56549
24021
01581
5TR
93191
03363
10TR
78779
40TR
84620
ĐB
306166
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 29/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 29/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,9,3,7,2 0 2
5,2,8,9 1
0,8,6 2 1,0
6 3 4,0
3 4 0,9
Chục Số Đơn vị
5 1
6 6 9,2,3,6
7 0,9
8 2,1
6,4,7 9 0,1
Kết quả xổ số Quảng Nam
22/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
57
250N
903
500N
8895
2062
2736
1TR
2772
2,5TR
55274
79231
37298
92737
37204
88226
76010
5TR
01351
93603
10TR
01149
40TR
84974
ĐB
376155
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 22/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 22/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,4,3
3,5 1 0
6,7 2 6
0,0 3 6,1,7
7,0,7 4 9
Chục Số Đơn vị
9,5 5 7,1,5
3,2 6 2
5,3 7 2,4,4
9 8
4 9 5,8
Kết quả xổ số Quảng Nam
15/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N
30
250N
268
500N
9810
1800
3223
1TR
4875
2,5TR
41735
82699
65461
53547
26328
28386
68796
5TR
62564
92743
10TR
29307
40TR
74376
ĐB
441341
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 15/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 15/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,1,0 0 0,7
6,4 1 0
2 3,8
2,4 3 0,5
6 4 7,3,1
Chục Số Đơn vị
7,3 5
8,9,7 6 8,1,4
4,0 7 5,6
6,2 8 6
9 9 9,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )