http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
11/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SNM
100N
77
250N
735
500N
6199
7647
3710
1TR
1766
2,5TR
31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
5TR
98278
47080
10TR
28103
40TR
21513
ĐB
772841
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 8,3
6,4 1 0,3
2 4
7,0,1 3 5
2 4 7,1
Chục Số Đơn vị
3 5
6,8 6 6,1
7,4,7 7 7,7,3,8
0,7 8 9,6,0
9,8 9 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
04/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SNM
100N
13
250N
195
500N
1199
8607
6479
1TR
1765
2,5TR
05406
38440
04408
72469
80687
18845
45682
5TR
59301
02884
10TR
50136
40TR
67993
ĐB
436116
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 7,6,8,1
0 1 3,6
8 2
1,9 3 6
8 4 0,5
Chục Số Đơn vị
9,6,4 5
0,3,1 6 5,9
0,8 7 9
0 8 7,2,4
9,7,6 9 5,9,3
Kết quả xổ số Quảng Nam
28/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SNM
100N
45
250N
261
500N
3516
5288
6026
1TR
4768
2,5TR
19957
94917
70752
86176
33409
74797
77024
5TR
09554
38341
10TR
60767
40TR
69249
ĐB
461903
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
6,4 1 6,7
5 2 6,4
0 3
2,5 4 5,1,9
Chục Số Đơn vị
4 5 7,2,4
1,2,7 6 1,8,7
5,1,9,6 7 6
8,6 8 8
0,4 9 7
Kết quả xổ số Quảng Nam
21/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SNM
100N
62
250N
851
500N
2427
8617
3900
1TR
3566
2,5TR
35095
97020
96074
77087
01949
39900
01200
5TR
47263
59910
10TR
42199
40TR
44769
ĐB
392574
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2,0,0,1 0 0,0,0
5 1 7,0
6 2 7,0
6 3
7,7 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 1
6 6 2,6,3,9
2,1,8 7 4,4
8 7
4,9,6 9 5,9
Kết quả xổ số Quảng Nam
14/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SNM
100N
53
250N
101
500N
0696
4911
3293
1TR
8793
2,5TR
05325
90626
45067
93999
97499
58141
73736
5TR
53518
21677
10TR
46185
40TR
04371
ĐB
551652
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,1,4,7 1 1,8
5 2 5,6
5,9,9 3 6
4 1
Chục Số Đơn vị
2,8 5 3,2
9,2,3 6 7
6,7 7 7,1
1 8 5
9,9 9 6,3,3,9,9
Kết quả xổ số Quảng Nam
07/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SNM
100N
11
250N
505
500N
6994
3283
2190
1TR
6218
2,5TR
85544
84251
37910
49981
81130
10304
92204
5TR
44768
80111
10TR
70480
40TR
23655
ĐB
951755
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,3,8 0 5,4,4
1,5,8,1 1 1,8,0,1
2
8 3 0
9,4,0,0 4 4
Chục Số Đơn vị
0,5,5 5 1,5,5
6 8
7
1,6 8 3,1,0
9 4,0
Kết quả xổ số Quảng Nam
30/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SNM
100N
35
250N
250
500N
0913
6277
1507
1TR
8422
2,5TR
21016
25812
70977
50224
24669
75736
49734
5TR
43224
22520
10TR
28243
40TR
50907
ĐB
293013
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 7,7
1 3,6,2,3
2,1 2 2,4,4,0
1,4,1 3 5,6,4
2,3,2 4 3
Chục Số Đơn vị
3 5 0
1,3 6 9
7,0,7,0 7 7,7
8
6 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )