http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
00
250N
725
500N
2880
6619
2078
1TR
4319
2,5TR
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
5TR
37821
19302
10TR
73587
40TR
49421
ĐB
149036
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8,4 0 0,2
2,2 1 9,9
0 2 5,1,1
4 3 6
4 0,7,3
Chục Số Đơn vị
2 5 7
3 6 7,9
4,5,6,8 7 8
7,9 8 0,7
1,1,6 9 8
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
18/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
36
250N
550
500N
9378
5866
4564
1TR
0514
2,5TR
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
5TR
35709
69456
10TR
69928
40TR
55881
ĐB
571001
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,9 0 7,9,1
8,0 1 4
2 5,8
4 3 6,4
6,1,7,3 4 3
Chục Số Đơn vị
2 5 0,6
3,6,5 6 6,4
0 7 8,4,0
7,2 8 1
0 9 0
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
11/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
71
250N
983
500N
1847
7687
3791
1TR
1467
2,5TR
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
5TR
48995
55033
10TR
61652
40TR
69974
ĐB
429240
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4 0
7,9 1 6,2
1,5 2
8,3 3 0,9,9,3
9,7 4 7,0
Chục Số Đơn vị
9 5 2
1 6 7,9
4,8,6 7 1,4
8 3,7
6,3,3 9 1,4,5
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
04/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
97
250N
820
500N
7479
2066
4101
1TR
1923
2,5TR
92891
49045
93649
08528
74002
34873
87926
5TR
23353
38020
10TR
55020
40TR
16312
ĐB
998806
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2,2 0 1,2,6
0,9 1 2
0,1 2 0,3,8,6,0,0
2,7,5 3
4 5,9
Chục Số Đơn vị
4 5 3
6,2,0 6 6
9 7 9,3
2 8
7,4 9 7,1
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
28/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
39
250N
206
500N
2901
2215
7512
1TR
8754
2,5TR
82827
02937
28317
85749
60886
94874
92942
5TR
56423
11005
10TR
81740
40TR
80838
ĐB
413218
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,1,5
0 1 5,2,7,8
1,4 2 7,3
2 3 9,7,8
5,7 4 9,2,0
Chục Số Đơn vị
1,0 5 4
0,8 6
2,3,1 7 4
3,1 8 6
3,4 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
21/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
57
250N
975
500N
0186
9947
3429
1TR
1813
2,5TR
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
5TR
00029
91070
10TR
17950
40TR
99895
ĐB
452711
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 6,5
5,1 1 3,1
2 9,9
1,4,6 3 8
4 7,3
Chục Số Đơn vị
7,0,9 5 7,8,1,0
8,0 6 3
5,4 7 5,0
3,5 8 6
2,2 9 5
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
14/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
68
250N
017
500N
4956
9468
4750
1TR
0889
2,5TR
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
5TR
81519
25080
10TR
95880
40TR
89111
ĐB
042146
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,8,8,8 0 8
1 1 7,9,1
8 2
3 6,7
4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5,3,4 6 8,8
1,8,3 7
6,6,0 8 9,0,0,2,7,0,0
8,1 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )