http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
24/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
27
250N
735
500N
6108
9148
0980
1TR
6479
2,5TR
19477
76403
31732
56043
16842
72363
79549
5TR
13518
59507
10TR
91756
40TR
24015
ĐB
285829
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 24/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 24/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,3,7
1 8,5
3,4 2 7,9
0,4,6 3 5,2
4 8,3,2,9
Chục Số Đơn vị
3,1 5 6
5 6 3
2,7,0 7 9,7
0,4,1 8 0
7,4,2 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
17/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
30
250N
673
500N
2080
0534
7515
1TR
5439
2,5TR
63314
74721
21106
99647
29653
00263
48134
5TR
17437
17707
10TR
64183
40TR
64675
ĐB
640897
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 6,7
2 1 5,4
2 1
7,5,6,8 3 0,4,9,4,7
3,1,3 4 7
Chục Số Đơn vị
1,7 5 3
0 6 3
4,3,0,9 7 3,5
8 0,3
3 9 7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
10/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
27
250N
980
500N
8592
1907
3084
1TR
3948
2,5TR
01079
13477
04274
33167
48878
75773
03236
5TR
44669
60850
10TR
44168
40TR
38488
ĐB
673725
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 7
1
9 2 7,5
7 3 6
8,7 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 0
3 6 7,9,8
2,0,7,6 7 9,7,4,8,3
4,7,6,8 8 0,4,8
7,6 9 2
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
03/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
37
250N
064
500N
3690
5242
5926
1TR
1253
2,5TR
38629
06690
44205
19463
47378
88354
85578
5TR
50152
89741
10TR
96207
40TR
65854
ĐB
681147
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/07/2021  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 5,7
4 1
4,5 2 6,9
5,6 3 7
6,5,5 4 2,1,7
Chục Số Đơn vị
0 5 3,4,2,4
2 6 4,3
3,0,4 7 8,8
7,7 8
2 9 0,0
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
26/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N -
250N -
500N -
1TR -
2,5TR
49763
79006
85784
74868
77335
97629
5TR
33462
09765
10TR
00533
40TR
81149
ĐB
022786
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0 6
1
6 2 9
6,3 3 5,3
8 4 9
Chục Số Đơn vị
3,6 5
0,8 6 3,8,2,5
7
6 8 4,6
2,4 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
19/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
30
250N
213
500N
1492
4540
2592
1TR
4640
2,5TR
08088
69887
91339
64350
58020
37842
28444
5TR
30956
76276
10TR
00366
40TR
80682
ĐB
746197
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,4,4,5,2 0
1 3
9,9,4,8 2 0
1 3 0,9
4 4 0,0,2,4
Chục Số Đơn vị
5 0,6
5,7,6 6 6
8,9 7 6
8 8 8,7,2
3 9 2,2,7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
12/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
28
250N
889
500N
0079
8756
5447
1TR
5722
2,5TR
53336
51260
15674
97487
28452
77081
45539
5TR
39060
74011
10TR
50602
40TR
72158
ĐB
003338
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 2
8,1 1 1
2,5,0 2 8,2
3 6,9,8
7 4 7
Chục Số Đơn vị
5 6,2,8
5,3 6 0,0
4,8 7 9,4
2,5,3 8 9,7,1
8,7,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )