http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/01/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
22/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/01/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/01/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
15/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
90
250N
389
500N
6512
0330
7302
1TR
1654
2,5TR
16803
08748
79557
50776
13696
71964
81977
5TR
18906
44541
10TR
11882
40TR
31580
ĐB
620947
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/01/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/01/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3,8 0 2,3,6
4 1 2
1,0,8 2
0 3 0
5,6 4 8,1,7
Chục Số Đơn vị
5 4,7
7,9,0 6 4
5,7,4 7 6,7
4 8 9,2,0
8 9 0,6
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
08/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
79
250N
080
500N
0565
7535
5430
1TR
5027
2,5TR
40547
64173
38268
48975
96122
67707
48046
5TR
33865
66236
10TR
57552
40TR
50413
ĐB
811308
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/01/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/01/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 7,8
1 3
2,5 2 7,2
7,1 3 5,0,6
4 7,6
Chục Số Đơn vị
6,3,7,6 5 2
4,3 6 5,8,5
2,4,0 7 9,3,5
6,0 8 0
7 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
01/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
16
250N
630
500N
2537
3870
0236
1TR
7703
2,5TR
53521
85182
90598
45090
37120
55639
77228
5TR
17050
23756
10TR
03419
40TR
41964
ĐB
202864
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/01/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/01/2022  
Chục Số Đơn vị
3,7,9,2,5 0 3
2 1 6,9
8 2 1,0,8
0 3 0,7,6,9
6,6 4
Chục Số Đơn vị
5 0,6
1,3,5 6 4,4
3 7 0
9,2 8 2
3,1 9 8,0
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
25/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
72
250N
323
500N
4935
0703
9483
1TR
7442
2,5TR
45594
68218
95397
98764
78331
05970
82287
5TR
05337
93779
10TR
14115
40TR
06335
ĐB
762003
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/12/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/12/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,3
3 1 8,5
7,4 2 3
2,0,8,0 3 5,1,7,5
9,6 4 2
Chục Số Đơn vị
3,1,3 5
6 4
9,8,3 7 2,0,9
1 8 3,7
7 9 4,7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
18/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
33
250N
677
500N
7978
0927
0036
1TR
7587
2,5TR
21319
45442
64310
42754
21787
37727
66363
5TR
89073
42779
10TR
71541
40TR
69335
ĐB
258026
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/12/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/12/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0
4 1 9,0
4 2 7,7,6
3,6,7 3 3,6,5
5 4 2,1
Chục Số Đơn vị
3 5 4
3,2 6 3
7,2,8,8,2 7 7,8,3,9
7 8 7,7
1,7 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
11/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N
87
250N
298
500N
9800
4244
7423
1TR
4487
2,5TR
35395
18215
05584
34914
73523
95495
51756
5TR
74778
96588
10TR
13975
40TR
85552
ĐB
230328
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/12/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1 5,4
5 2 3,3,8
2,2 3
4,8,1 4 4
Chục Số Đơn vị
9,1,9,7 5 6,2
5 6
8,8 7 8,5
9,7,8,2 8 7,7,4,8
9 8,5,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 18 ngày )
76  ( 17 ngày )
83  ( 15 ngày )
47  ( 13 ngày )
59  ( 13 ngày )
50  ( 11 ngày )
69  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 13 ngày )
70  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
42  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
48  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )