http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
15/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N
51
250N
014
500N
2501
3742
3088
1TR
2372
2,5TR
58149
97212
35062
77664
77063
58594
87074
5TR
51635
22879
10TR
12928
40TR
49302
ĐB
588522
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,2
5,0 1 4,2
4,7,1,6,0,2 2 8,2
6 3 5
1,6,9,7 4 2,9
Chục Số Đơn vị
3 5 1
6 2,4,3
7 2,4,9
8,2 8 8
4,7 9 4
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
08/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N
93
250N
023
500N
5460
6241
8709
1TR
1406
2,5TR
52235
92021
43478
72889
20233
50061
03514
5TR
26419
89362
10TR
07605
40TR
69134
ĐB
976944
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,6,5
4,2,6 1 4,9
6 2 3,1
9,2,3 3 5,3,4
1,3,4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
3,0 5
0 6 0,1,2
7 8
7 8 9
0,8,1 9 3
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
01/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N
57
250N
181
500N
1734
5259
6242
1TR
0007
2,5TR
32703
09313
18838
83042
65939
32614
02598
5TR
86759
16590
10TR
78593
40TR
39098
ĐB
782998
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,3
8 1 3,4
4,4 2
0,1,9 3 4,8,9
3,1 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 7,9,9
6
5,0 7
3,9,9,9 8 1
5,3,5 9 8,0,3,8,8
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
25/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N
99
250N
091
500N
8037
1549
6704
1TR
5345
2,5TR
23488
98913
51174
13360
04073
14859
52847
5TR
71548
62892
10TR
44178
40TR
37278
ĐB
743279
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 4
9 1 3
9 2
1,7 3 7
0,7 4 9,5,7,8
Chục Số Đơn vị
4 5 9
6 0
3,4 7 4,3,8,8,9
8,4,7,7 8 8
9,4,5,7 9 9,1,2
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
18/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N
93
250N
806
500N
1409
2770
3883
1TR
6092
2,5TR
14292
12543
17962
66320
33846
73449
78514
5TR
89286
89601
10TR
92897
40TR
15772
ĐB
613514
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 6,9,1
0 1 4,4
9,9,6,7 2 0
9,8,4 3
1,1 4 3,6,9
Chục Số Đơn vị
5
0,4,8 6 2
9 7 0,2
8 3,6
0,4 9 3,2,2,7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
11/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N
05
250N
391
500N
2222
7260
4696
1TR
9885
2,5TR
42129
24356
63247
18468
06036
16613
55754
5TR
31787
70402
10TR
33375
40TR
02078
ĐB
995138
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,2
9 1 3
2,0 2 2,9
1 3 6,8
5 4 7
Chục Số Đơn vị
0,8,7 5 6,4
9,5,3 6 0,8
4,8 7 5,8
6,7,3 8 5,7
2 9 1,6
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
04/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N
14
250N
416
500N
9065
3662
5288
1TR
8108
2,5TR
30762
41336
13123
08472
55192
81660
90017
5TR
53593
45642
10TR
51996
40TR
86364
ĐB
335201
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,1
0 1 4,6,7
6,6,7,9,4 2 3
2,9 3 6
1,6 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5
1,3,9 6 5,2,2,0,4
1 7 2
8,0 8 8
9 2,3,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )