http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 11/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 11/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 11/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
11/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
17409
G.Nhất
34794
G.Nhì
02491
77554
G.Ba
05150
77600
92021
42931
73344
40793
G.Tư
6405
9973
3742
9996
G.Năm
2522
7755
3264
2637
9215
7973
G.Sáu
460
970
823
G.Bảy
07
53
52
14
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,7,5,0 0 7,5,0,9
2,3,9 1 4,5
5,2,4 2 3,2,1
5,2,7,7,9 3 7,1
1,6,4,5,9 4 2,4
Chục Số Đơn vị
5,1,0 5 3,2,5,0,4
9 6 0,4
0,3 7 0,3,3
8
0 9 6,3,1,4

Xổ số điện toán - Ngày: 04/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 04/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 04/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
04/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
86127
G.Nhất
95915
G.Nhì
86841
37274
G.Ba
10829
19458
85562
07521
85701
70057
G.Tư
1080
3809
6267
5179
G.Năm
5260
6110
9746
1518
6504
4996
G.Sáu
942
278
257
G.Bảy
15
82
18
55
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,1,8 0 4,9,1
2,0,4 1 5,8,0,8,5
8,4,6 2 9,1,7
3
0,7 4 2,6,1
Chục Số Đơn vị
1,5,1 5 5,7,8,7
4,9 6 0,7,2
5,6,5,2 7 8,9,4
1,7,1,5 8 2,0
0,7,2 9 6

Xổ số điện toán - Ngày: 28/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
28/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
47490
G.Nhất
72043
G.Nhì
09830
29003
G.Ba
30879
15157
62025
16755
23357
05880
G.Tư
8291
6953
9981
1132
G.Năm
0811
0341
2380
4935
4914
8694
G.Sáu
232
937
880
G.Bảy
63
29
75
12
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,8,8,3,9 0 3
1,4,9,8 1 2,1,4
1,3,3 2 9,5
6,5,0,4 3 2,7,5,2,0
1,9 4 1,3
Chục Số Đơn vị
7,3,2,5 5 3,7,5,7
6 3
3,5,5 7 5,9
8 0,0,1,0
2,7 9 4,1,0

Xổ số điện toán - Ngày: 21/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
21/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
55200
G.Nhất
18539
G.Nhì
69018
79701
G.Ba
77775
27106
44932
69463
49358
74462
G.Tư
6188
9885
3428
9737
G.Năm
1245
1061
4589
0309
8867
2047
G.Sáu
832
502
909
G.Bảy
79
73
50
87
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 2,9,9,6,1,0
6,0 1 8
3,0,3,6 2 8
7,6 3 2,7,2,9
4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,8,7 5 0,8
0 6 1,7,3,2
8,6,4,3 7 9,3,5
8,2,5,1 8 7,9,8,5
7,0,8,0,3 9

Xổ số điện toán - Ngày: 14/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
14/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
16880
G.Nhất
28703
G.Nhì
39525
63916
G.Ba
15096
08691
26638
16518
93526
28481
G.Tư
8610
7148
0858
1031
G.Năm
1597
2914
5213
4645
6661
9199
G.Sáu
934
848
328
G.Bảy
66
63
45
65
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 3
6,3,9,8 1 4,3,0,8,6
2 8,6,5
6,1,0 3 4,1,8
3,1 4 5,8,5,8
Chục Số Đơn vị
4,6,4,2 5 8
6,9,2,1 6 6,3,5,1
9 7
4,2,4,5,3,1 8 1,0
9 9 7,9,6,1

Xổ số điện toán - Ngày: 07/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 07/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 07/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
07/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
12317
G.Nhất
81118
G.Nhì
75679
55486
G.Ba
53640
11641
98550
51697
35757
58353
G.Tư
4876
8039
6393
9366
G.Năm
1073
9098
6376
6149
3473
0458
G.Sáu
004
560
330
G.Bảy
28
17
01
22
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3,4,5 0 1,4
0,4 1 7,8,7
2 2 8,2
7,7,9,5 3 0,9
0 4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
5 8,0,7,3
7,7,6,8 6 0,6
1,9,5,1 7 3,6,3,6,9
2,9,5,1 8 6
4,3,7 9 8,3,7

Xổ số điện toán - Ngày: 30/04/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 30/04/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 30/04/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
30/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
44624
G.Nhất
05886
G.Nhì
75181
44812
G.Ba
09211
39887
51882
98592
13100
35623
G.Tư
3810
5366
3352
3783
G.Năm
9442
7335
4865
8702
9454
0153
G.Sáu
064
111
819
G.Bảy
47
59
54
28
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 2,0
1,1,8 1 1,9,0,1,2
4,0,5,8,9,1 2 8,3,4
5,8,2 3 5
5,6,5,2 4 7,2
Chục Số Đơn vị
3,6 5 9,4,4,3,2
6,8 6 4,5,6
4,8 7
2 8 3,7,2,1,6
5,1 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )