http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 01/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
01/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
87
250N
982
500N
7650
3144
8911
1TR
9870
2,5TR
32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201
5TR
80788
12593
10TR
24471
40TR
02073
ĐB
379299
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/06/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/06/2023  
Chục Số Đơn vị
5,7,3 0 1,8,1
1,0,6,0,7 1 1
8,2 2 2
9,7 3 0
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0
6 1
8,7 7 0,7,1,3
0,8 8 7,2,8
9 9 3,9
Kết quả xổ số Quảng Trị
25/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
36
250N
395
500N
3160
9534
2448
1TR
1084
2,5TR
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
5TR
20675
85555
10TR
15796
40TR
88251
ĐB
396689
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
1,2,1,3,5 1 1,1
2 1,4
7 3 6,4,1
3,8,2 4 8
Chục Số Đơn vị
9,7,5 5 0,5,1
3,9 6 0
7 3,5
4 8 4,9
8 9 5,6
Kết quả xổ số Quảng Trị
18/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
82
250N
797
500N
8205
1126
6550
1TR
4218
2,5TR
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
5TR
32944
16749
10TR
74869
40TR
22277
ĐB
232371
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,6
7 1 8,9,3
8 2 6,3
2,8,8,1 3
4,4 4 4,4,9
Chục Số Đơn vị
0 5 0
2,0 6 9
9,7 7 7,1
1 8 2,3,3
1,4,6 9 7
Kết quả xổ số Quảng Trị
11/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
53
250N
256
500N
5202
0072
8465
1TR
1018
2,5TR
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
5TR
62277
14769
10TR
75791
40TR
93532
ĐB
233338
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,9
9 1 8
0,7,5,3 2
5 3 2,8
4 6
Chục Số Đơn vị
6 5 3,6,0,6,2,6
5,4,5,5 6 5,9
7 7 2,7
1,8,3 8 8
0,6 9 1
Kết quả xổ số Quảng Trị
04/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
50
250N
913
500N
3814
2841
9219
1TR
9038
2,5TR
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
5TR
01132
86264
10TR
66600
40TR
18033
ĐB
812358
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4,0 0 0
4 1 3,4,9,2
1,6,3 2
1,3 3 8,6,2,3
1,5,6 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5 0,4,8
3 6 8,2,4
9 7
3,6,5 8
1 9 7
Kết quả xổ số Quảng Trị
27/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
47
250N
469
500N
5169
6921
8267
1TR
9756
2,5TR
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
5TR
41075
91124
10TR
60474
40TR
87556
ĐB
777347
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
2,6 1 7
2 1,0,3,7,4
2 3
2,7 4 7,7
Chục Số Đơn vị
7,7 5 6,6
5,5 6 9,9,7,1
4,6,1,2,4 7 5,5,4
8
6,6,0 9
Kết quả xổ số Quảng Trị
20/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
17
250N
444
500N
3741
1597
2250
1TR
6936
2,5TR
18807
67794
33820
32749
43048
26331
60509
5TR
66388
23320
10TR
14136
40TR
14839
ĐB
827283
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,2,2 0 7,9
4,3 1 7
2 0,0
8 3 6,1,6,9
4,9 4 4,1,9,8
Chục Số Đơn vị
5 0
3,3 6
1,9,0 7
4,8 8 8,3
4,0,3 9 7,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )