http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 29/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
29/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
42
250N
126
500N
4389
7168
8790
1TR
7006
2,5TR
37567
15370
21066
88571
27866
24577
15020
5TR
95582
17778
10TR
55958
40TR
49852
ĐB
427968
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/07/2021  
Chục Số Đơn vị
9,7,2 0 6
7 1
4,8,5 2 6,0
3
4 2
Chục Số Đơn vị
5 8,2
2,0,6,6 6 8,7,6,6,8
6,7 7 0,1,7,8
6,7,5,6 8 9,2
8 9 0
Kết quả xổ số Quảng Trị
22/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
53
250N
729
500N
0969
5129
6007
1TR
1114
2,5TR
86903
45454
49576
85922
28676
75275
43992
5TR
72478
19784
10TR
67078
40TR
31770
ĐB
455972
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/07/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,3
1 4
2,9,7 2 9,9,2
5,0 3
1,5,8 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3,4
7,7 6 9
0 7 6,6,5,8,8,0,2
7,7 8 4
2,6,2 9 2
Kết quả xổ số Quảng Trị
15/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
48
250N
582
500N
6882
9461
8250
1TR
7259
2,5TR
46406
47468
59406
79717
97305
82136
81746
5TR
14384
91780
10TR
20959
40TR
56831
ĐB
035507
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/07/2021  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 6,6,5,7
6,3 1 7
8,8 2
3 6,1
8 4 8,6
Chục Số Đơn vị
0 5 0,9,9
0,0,3,4 6 1,8
1,0 7
4,6 8 2,2,4,0
5,5 9
Kết quả xổ số Quảng Trị
08/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
80
250N
004
500N
0960
9524
1096
1TR
9110
2,5TR
24460
16163
96376
02930
87721
85285
84544
5TR
56469
77038
10TR
31065
40TR
71323
ĐB
943546
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8,6,1,6,3 0 4
2 1 0
2 4,1,3
6,2 3 0,8
0,2,4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
8,6 5
9,7,4 6 0,0,3,9,5
7 6
3 8 0,5
6 9 6
Kết quả xổ số Quảng Trị
01/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
98
250N
207
500N
4850
4823
5159
1TR
1511
2,5TR
14616
37525
61588
26423
59450
07425
23215
5TR
16173
13773
10TR
07826
40TR
62720
ĐB
488924
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/07/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/07/2021  
Chục Số Đơn vị
5,5,2 0 7
1 1 1,6,5
2 3,5,3,5,6,0,4
2,2,7,7 3
2 4
Chục Số Đơn vị
2,2,1 5 0,9,0
1,2 6
0 7 3,3
9,8 8 8
5 9 8
Kết quả xổ số Quảng Trị
24/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
18
250N
122
500N
8034
3833
5136
1TR
6023
2,5TR
68743
26853
90306
16698
59228
88897
76535
5TR
09618
84409
10TR
69045
40TR
38921
ĐB
353112
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0 6,9
2 1 8,8,2
2,1 2 2,3,8,1
3,2,4,5 3 4,3,6,5
3 4 3,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 3
3,0 6
9 7
1,9,2,1 8
0 9 8,7
Kết quả xổ số Quảng Trị
17/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
55
250N
387
500N
8503
5116
8871
1TR
8679
2,5TR
28140
33437
16210
45665
03258
08454
40499
5TR
04002
54558
10TR
06704
40TR
34821
ĐB
727599
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 3,2,4
7,2 1 6,0
0 2 1
0 3 7
5,0 4 0
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,8,4,8
1 6 5
8,3 7 1,9
5,5 8 7
7,9,9 9 9,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )