http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
20/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
51
250N
010
500N
2556
5755
7792
1TR
0603
2,5TR
99576
31976
49249
17940
29171
42108
90765
5TR
33877
42297
10TR
25357
40TR
21567
ĐB
904097
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 3,8
5,7 1 0
9 2
0 3
4 9,0
Chục Số Đơn vị
5,6 5 1,6,5,7
5,7,7 6 5,7
7,9,5,6,9 7 6,6,1,7
0 8
4 9 2,7,7
Kết quả xổ số Quảng Trị
13/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
59
250N
223
500N
5053
0045
2950
1TR
1232
2,5TR
11815
04168
05264
04864
51517
01231
00965
5TR
90322
38691
10TR
72395
40TR
22050
ĐB
289941
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,5 0
3,9,4 1 5,7
3,2 2 3,2
2,5 3 2,1
6,6 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,1,6,9 5 9,3,0,0
6 8,4,4,5
1 7
6 8
5 9 1,5
Kết quả xổ số Quảng Trị
06/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
40
250N
692
500N
7440
9950
4115
1TR
7085
2,5TR
11894
95565
69818
02596
32228
37013
79139
5TR
09718
81075
10TR
26596
40TR
86356
ĐB
574749
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4,5 0
1 5,8,3,8
9 2 8
1 3 9
9 4 0,0,9
Chục Số Đơn vị
1,8,6,7 5 0,6
9,9,5 6 5
7 5
1,2,1 8 5
3,4 9 2,4,6,6
Kết quả xổ số Quảng Trị
30/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
01
250N
151
500N
5608
7774
6502
1TR
6041
2,5TR
80342
13395
13625
61962
13382
11466
57550
5TR
53572
73770
10TR
78893
40TR
94252
ĐB
791206
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 1,8,2,6
0,5,4 1
0,4,6,8,7,5 2 5
9 3
7 4 1,2
Chục Số Đơn vị
9,2 5 1,0,2
6,0 6 2,6
7 4,2,0
0 8 2
9 5,3
Kết quả xổ số Quảng Trị
23/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
08
250N
954
500N
2997
0888
7340
1TR
1862
2,5TR
92594
30420
51114
98332
45629
40880
11289
5TR
34039
62519
10TR
44011
40TR
65927
ĐB
193859
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,2,8 0 8
1 1 4,9,1
6,3 2 0,9,7
3 2,9
5,9,1 4 0
Chục Số Đơn vị
5 4,9
6 2
9,2 7
0,8 8 8,0,9
2,8,3,1,5 9 7,4
Kết quả xổ số Quảng Trị
16/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
33
250N
001
500N
4315
6049
7073
1TR
6363
2,5TR
15651
23472
18971
32059
74188
16948
72413
5TR
98484
00370
10TR
91501
40TR
29794
ĐB
810920
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 1,1
0,5,7,0 1 5,3
7 2 0
3,7,6,1 3 3
8,9 4 9,8
Chục Số Đơn vị
1 5 1,9
6 3
7 3,2,1,0
8,4 8 8,4
4,5 9 4
Kết quả xổ số Quảng Trị
09/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
96
250N
110
500N
2414
7327
1503
1TR
4986
2,5TR
14351
50162
07428
52648
43297
22802
60751
5TR
61611
65958
10TR
94889
40TR
57925
ĐB
827848
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,2
5,5,1 1 0,4,1
6,0 2 7,8,5
0 3
1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
2 5 1,1,8
9,8 6 2
2,9 7
2,4,5,4 8 6,9
8 9 6,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )