http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
23/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
43
250N
329
500N
8313
3783
5376
1TR
4857
2,5TR
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
5TR
21910
53121
10TR
82187
40TR
59599
ĐB
184161
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 8
2,6 1 3,4,0
2 9,1
4,1,8,4,5 3 6
1 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5 7,3
7,9,3 6 1
5,7,8 7 6,7
0 8 3,7
2,9 9 6,9
Kết quả xổ số Quảng Trị
16/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
45
250N
890
500N
3189
5031
5226
1TR
9114
2,5TR
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
5TR
50290
08390
10TR
51633
40TR
51515
ĐB
572986
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,0,9,9 0 0
3 1 4,5,5
4 2 6
3 3 1,3
1,5 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,1,9,6,1 5 9,4
2,8 6 5
7
8 9,6
8,5 9 0,5,0,0
Kết quả xổ số Quảng Trị
09/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
06
250N
158
500N
4451
7743
7619
1TR
6141
2,5TR
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
5TR
66522
72318
10TR
96660
40TR
66170
ĐB
454443
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 6,9
5,4 1 9,8
2 2 3,4,2
4,6,2,8,4 3
2 4 3,1,8,3
Chục Số Đơn vị
5 8,1
0,8 6 3,0
7 0
5,4,1 8 6,3
1,0 9
Kết quả xổ số Quảng Trị
02/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
00
250N
703
500N
5432
8306
1755
1TR
7464
2,5TR
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
5TR
25957
58097
10TR
12983
40TR
95261
ĐB
796166
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,3,6
6 1 2
3,1 2
0,8 3 2,7
6,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5,6,7
0,5,6 6 4,1,6
3,5,9 7
8 4,5,9,3
4,8 9 7
Kết quả xổ số Quảng Trị
26/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
77
250N
339
500N
5924
1377
5878
1TR
7526
2,5TR
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
5TR
32476
95108
10TR
97710
40TR
95383
ĐB
455147
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,8
1 0
8 2 4,6,4
9,0,8 3 9
2,2 4 9,7
Chục Số Đơn vị
7 5
2,7 6
7,7,9,4 7 7,7,8,5,6
7,0 8 2,3
3,4 9 3,7
Kết quả xổ số Quảng Trị
19/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
67
250N
728
500N
2338
2573
2008
1TR
6727
2,5TR
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
5TR
34521
59272
10TR
17313
40TR
02469
ĐB
509098
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 8,0
9,2 1 4,7,3
7 2 8,7,0,1
7,1 3 8
1 4 7
Chục Số Đơn vị
5
6 7,9
6,2,4,1 7 3,9,2
2,3,0,9 8
7,6 9 1,8
Kết quả xổ số Quảng Trị
12/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N
28
250N
246
500N
9091
5938
4574
1TR
9516
2,5TR
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
5TR
02396
68298
10TR
78005
40TR
07191
ĐB
123573
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
9,9 1 6
9 2 8
3,7 3 8,8,3
7 4 6,5
Chục Số Đơn vị
5,4,0 5 5
4,1,9 6
7 4,9,3
2,3,3,9 8 0
7 9 1,2,6,8,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )