http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
29/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K5
100N
14
200N
232
400N
1199
9837
0454
1TR
3388
3TR
51400
78278
66036
97681
13655
47325
26172
10TR
65509
83535
20TR
79437
30TR
86245
ĐB
779318
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9
8 1 4,8
3,7 2 5
3 2,7,6,5,7
1,5 4 5
Chục Số Đơn vị
5,2,3,4 5 4,5
3 6
3,3 7 8,2
8,7,1 8 8,1
9,0 9 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
22/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K4
100N
11
200N
853
400N
3428
8250
5573
1TR
8594
3TR
93496
67317
42593
48035
32999
48685
80308
10TR
96949
92810
20TR
19296
30TR
57196
ĐB
793817
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 8
1 1 1,7,0,7
2 8
5,7,9 3 5
9 4 9
Chục Số Đơn vị
3,8 5 3,0
9,9,9 6
1,1 7 3
2,0 8 5
9,4 9 4,6,3,9,6,6
Kết quả xổ số Sóc Trăng
15/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K3
100N
97
200N
737
400N
0925
0865
1526
1TR
9843
3TR
41227
72361
15473
34956
45007
94246
82806
10TR
15039
99850
20TR
92260
30TR
84491
ĐB
554772
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 7,6
6,9 1
7 2 5,6,7
4,7 3 7,9
4 3,6
Chục Số Đơn vị
2,6 5 6,0
2,5,4,0 6 5,1,0
9,3,2,0 7 3,2
8
3 9 7,1
Kết quả xổ số Sóc Trăng
08/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K2
100N
10
200N
297
400N
4538
3243
4476
1TR
2598
3TR
89939
72504
58659
07876
57691
36688
62202
10TR
08998
18866
20TR
33239
30TR
51595
ĐB
826015
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,2
9 1 0,5
0 2
4 3 8,9,9
0 4 3
Chục Số Đơn vị
9,1 5 9
7,7,6 6 6
9 7 6,6
3,9,8,9 8 8
3,5,3 9 7,8,1,8,5
Kết quả xổ số Sóc Trăng
01/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K1
100N
03
200N
361
400N
3131
8190
4756
1TR
5709
3TR
79511
74198
74863
48892
74422
91849
11070
10TR
05624
11903
20TR
04881
30TR
66798
ĐB
915476
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 3,9,3
6,3,1,8 1 1
9,2 2 2,4
0,6,0 3 1
2 4 9
Chục Số Đơn vị
5 6
5,7 6 1,3
7 0,6
9,9 8 1
0,4 9 0,8,2,8
Kết quả xổ số Sóc Trăng
25/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T5K4
100N
09
200N
556
400N
5012
4663
6338
1TR
1121
3TR
41901
49195
98829
46555
46040
07235
03826
10TR
35193
75477
20TR
54154
30TR
47507
ĐB
172208
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,1,7,8
2,0 1 2
1 2 1,9,6
6,9 3 8,5
5 4 0
Chục Số Đơn vị
9,5,3 5 6,5,4
5,2 6 3
7,0 7 7
3,0 8
0,2 9 5,3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
18/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T5K3
100N
17
200N
054
400N
4239
0484
7638
1TR
0714
3TR
73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424
10TR
19977
22333
20TR
80694
30TR
79529
ĐB
995365
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 7,4,6,8
2 7,4,9
8,3 3 9,8,3
5,8,1,2,9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 4
1 6 0,7,5
1,6,2,7 7 7
3,1 8 4,3
3,2 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )