http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
21/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSST
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 21/07/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 21/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
14/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSST
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/07/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
07/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T7K1
100N
87
200N
945
400N
9604
7558
7091
1TR
6328
3TR
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
10TR
60606
81206
20TR
04064
30TR
52613
ĐB
148248
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 07/07/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 07/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 4,6,6
9,2 1 6,3
4 2 8,1,5
1 3 5
0,9,6 4 5,5,2,8
Chục Số Đơn vị
4,4,3,2 5 8
1,0,0 6 4
8 7
5,2,4 8 7
9 1,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
30/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K5
100N
36
200N
549
400N
5221
9542
7348
1TR
7606
3TR
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
10TR
64651
10000
20TR
07388
30TR
44350
ĐB
997124
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/06/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 6,8,0
2,5 1 6
4 2 1,4
4 3 6
5,2 4 9,2,8,3,8
Chục Số Đơn vị
5 4,1,0
3,0,1 6
7 7 7,9
4,4,0,8 8 8
4,7 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
23/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K4
100N
53
200N
276
400N
7038
0959
9307
1TR
5544
3TR
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
10TR
39062
48748
20TR
66239
30TR
39452
ĐB
827254
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/06/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7,3,4
1
6,5 2
5,0,3 3 8,8,4,3,9
4,3,0,5 4 4,8
Chục Số Đơn vị
6 5 3,9,2,4
7 6 9,5,2
0 7 6
3,3,4 8
5,6,3 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
16/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K3
100N
35
200N
589
400N
6612
2630
6165
1TR
1639
3TR
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
10TR
19574
14769
20TR
77514
30TR
39763
ĐB
443863
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/06/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,3
2,7 1 2,4
1,7,4 2 1
0,7,6,6 3 5,0,9
7,1 4 2
Chục Số Đơn vị
3,6 5
0 6 5,9,3,3
7 1,2,3,4
8 9
8,3,6 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
09/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: T6K2
100N
62
200N
956
400N
7300
9745
5601
1TR
5426
3TR
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
10TR
47208
33060
20TR
23157
30TR
04216
ĐB
621463
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/06/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,1,8
0,3 1 2,6,6
6,1 2 6,4
5,6 3 1,9
2 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 6,3,7
5,2,1,1 6 2,0,3
5 7
0 8 9
8,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )