http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 25/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 25/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 25/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
25/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
82380
G.Nhất
30971
G.Nhì
01356
85942
G.Ba
16180
06396
61456
95973
05699
72114
G.Tư
8352
8556
2395
5143
G.Năm
4652
5305
3009
0694
5573
6234
G.Sáu
508
259
535
G.Bảy
03
98
25
19
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 25/07/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 25/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 3,8,5,9
7 1 9,4
5,5,4 2 5
0,7,4,7 3 5,4
9,3,1 4 3,2
Chục Số Đơn vị
2,3,0,9 5 9,2,2,6,6,6
5,9,5,5 6
7 3,3,1
9,0 8 0,0
1,5,0,9 9 8,4,5,6,9

Xổ số điện toán - Ngày: 18/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 18/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 18/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
18/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
32872
G.Nhất
95067
G.Nhì
80303
82293
G.Ba
80388
37573
24229
68911
52203
77221
G.Tư
0612
8207
1644
1744
G.Năm
5925
3344
9075
3042
2480
3368
G.Sáu
156
903
030
G.Bảy
64
08
83
02
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 18/07/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 18/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 8,2,3,7,3,3
1,2 1 2,1
0,4,1,7 2 5,9,1
8,0,7,0,0,9 3 0
6,4,4,4 4 4,2,4,4
Chục Số Đơn vị
2,7 5 6
5 6 4,8,7
0,6 7 5,3,2
0,6,8 8 3,0,8
2 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 11/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 11/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 11/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
11/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
38294
G.Nhất
91851
G.Nhì
93404
79438
G.Ba
49821
18755
18535
76955
38763
07385
G.Tư
9056
2994
5320
7541
G.Năm
6677
8540
7807
6901
5169
3598
G.Sáu
285
607
442
G.Bảy
83
62
33
49
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 11/07/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 11/07/2021  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 7,7,1,4
0,4,2,5 1
6,4 2 0,1
8,3,6 3 3,5,8
9,0,9 4 9,2,0,1
Chục Số Đơn vị
8,5,3,5,8 5 6,5,5,1
5 6 2,9,3
0,7,0 7 7
9,3 8 3,5,5
4,6 9 8,4,4

Xổ số điện toán - Ngày: 04/07/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 04/07/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 04/07/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
04/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
96477
G.Nhất
73016
G.Nhì
78167
01062
G.Ba
00824
98311
53733
43981
63171
45547
G.Tư
1346
6039
0669
1452
G.Năm
2018
3049
5037
9139
6618
9276
G.Sáu
416
994
429
G.Bảy
31
43
84
17
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 04/07/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 04/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
3,1,8,7 1 7,6,8,8,1,6
5,6 2 9,4
4,3 3 1,7,9,9,3
8,9,2 4 3,9,6,7
Chục Số Đơn vị
5 2
1,7,4,1 6 9,7,2
1,3,4,6,7 7 6,1,7
1,1 8 4,1
2,4,3,3,6 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 27/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 27/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 27/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
27/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
13987
G.Nhất
15964
G.Nhì
81096
37740
G.Ba
41324
80285
84598
22845
66784
24616
G.Tư
5834
2768
4015
7063
G.Năm
5601
3530
0297
5860
7081
7074
G.Sáu
750
230
836
G.Bảy
37
75
78
70
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 27/06/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 27/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7,5,3,3,6,4 0 1
0,8 1 5,6
2 4
6 3 7,0,6,0,4
7,3,2,8,6 4 5,0
Chục Số Đơn vị
7,1,8,4 5 0
3,1,9 6 0,8,3,4
3,9,8 7 5,8,0,4
7,6,9 8 1,5,4,7
9 7,8,6

Xổ số điện toán - Ngày: 20/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
20/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
64799
G.Nhất
15675
G.Nhì
55723
07182
G.Ba
91118
35403
53278
60001
73280
79475
G.Tư
5243
9605
6915
6435
G.Năm
9233
3904
6685
4760
3390
1914
G.Sáu
570
187
831
G.Bảy
48
68
67
26
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 20/06/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 20/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7,6,9,8 0 4,5,3,1
3,0 1 4,5,8
8 2 6,3
3,4,0,2 3 1,3,5
0,1 4 8,3
Chục Số Đơn vị
8,0,1,3,7,7 5
2 6 8,7,0
6,8 7 0,8,5,5
4,6,1,7 8 7,5,0,2
9 9 0,9

Xổ số điện toán - Ngày: 13/06/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/06/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/06/2021
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
13/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
35879
G.Nhất
47749
G.Nhì
87500
99446
G.Ba
01106
79324
26659
56908
74236
93875
G.Tư
7576
4069
3177
7043
G.Năm
4450
2127
6748
8288
4723
3563
G.Sáu
702
154
145
G.Bảy
15
53
57
41
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 13/06/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 13/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 2,6,8,0
4 1 5
0 2 7,3,4
5,2,6,4 3 6
5,2 4 1,5,8,3,6,9
Chục Số Đơn vị
1,4,7 5 3,7,4,0,9
7,0,3,4 6 3,9
5,2,7 7 6,7,5,9
4,8,0 8 8
6,5,4,7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )