http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
05/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
29
250N
768
500N
2954
6971
0874
1TR
3690
2,5TR
49094
90593
43839
03503
46069
92351
54539
5TR
54561
28182
10TR
66542
40TR
57629
ĐB
386370
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 3
7,5,6 1
8,4 2 9,9
9,0 3 9,9
5,7,9 4 2
Chục Số Đơn vị
5 4,1
6 8,9,1
7 1,4,0
6 8 2
2,3,6,3,2 9 0,4,3
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
29/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
29
250N
261
500N
6686
0971
3355
1TR
4652
2,5TR
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
5TR
03805
50513
10TR
12210
40TR
95785
ĐB
753212
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 2,5
6,7 1 3,0,2
5,0,1 2 9,0
1 3 6
7 4 8
Chục Số Đơn vị
5,0,8 5 5,2
8,3 6 1,7
6 7 1,4
8,4 8 6,8,5
2 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
22/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
94
250N
668
500N
4106
2753
0889
1TR
7770
2,5TR
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
5TR
36464
35930
10TR
69822
40TR
11207
ĐB
838784
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 6,7
4 1
5,2 2 9,2
5,9,8 3 0
9,6,8 4 1
Chục Số Đơn vị
5 3,2
0,6 6 8,6,4
0 7 0,8
6,7 8 9,3,4
8,2 9 4,3
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
15/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
27
250N
105
500N
9998
8533
3437
1TR
2331
2,5TR
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
5TR
74357
33155
10TR
09348
40TR
91838
ĐB
331454
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
3 1 5
2 7
3 3 3,7,1,8
4,5 4 0,4,5,8
Chục Số Đơn vị
0,4,1,5 5 9,7,5,4
6 7
2,3,8,6,5 7
9,4,3 8 7
5 9 8
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
08/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
67
250N
754
500N
3941
1176
0791
1TR
1006
2,5TR
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
5TR
34103
05754
10TR
67839
40TR
33711
ĐB
880883
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,3
4,9,1 1 1
9,7,2,6 2 2
8,0,8 3 0,9
5,5 4 1
Chục Số Đơn vị
5 4,9,4
7,0 6 7,2
6 7 6,2
8 3,3
5,3 9 1,2
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
01/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
87
250N
398
500N
2094
5823
2840
1TR
6456
2,5TR
23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744
5TR
34375
14942
10TR
24550
40TR
93683
ĐB
241733
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4,5 0
1
4 2 3,4,6
2,7,8,3 3 4,3
9,2,9,3,4 4 0,4,2
Chục Số Đơn vị
5,7 5 6,5,0
5,2 6
8 7 3,5
9 8 7,3
9 8,4,4
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
24/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
23
250N
736
500N
5490
1136
4990
1TR
2641
2,5TR
27452
63586
06423
08701
10565
67937
99970
5TR
86130
97927
10TR
78169
40TR
80186
ĐB
871617
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/04/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9,7,3 0 1
4,0 1 7
5 2 3,3,7
2,2 3 6,6,7,0
4 1
Chục Số Đơn vị
6 5 2
3,3,8,8 6 5,9
3,2,1 7 0
8 6,6
6 9 0,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )