http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/10/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
18/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
07
07
250N
687
687
500N
6025
6025
0588
0588
7640
7640
1TR
9536
9536
2,5TR
53243
53243
13157
13157
51911
51911
64784
64784
40275
40275
32621
32621
95348
95348
5TR
34728
34728
06822
06822
10TR
75309
75309
40TR
53085
53085
ĐB
644064
644064
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/10/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/10/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 7,7,9,9
1,1,2,2 1 1,1
2,2 2 5,5,1,1,8,8,2,2
4,4 3 6,6
8,8,6,6 4 0,0,3,3,8,8
Chục Số Đơn vị
2,2,7,7,8,8 5 7,7
3,3 6 4,4
0,0,8,8,5,5 7 5,5
8,8,4,4,2,2 8 7,7,8,8,4,4,5,5
0,0 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
11/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
53
53
250N
797
797
500N
3810
2376
3810
9287
2376
9287
1TR
1401
1401
2,5TR
19868
99585
19868
89107
99585
89315
89107
64459
49125
89315
64459
07534
49125
07534
5TR
46428
40847
46428
40847
10TR
19225
19225
40TR
18279
18279
ĐB
172629
172629
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/10/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/10/2021  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 1,1,7,7
0,0 1 0,0,5,5
2 5,5,8,8,5,5,9,9
5,5 3 4,4
3,3 4 7,7
Chục Số Đơn vị
8,8,1,2,1,2,2,2 5 3,3,9,9
7,7 6 8,8
9,9,8,8,0,0,4,4 7 6,6,9,9
6,6,2,2 8 7,7,5,5
5,5,7,7,2,2 9 7,7
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
04/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
52
52
250N
579
579
500N
3003
3003
0245
0245
7955
7955
1TR
3946
3946
2,5TR
83155
83155
87338
87338
18532
18532
51951
51951
25382
25382
31994
31994
95077
95077
5TR
17422
17422
10760
10760
10TR
06824
06824
40TR
45348
45348
ĐB
934122
934122
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/10/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 3,3
5,5 1
5,5,3,3,8,8,2,2,2,2 2 2,2,4,4,2,2
0,0 3 8,8,2,2
9,9,2,2 4 5,5,6,6,8,8
Chục Số Đơn vị
4,4,5,5,5,5 5 2,2,5,5,5,5,1,1
4,4 6 0,0
7,7 7 9,9,7,7
3,3,4,4 8 2,2
7,7 9 4,4
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
27/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
56
56
250N
781
781
500N
3448
8797
2209
3448
8797
2209
1TR
6758
6758
2,5TR
82916
84023
46217
07864
15401
82306
65528
82916
84023
46217
07864
15401
82306
65528
5TR
26694
38730
26694
38730
10TR
49593
49593
40TR
23014
23014
ĐB
968629
968629
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/09/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 9,9,1,6,1,6
8,8,0,0 1 6,7,6,7,4,4
2 3,8,3,8,9,9
2,2,9,9 3 0,0
6,6,9,9,1,1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
5 6,6,8,8
5,5,1,0,1,0 6 4,4
9,9,1,1 7
4,4,5,5,2,2 8 1,1
0,0,2,2 9 7,7,4,4,3,3
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
20/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
99
250N
149
500N
0984
0464
4275
1TR
5869
2,5TR
65383
83045
84591
30730
17738
00735
63317
5TR
38622
35684
10TR
53683
40TR
33316
ĐB
920143
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/09/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0
9 1 7,6
2 2 2
8,8,4 3 0,8,5
8,6,8 4 9,5,3
Chục Số Đơn vị
7,4,3 5
1 6 4,9
1 7 5
3 8 4,3,4,3
9,4,6 9 9,1
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
13/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
73
250N
543
500N
2986
2068
8493
1TR
9097
2,5TR
59835
91572
89916
38637
61801
04051
14947
5TR
71340
28694
10TR
59630
40TR
25510
ĐB
825912
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/09/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,3,1 0 1
0,5 1 6,0,2
7,1 2
7,4,9 3 5,7,0
9 4 3,7,0
Chục Số Đơn vị
3 5 1
8,1 6 8
9,3,4 7 3,2
6 8 6
9 3,7,4
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
06/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
29
250N
729
500N
2857
7686
8273
1TR
8044
2,5TR
13830
28430
12334
88088
11004
65631
66302
5TR
29179
51400
10TR
30339
40TR
04798
ĐB
662001
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/09/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3,3,0 0 4,2,0,1
3,0 1
0 2 9,9
7 3 0,0,4,1,9
4,3,0 4 4
Chục Số Đơn vị
5 7
8 6
5 7 3,9
8,9 8 6,8
2,2,7,3 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 119 ngày )
49  ( 114 ngày )
99  ( 114 ngày )
33  ( 113 ngày )
05  ( 112 ngày )
65  ( 112 ngày )
71  ( 111 ngày )
94  ( 111 ngày )
04  ( 110 ngày )

Miền Bắc

53  ( 21 ngày )
36  ( 14 ngày )
60  ( 14 ngày )
83  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
59  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
02  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

73  ( 21 ngày )
68  ( 9 ngày )
74  ( 9 ngày )
66  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
30  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
95  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )