http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
16/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
65
250N
913
500N
7291
9110
4347
1TR
8687
2,5TR
53723
42624
67789
22819
41297
11693
14027
5TR
57410
75164
10TR
01575
40TR
70700
ĐB
756893
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,0 0 0
9 1 3,0,9,0
2 3,4,7
1,2,9,9 3
2,6 4 7
Chục Số Đơn vị
6,7 5
6 5,4
4,8,9,2 7 5
8 7,9
8,1 9 1,7,3,3
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
09/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
80
250N
601
500N
5174
4831
7900
1TR
3049
2,5TR
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
5TR
16146
74631
10TR
79776
40TR
46362
ĐB
831147
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 1,0
0,3,3 1 6
6 2 4
3 1,1
7,2,8,5 4 9,8,6,7
Chục Số Đơn vị
5 4
1,4,7 6 9,2
4 7 4,8,6
7,4 8 0,4
4,6 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
02/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
75
250N
500
500N
2660
2462
4712
1TR
4437
2,5TR
00848
52355
64931
06979
65851
52336
06426
5TR
82225
54440
10TR
04812
40TR
85768
ĐB
356024
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/06/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6,4 0 0
3,5 1 2,2
6,1,1 2 6,5,4
3 7,1,6
2 4 8,0
Chục Số Đơn vị
7,5,2 5 5,1
3,2 6 0,2,8
3 7 5,9
4,6 8
7 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
26/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
57
250N
157
500N
1484
7258
6490
1TR
0956
2,5TR
11583
87566
76870
30662
53813
12241
67032
5TR
16117
01829
10TR
99145
40TR
88351
ĐB
306035
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0
4,5 1 3,7
6,3 2 9
8,1 3 2,5
8 4 1,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 7,7,8,6,1
5,6 6 6,2
5,5,1 7 0
5 8 4,3
2 9 0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
19/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
45
250N
065
500N
8325
7038
7818
1TR
6295
2,5TR
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
5TR
93142
44156
10TR
99655
40TR
85188
ĐB
979256
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6
3 1 8
7,4 2 5,6,0
3 8,1
4 5,6,2
Chục Số Đơn vị
4,6,2,9,5 5 6,5,6
2,0,4,5,5 6 5
0 7 2
3,1,8 8 8
9 5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
12/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
80
250N
500
500N
3517
2598
9571
1TR
1009
2,5TR
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
5TR
15218
85265
10TR
36444
40TR
31072
ĐB
643774
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,0,0 0 0,9,0
7 1 7,2,3,8
7,1,7 2
1 3
7,4,7 4 6,4
Chục Số Đơn vị
6 5
4,8 6 5
1 7 1,2,4,2,4
9,1 8 0,6
0 9 8
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
05/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
03
250N
464
500N
2328
3434
2479
1TR
2768
2,5TR
04149
71021
60761
79639
27052
43770
85010
5TR
29451
20215
10TR
67574
40TR
81306
ĐB
942752
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 3,6
2,6,5 1 0,5
5,5 2 8,1
0 3 4,9
6,3,7 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 2,1,2
0 6 4,8,1
7 9,0,4
2,6 8
7,4,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )