http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
27/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
80
250N
876
500N
2309
1222
6676
1TR
0382
2,5TR
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
5TR
52031
28554
10TR
51950
40TR
73771
ĐB
956041
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 9,5,8,8
6,9,5,3,7,4 1
2,8,5 2 2
3 1
5 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 2,1,4,0
7,7 6 1
7 6,6,1
0,0 8 0,2
0 9 1
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
20/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
80
250N
952
500N
6970
8228
0649
1TR
1183
2,5TR
40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
5TR
29545
52308
10TR
16914
40TR
15131
ĐB
523451
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,7,0 0 0,8
5,3,5 1 4
5 2 8,9
8 3 8,7,1
9,1 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 2,1,1
6 9
3 7 0
2,3,0 8 0,3
4,6,2 9 4
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
13/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
11
250N
093
500N
4324
5961
5034
1TR
1978
2,5TR
99285
61478
29576
26001
29385
74223
88111
5TR
84593
94514
10TR
74848
40TR
13048
ĐB
918703
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,3
1,6,0,1 1 1,1,4
2 4,3
9,2,9,0 3 4
2,3,1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
8,8 5
7 6 1
7 8,8,6
7,7,4,4 8 5,5
9 3,3
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
06/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
35
250N
855
500N
9198
5282
2075
1TR
8312
2,5TR
03428
96671
20340
79329
51153
03491
66971
5TR
04463
94881
10TR
21335
40TR
81629
ĐB
558222
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
7,9,7,8 1 2
8,1,2 2 8,9,9,2
5,6 3 5,5
4 0
Chục Số Đơn vị
3,5,7,3 5 5,3
6 3
7 5,1,1
9,2 8 2,1
2,2 9 8,1
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
30/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
65
250N
825
500N
3878
2210
7593
1TR
7259
2,5TR
97423
72849
53764
37800
55993
12309
80424
5TR
45191
68642
10TR
97724
40TR
50579
ĐB
091793
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0,9
9 1 0
4 2 5,3,4,4
9,2,9,9 3
6,2,2 4 9,2
Chục Số Đơn vị
6,2 5 9
6 5,4
7 8,9
7 8
5,4,0,7 9 3,3,1,3
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
23/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
69
250N
506
500N
7434
3173
2284
1TR
6219
2,5TR
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
5TR
86422
75713
10TR
66730
40TR
08498
ĐB
680384
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
6,1 1 9,1,3
2 2 2
7,1 3 4,8,0
3,8,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5
0,7 6 9,1
7 3,9,6
9,3,9 8 4,4
6,1,7,4 9 8,8
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
16/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
99
250N
497
500N
4126
8063
5735
1TR
2710
2,5TR
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
5TR
58039
72198
10TR
47396
40TR
15548
ĐB
411316
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5 0
3 1 0,6
2 6
6,9,6 3 5,1,9
4 8
Chục Số Đơn vị
3 5 7,0
2,9,9,1 6 3,3
9,5 7
9,4 8 9
9,8,3 9 9,7,3,6,8,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )