http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
26/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
66
250N
627
500N
1829
4012
0569
1TR
7674
2,5TR
93593
98975
19889
41964
14152
49814
19273
5TR
00298
97377
10TR
05258
40TR
68914
ĐB
692613
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/07/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1 2,4,4,3
1,5 2 7,9
9,7,1 3
7,6,1,1 4
Chục Số Đơn vị
7 5 2,8
6 6 6,9,4
2,7 7 4,5,3,7
9,5 8 9
2,6,8 9 3,8
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
19/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
63
250N
217
500N
8209
1690
7963
1TR
1535
2,5TR
85775
07576
90303
63404
10085
01080
26042
5TR
18810
07829
10TR
11166
40TR
97033
ĐB
481060
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/07/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/07/2021  
Chục Số Đơn vị
9,8,1,6 0 9,3,4
1 7,0
4 2 9
6,6,0,3 3 5,3
0 4 2
Chục Số Đơn vị
3,7,8 5
7,6 6 3,3,6,0
1 7 5,6
8 5,0
0,2 9 0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
12/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
61
250N
680
500N
6642
9624
0009
1TR
8213
2,5TR
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
5TR
35666
05353
10TR
34543
40TR
30964
ĐB
572412
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/07/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8,9,4,1 0 9,3
6 1 3,4,6,0,2
4,4,1 2 4
1,0,5,4 3
2,1,6 4 2,0,2,3
Chục Số Đơn vị
5 3
1,6 6 1,6,4
7
8 0
0 9 0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
05/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
81
250N
571
500N
1073
5691
2089
1TR
1978
2,5TR
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
5TR
41542
32580
10TR
93462
40TR
66209
ĐB
391179
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/07/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,1,9
8,7,9,7,0 1
9,4,6 2 6
7 3 7
4 2
Chục Số Đơn vị
0 5
2 6 2
8,3 7 1,3,8,1,9
7 8 1,9,7,0
8,0,7 9 1,2
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
28/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
02
250N
532
500N
1225
8615
1728
1TR
7845
2,5TR
38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
5TR
62064
91141
10TR
31850
40TR
80914
ĐB
661578
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/06/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 2
9,1,4,4 1 5,1,4
0,3 2 5,8
7 3 2
6,1 4 5,9,1,1
Chục Số Đơn vị
2,1,4 5 0
6 4
8 7 3,0,8
2,7 8 7
4 9 1
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
21/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
93
250N
976
500N
7899
9951
4951
1TR
1078
2,5TR
92324
00222
85365
29294
58460
41609
89959
5TR
33129
45063
10TR
16962
40TR
55099
ĐB
392195
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/06/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
5,5 1
2,6 2 4,2,9
9,6 3
2,9 4
Chục Số Đơn vị
6,9 5 1,1,9
7 6 5,0,3,2
7 6,8
7 8
9,0,5,2,9 9 3,9,4,9,5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
14/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N
55
250N
706
500N
4316
0986
4730
1TR
5376
2,5TR
49396
55956
17505
06150
20053
50997
29346
5TR
33940
58216
10TR
97373
40TR
13690
ĐB
004009
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/06/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,5,4,9 0 6,5,9
1 6,6
2
5,7 3 0
4 6,0
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,6,0,3
0,1,8,7,9,5,4,1 6
9 7 6,3
8 6
0 9 6,7,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )