http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
20/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5D2
100N
85
200N
652
400N
6618
3005
4307
1TR
1931
3TR
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
10TR
24794
79754
20TR
92683
30TR
37865
ĐB
817292
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,7
3,9,1 1 8,1,0
5,9 2
9,8 3 1
8,9,5 4 8
Chục Số Đơn vị
8,0,6 5 2,9,4
6 5
0 7
1,4 8 5,4,3
5 9 1,3,4,2
Kết quả xổ số TP. HCM
13/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5C2
100N
38
200N
649
400N
9782
5090
4323
1TR
9344
3TR
01892
79035
04069
85661
92539
22624
74152
10TR
76210
98118
20TR
48222
30TR
35512
ĐB
968020
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,2 0
6 1 0,8,2
8,9,5,2,1 2 3,4,2,0
2 3 8,5,9
4,2 4 9,4
Chục Số Đơn vị
3 5 2
6 9,1
7
3,1 8 2
4,6,3 9 0,2
Kết quả xổ số TP. HCM
06/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5B2
100N
20
200N
035
400N
8249
1183
9938
1TR
4487
3TR
49008
77595
24881
80293
30158
02758
76579
10TR
64996
70372
20TR
99786
30TR
97762
ĐB
833301
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,1
8,0 1
7,6 2 0
8,9 3 5,8
4 9
Chục Số Đơn vị
3,9 5 8,8
9,8 6 2
8 7 9,2
3,0,5,5 8 3,7,1,6
4,7 9 5,3,6
Kết quả xổ số TP. HCM
29/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 4E2
100N
11
200N
249
400N
7277
9218
3780
1TR
9412
3TR
73560
41630
97601
35273
03888
78777
77508
10TR
44130
62631
20TR
10798
30TR
95677
ĐB
393297
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,6,3,3 0 1,8
1,0,3 1 1,8,2
1 2
7 3 0,0,1
4 9
Chục Số Đơn vị
5
6 0
7,7,7,9 7 7,3,7,7
1,8,0,9 8 0,8
4 9 8,7
Kết quả xổ số TP. HCM
22/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 4D2
100N
89
200N
630
400N
5258
2042
5126
1TR
6452
3TR
44942
24058
34478
97825
55023
83203
74191
10TR
58414
12911
20TR
76422
30TR
10690
ĐB
689897
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 3
9,1 1 4,1
4,5,4,2 2 6,5,3,2
2,0 3 0
1 4 2,2
Chục Số Đơn vị
2 5 8,2,8
2 6
9 7 8
5,5,7 8 9
8 9 1,0,7
Kết quả xổ số TP. HCM
15/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 4C2
100N
98
200N
494
400N
1973
0520
6979
1TR
3468
3TR
58492
62416
15278
19922
21500
56497
47467
10TR
91018
28489
20TR
63050
30TR
24696
ĐB
903684
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,5 0 0
1 6,8
9,2 2 0,2
7 3
9,8 4
Chục Số Đơn vị
5 0
1,9 6 8,7
9,6 7 3,9,8
9,6,7,1 8 9,4
7,8 9 8,4,2,7,6
Kết quả xổ số TP. HCM
08/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 4B2
100N
35
200N
190
400N
4191
4489
3914
1TR
2524
3TR
85601
28788
77598
53243
95456
80798
46147
10TR
61472
28640
20TR
06394
30TR
98034
ĐB
529215
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 1
9,0 1 4,5
7 2 4
4 3 5,4
1,2,9,3 4 3,7,0
Chục Số Đơn vị
3,1 5 6
5 6
4 7 2
8,9,9 8 9,8
8 9 0,1,8,8,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

76  ( 20 ngày )
51  ( 18 ngày )
40  ( 13 ngày )
27  ( 11 ngày )
17  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
90  ( 7 ngày )
04  ( 6 ngày )
06  ( 6 ngày )

Miền Bắc

84  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
56  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
46  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
57  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

21  ( 11 ngày )
81  ( 11 ngày )
28  ( 10 ngày )
30  ( 8 ngày )
40  ( 8 ngày )
19  ( 7 ngày )
98  ( 7 ngày )
34  ( 6 ngày )
35  ( 6 ngày )