http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
27/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6E2
100N
94
200N
062
400N
0154
6542
2987
1TR
2079
3TR
10525
15051
77918
17651
82178
15561
12821
10TR
01446
70371
20TR
13408
30TR
14083
ĐB
605912
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8
5,5,6,2,7 1 8,2
6,4,1 2 5,1
8 3
9,5 4 2,6
Chục Số Đơn vị
2 5 4,1,1
4 6 2,1
8 7 9,8,1
1,7,0 8 7,3
7 9 4
Kết quả xổ số TP. HCM
20/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6D2
100N
52
200N
507
400N
1567
3340
1362
1TR
9155
3TR
20962
63957
74249
76694
07678
90853
61670
10TR
02994
21030
20TR
56691
30TR
65784
ĐB
298559
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7,3 0 7
9 1
5,6,6 2
5 3 0
9,9,8 4 0,9
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,7,3,9
6 7,2,2
0,6,5 7 8,0
7 8 4
4,5 9 4,4,1
Kết quả xổ số TP. HCM
13/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6C2
100N
54
200N
163
400N
3067
4405
1820
1TR
2510
3TR
74801
94675
15753
37493
03860
11944
26905
10TR
15080
89059
20TR
49158
30TR
57643
ĐB
940927
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1,6,8 0 5,1,5
0 1 0
2 0,7
6,5,9,4 3
5,4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
0,7,0 5 4,3,9,8
6 3,7,0
6,2 7 5
5 8 0
5 9 3
Kết quả xổ số TP. HCM
06/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6B2
100N
85
200N
705
400N
1088
1172
5439
1TR
9936
3TR
13087
82621
89752
05770
18106
48654
59323
10TR
97620
16282
20TR
22766
30TR
01999
ĐB
444438
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 5,6
2 1
7,5,8 2 1,3,0
2 3 9,6,8
5 4
Chục Số Đơn vị
8,0 5 2,4
3,0,6 6 6
8 7 2,0
8,3 8 5,8,7,2
3,9 9 9
Kết quả xổ số TP. HCM
30/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5E2
100N
32
200N
858
400N
8940
0124
0410
1TR
1055
3TR
52558
80548
42387
43312
55063
76919
34120
10TR
95794
04226
20TR
27172
30TR
10665
ĐB
275006
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1,2 0 6
1 0,2,9
3,1,7 2 4,0,6
6 3 2
2,9 4 0,8
Chục Số Đơn vị
5,6 5 8,5,8
2,0 6 3,5
8 7 2
5,5,4 8 7
1 9 4
Kết quả xổ số TP. HCM
23/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5D2
100N
64
200N
495
400N
3557
5302
4157
1TR
9464
3TR
32211
94030
83232
53256
21222
18911
92030
10TR
55338
00119
20TR
97125
30TR
70764
ĐB
149345
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 2
1,1 1 1,1,9
0,3,2 2 2,5
3 0,2,0,8
6,6,6 4 5
Chục Số Đơn vị
9,2,4 5 7,7,6
5 6 4,4,4
5,5 7
3 8
1 9 5
Kết quả xổ số TP. HCM
16/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5C2
100N
79
200N
002
400N
6422
4702
4355
1TR
4670
3TR
64718
49518
73327
44384
90220
81146
57435
10TR
88937
36455
20TR
17582
30TR
56984
ĐB
977447
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 2,2
1 8,8
0,2,0,8 2 2,7,0
3 5,7
8,8 4 6,7
Chục Số Đơn vị
5,3,5 5 5,5
4 6
2,3,4 7 9,0
1,1 8 4,2,4
7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )