http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/01/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
21/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL03
100N
19
200N
264
400N
4456
0490
1452
1TR
2510
3TR
00703
46160
88206
51643
30840
05487
69683
10TR
74920
11415
20TR
45567
30TR
62085
ĐB
570616
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/01/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/01/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1,6,4,2 0 3,6
1 9,0,5,6
5 2 0
0,4,8 3
6 4 3,0
Chục Số Đơn vị
1,8 5 6,2
5,0,1 6 4,0,7
8,6 7
8 7,3,5
1 9 0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
14/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL02
100N
15
200N
331
400N
3443
1512
9267
1TR
3518
3TR
78063
45967
56358
94692
35373
91269
22721
10TR
18906
26141
20TR
30144
30TR
43351
ĐB
805779
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/01/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/01/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
3,2,4,5 1 5,2,8
1,9 2 1
4,6,7 3 1
4 4 3,1,4
Chục Số Đơn vị
1 5 8,1
0 6 7,3,7,9
6,6 7 3,9
1,5 8
6,7 9 2
Kết quả xổ số Vĩnh Long
07/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL01
100N
75
200N
354
400N
2877
4900
3575
1TR
4871
3TR
67353
97880
34302
14248
79276
63372
99503
10TR
04416
00248
20TR
40213
30TR
83759
ĐB
247572
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/01/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/01/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,2,3
7 1 6,3
0,7,7 2
5,0,1 3
5 4 8,8
Chục Số Đơn vị
7,7 5 4,3,9
7,1 6
7 7 5,7,5,1,6,2,2
4,4 8 0
5 9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
31/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 42VL53
100N
95
200N
814
400N
2478
5411
5260
1TR
6180
3TR
26155
52850
29524
00601
11800
71247
41662
10TR
24741
55762
20TR
93970
30TR
07332
ĐB
013017
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 31/12/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 31/12/2021  
Chục Số Đơn vị
6,8,5,0,7 0 1,0
1,0,4 1 4,1,7
6,6,3 2 4
3 2
1,2 4 7,1
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5,0
6 0,2,2
4,1 7 8,0
7 8 0
9 5
Kết quả xổ số Vĩnh Long
24/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 42VL52
100N
14
200N
929
400N
9296
4080
1716
1TR
8952
3TR
74408
28142
08166
11530
71798
70041
18645
10TR
20772
32366
20TR
42087
30TR
09578
ĐB
785221
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/12/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/12/2021  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 8
4,2 1 4,6
5,4,7 2 9,1
3 0
1 4 2,1,5
Chục Số Đơn vị
4 5 2
9,1,6,6 6 6,6
8 7 2,8
0,9,7 8 0,7
2 9 6,8
Kết quả xổ số Vĩnh Long
17/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 42VL51
100N
45
200N
820
400N
9305
2135
2827
1TR
9503
3TR
79622
46582
92489
73008
14296
16472
13420
10TR
98521
11959
20TR
27397
30TR
31055
ĐB
437238
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/12/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/12/2021  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 5,3,8
2 1
2,8,7 2 0,7,2,0,1
0 3 5,8
4 5
Chục Số Đơn vị
4,0,3,5 5 9,5
9 6
2,9 7 2
0,3 8 2,9
8,5 9 6,7
Kết quả xổ số Vĩnh Long
10/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 42VL50
100N
91
200N
732
400N
3716
9626
2714
1TR
6040
3TR
38932
48725
93723
91550
48302
69095
72496
10TR
04088
18740
20TR
37235
30TR
16536
ĐB
118180
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/12/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/12/2021  
Chục Số Đơn vị
4,5,4,8 0 2
9 1 6,4
3,3,0 2 6,5,3
2 3 2,2,5,6
1 4 0,0
Chục Số Đơn vị
2,9,3 5 0
1,2,9,3 6
7
8 8 8,0
9 1,5,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 19 ngày )
76  ( 18 ngày )
83  ( 16 ngày )
47  ( 14 ngày )
59  ( 14 ngày )
50  ( 12 ngày )
69  ( 10 ngày )
94  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 13 ngày )
70  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
42  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
48  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )