http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
24/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL25
100N
29
200N
544
400N
1694
8493
8738
1TR
9063
3TR
91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993
10TR
85241
15965
20TR
04106
30TR
71964
ĐB
431608
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,1,6,8
0,4 1 7
2 9
9,6,9 3 8
4,9,9,6 4 4,1
Chục Số Đơn vị
6 5 8
0 6 3,5,4
0,1 7 8
3,5,7,0 8
2 9 4,3,4,3
Kết quả xổ số Vĩnh Long
17/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL24
100N
69
200N
304
400N
4614
7926
0708
1TR
7745
3TR
86337
20282
17592
53947
19957
33558
88395
10TR
74366
78094
20TR
00149
30TR
44414
ĐB
645326
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/06/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,8
1 4,4
8,9 2 6,6
3 7
0,1,9,1 4 5,7,9
Chục Số Đơn vị
4,9 5 7,8
2,6,2 6 9,6
3,4,5 7
0,5 8 2
6,4 9 2,5,4
Kết quả xổ số Vĩnh Long
10/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL23
100N
79
200N
965
400N
7056
5195
1836
1TR
0573
3TR
43782
33434
16496
65993
21798
57973
02362
10TR
18588
66095
20TR
89045
30TR
83069
ĐB
755513
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/06/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1 3
8,6 2
7,9,7,1 3 6,4
3 4 5
Chục Số Đơn vị
6,9,9,4 5 6
5,3,9 6 5,2,9
7 9,3,3
9,8 8 2,8
7,6 9 5,6,3,8,5
Kết quả xổ số Vĩnh Long
03/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL22
100N
19
200N
747
400N
9314
6826
8537
1TR
2412
3TR
12658
41002
89756
02555
97700
13562
80174
10TR
41528
99804
20TR
01217
30TR
95975
ĐB
961258
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/06/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,0,4
1 9,4,2,7
1,0,6 2 6,8
3 7
1,7,0 4 7
Chục Số Đơn vị
5,7 5 8,6,5,8
2,5 6 2
4,3,1 7 4,5
5,2,5 8
1 9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
27/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL21
100N
08
200N
416
400N
1960
6807
8855
1TR
8202
3TR
59099
30162
25926
26160
87403
34114
45979
10TR
13703
36009
20TR
62448
30TR
87631
ĐB
807337
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/05/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 8,7,2,3,3,9
3 1 6,4
0,6 2 6
0,0 3 1,7
1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 5 5
1,2 6 0,2,0
0,3 7 9
0,4 8
9,7,0 9 9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
20/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL20
100N
20
200N
502
400N
4611
9974
9091
1TR
8348
3TR
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
10TR
09848
52945
20TR
18967
30TR
95472
ĐB
521232
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
1,9,3 1 1
0,9,7,3 2 0
3 1,2
7 4 8,6,9,8,5
Chục Số Đơn vị
4 5
4,8 6 7,7
6,7,6 7 4,7,2
4,4 8 6
4 9 1,2
Kết quả xổ số Vĩnh Long
13/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL19
100N
01
200N
087
400N
6915
7943
0633
1TR
7424
3TR
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
10TR
36158
46976
20TR
35291
30TR
19498
ĐB
500767
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,3
0,9 1 5
2 4,3
4,3,0,8,2,3 3 3,4,3,8
2,3 4 3
Chục Số Đơn vị
1 5 8
7 6 7
8,6 7 6
3,5,9 8 7,3
9 9 9,1,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )