http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vĩnh Long
21/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL25
100N
22
200N
043
400N
3911
7877
3039
1TR
6495
3TR
64357
17332
35609
56985
42764
30649
98489
10TR
45438
27925
20TR
20021
30TR
15770
ĐB
269072
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
1,2 1 1
2,3,7 2 2,5,1
4 3 9,2,8
6 4 3,9
Chục Số Đơn vị
9,8,2 5 7
6 4
7,5 7 7,0,2
3 8 5,9
3,0,4,8 9 5
Kết quả xổ số Vĩnh Long
14/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL24
100N
15
200N
508
400N
2968
5410
4760
1TR
5822
3TR
85713
32799
68075
44929
84652
25990
31390
10TR
10516
10724
20TR
40856
30TR
68104
ĐB
908718
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6,9,9 0 8,4
1 5,0,3,6,8
2,5 2 2,9,4
1 3
2,0 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5 2,6
1,5 6 8,0
7 5
0,6,1 8
9,2 9 9,0,0
Kết quả xổ số Vĩnh Long
07/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL23
100N
31
200N
103
400N
3304
3322
0541
1TR
6516
3TR
18106
40949
12389
08227
77091
59134
07467
10TR
99869
87005
20TR
01916
30TR
12138
ĐB
025072
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3,4,6,5
3,4,9 1 6,6
2,7 2 2,7
0 3 1,4,8
0,3 4 1,9
Chục Số Đơn vị
0 5
1,0,1 6 7,9
2,6 7 2
3 8 9
4,8,6 9 1
Kết quả xổ số Vĩnh Long
31/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL22
100N
37
200N
381
400N
8873
7567
0934
1TR
3211
3TR
12283
26588
17722
62178
36181
70742
56914
10TR
99746
02364
20TR
03737
30TR
40021
ĐB
944233
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 31/05/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 31/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0
8,1,8,2 1 1,4
2,4 2 2,1
7,8,3 3 7,4,7,3
3,1,6 4 2,6
Chục Số Đơn vị
5
4 6 7,4
3,6,3 7 3,8
8,7 8 1,3,8,1
9
Kết quả xổ số Vĩnh Long
24/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL21
100N
88
200N
632
400N
0140
7533
3368
1TR
7950
3TR
17764
63997
80151
67821
90241
70353
81116
10TR
73713
29800
20TR
13939
30TR
48373
ĐB
022364
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5,0 0 0
5,2,4 1 6,3
3 2 1
3,5,1,7 3 2,3,9
6,6 4 0,1
Chục Số Đơn vị
5 0,1,3
1 6 8,4,4
9 7 3
8,6 8 8
3 9 7
Kết quả xổ số Vĩnh Long
17/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL20
100N
34
200N
170
400N
6800
0373
0843
1TR
9175
3TR
86375
65313
19367
84325
03535
40098
01233
10TR
58393
47738
20TR
78244
30TR
47569
ĐB
648431
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 0
3 1 3
2 5
7,4,1,3,9 3 4,5,3,8,1
3,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
7,7,2,3 5
6 7,9
6 7 0,3,5,5
9,3 8
6 9 8,3
Kết quả xổ số Vĩnh Long
10/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL19
100N
81
200N
694
400N
2012
4405
7969
1TR
3384
3TR
41474
43467
98369
08316
49955
04474
11279
10TR
09246
98156
20TR
18015
30TR
47482
ĐB
284703
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,3
8 1 2,6,5
1,8 2
0 3
9,8,7,7 4 6
Chục Số Đơn vị
0,5,1 5 5,6
1,4,5 6 9,7,9
6 7 4,4,9
8 1,4,2
6,6,7 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )