http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
18/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 6C
100N
90
200N
604
400N
9396
8783
8886
1TR
7142
3TR
47599
94312
69296
53800
43274
57562
03492
10TR
55750
97820
20TR
13880
30TR
75623
ĐB
305331
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,0,5,2,8 0 4,0
3 1 2
4,1,6,9 2 0,3
8,2 3 1
0,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5 0
9,8,9 6 2
7 4
8 3,6,0
9 9 0,6,9,6,2
Kết quả xổ số Vũng Tàu
11/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 6B
100N
14
200N
581
400N
1078
5936
7462
1TR
5742
3TR
33735
30175
18486
08581
45709
11851
82110
10TR
43882
22177
20TR
71363
30TR
78725
ĐB
273420
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 9
8,8,5 1 4,0
6,4,8 2 5,0
6 3 6,5
1 4 2
Chục Số Đơn vị
3,7,2 5 1
3,8 6 2,3
7 7 8,5,7
7 8 1,6,1,2
0 9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
04/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
28/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5D
100N
67
200N
033
400N
9727
3204
0995
1TR
7146
3TR
72990
41985
01211
58469
88996
23800
72219
10TR
69158
35489
20TR
65777
30TR
56257
ĐB
533920
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,0,2 0 4,0
1 1 1,9
2 7,0
3 3 3
0 4 6
Chục Số Đơn vị
9,8 5 8,7
4,9 6 7,9
6,2,7,5 7 7
5 8 5,9
6,1,8 9 5,0,6
Kết quả xổ số Vũng Tàu
21/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5C
100N
47
200N
503
400N
7976
1680
8237
1TR
9889
3TR
62343
47033
50707
47447
91539
84892
00895
10TR
37079
16217
20TR
49533
30TR
09407
ĐB
388678
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7,7
1 7
9 2
0,4,3,3 3 7,3,9,3
4 7,3,7
Chục Số Đơn vị
9 5
7 6
4,3,0,4,1,0 7 6,9,8
7 8 0,9
8,3,7 9 2,5
Kết quả xổ số Vũng Tàu
14/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5B
100N
18
200N
700
400N
7006
7062
7357
1TR
5234
3TR
99245
63097
28852
66560
34934
55218
22753
10TR
28454
49712
20TR
59073
30TR
72252
ĐB
520141
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,6
4 1 8,8,2
6,5,1,5 2
5,7 3 4,4
3,3,5 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4 5 7,2,3,4,2
0 6 2,0
5,9 7 3
1,1 8
9 7
Kết quả xổ số Vũng Tàu
07/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5A
100N
16
200N
140
400N
3971
3637
2103
1TR
5260
3TR
14424
71925
36757
17590
30109
24112
40248
10TR
75599
40101
20TR
37500
30TR
77767
ĐB
593227
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,9,0 0 3,9,1,0
7,0 1 6,2
1 2 4,5,7
0 3 7
2 4 0,8
Chục Số Đơn vị
2 5 7
1 6 0,7
3,5,6,2 7 1
4 8
0,9 9 0,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )