http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Vũng Tàu
17/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5C
100N
05
200N
942
400N
5487
1618
7955
1TR
4287
3TR
65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526
10TR
04497
07866
20TR
20407
30TR
91451
ĐB
013467
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,7,4,7
5 1 8
4,5 2 6
8 3
0 4 2,7
Chục Số Đơn vị
0,5 5 5,2,1
2,6 6 6,7
8,8,0,4,9,0,6 7
1 8 7,7,3,0
9 7
Kết quả xổ số Vũng Tàu
10/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5B
100N
86
200N
139
400N
1916
3979
6295
1TR
2830
3TR
84396
91007
81149
52899
73128
26707
50957
10TR
10321
94505
20TR
31375
30TR
25844
ĐB
288647
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,7,5
2 1 6
2 8,1
3 9,0
4 4 9,4,7
Chục Số Đơn vị
9,0,7 5 7
8,1,9 6
0,0,5,4 7 9,5
2 8 6
3,7,4,9 9 5,6,9
Kết quả xổ số Vũng Tàu
03/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 5A
100N
97
200N
329
400N
2101
2126
1658
1TR
6777
3TR
09092
18218
78308
48551
39354
09425
74664
10TR
16509
09891
20TR
48882
30TR
20540
ĐB
155597
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,8,9
0,5,9 1 8
9,8 2 9,6,5
3
5,6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 8,1,4
2 6 4
9,7,9 7 7
5,1,0 8 2
2,0 9 7,2,1,7
Kết quả xổ số Vũng Tàu
26/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4D
100N
34
200N
113
400N
4737
9558
9793
1TR
3277
3TR
92137
84174
34935
09119
36316
63182
90336
10TR
12246
62981
20TR
24745
30TR
51934
ĐB
824918
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0
8 1 3,9,6,8
8 2
1,9 3 4,7,7,5,6,4
3,7,3 4 6,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 8
1,3,4 6
3,7,3 7 7,4
5,1 8 2,1
1 9 3
Kết quả xổ số Vũng Tàu
19/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4C
100N
89
200N
621
400N
6152
7784
4339
1TR
0237
3TR
75140
51116
40796
79491
59495
99102
80789
10TR
32113
91489
20TR
59754
30TR
99388
ĐB
282701
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,1
2,9,0 1 6,3
5,0 2 1
1 3 9,7
8,5 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 2,4
1,9 6
3 7
8 8 9,4,9,9,8
8,3,8,8 9 6,1,5
Kết quả xổ số Vũng Tàu
12/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4B
100N
91
200N
915
400N
3732
1388
9611
1TR
4592
3TR
96790
02405
45593
89646
70276
53852
03598
10TR
21196
07153
20TR
69513
30TR
31570
ĐB
108549
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 5
9,1 1 5,1,3
3,9,5 2
9,5,1 3 2
4 6,9
Chục Số Đơn vị
1,0 5 2,3
4,7,9 6
7 6,0
8,9 8 8
4 9 1,2,0,3,8,6
Kết quả xổ số Vũng Tàu
05/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4A
100N
49
200N
683
400N
7280
5714
0032
1TR
6286
3TR
73101
37184
37249
33716
16896
32300
16620
10TR
93221
67157
20TR
66054
30TR
45805
ĐB
992946
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,0,2 0 1,0,5
0,2 1 4,6
3 2 0,1
8 3 2
1,8,5 4 9,9,6
Chục Số Đơn vị
0 5 7,4
8,1,9,4 6
5 7
8 3,0,6,4
4,4 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )