http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 53 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 1420 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 04-03-2018 Đến Ngày: 22-01-2022
Số 53 xuất hiện ngày cuối 04/03/2018 đến 22/01/2022 là 1420 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 22/01/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66      ( 19 ngày )
76      ( 18 ngày )
83      ( 16 ngày )
47      ( 14 ngày )
59      ( 14 ngày )
50      ( 12 ngày )
69      ( 10 ngày )
94      ( 10 ngày )
37      ( 9 ngày )
32      ( 8 ngày )
34      ( 8 ngày )
07      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

48 ( 1077 Lần ) Không tăng
41 ( 1071 Lần ) Giảm 355
02 ( 717 Lần ) Không tăng
08 ( 717 Lần ) Giảm 355
16 ( 717 Lần ) Không tăng
27 ( 717 Lần ) Không tăng
54 ( 717 Lần ) Giảm 355
71 ( 717 Lần ) Không tăng
25 ( 714 Lần ) Giảm 355

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

54 ( 1790 Lần ) Không tăng
64 ( 1790 Lần ) Không tăng
48 ( 1789 Lần ) Không tăng
41 ( 1785 Lần ) Không tăng
06 ( 1433 Lần ) Không tăng
08 ( 1431 Lần ) Không tăng
39 ( 1430 Lần ) Không tăng
22 ( 1075 Lần ) Giảm 361
30 ( 1074 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2871 Lần 1065
0 2154 Lần 1065
1797 Lần 0
1 3588 Lần 1065
2508 Lần 355
2 2154 Lần 0
717 Lần 1420
3 1434 Lần 1775
3942 Lần 1065
4 1431 Lần 710
1434 Lần 1420
5 1431 Lần 710
1794 Lần 1065
6 1794 Lần 1420
1074 Lần 710
7 1788 Lần 355
2148 Lần 710
8 2868 Lần 2485
1074 Lần 1775
9 717 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 19 ngày )
76  ( 18 ngày )
83  ( 16 ngày )
47  ( 14 ngày )
59  ( 14 ngày )
50  ( 12 ngày )
69  ( 10 ngày )
94  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 13 ngày )
70  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
42  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
48  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )