http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 56 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 1325 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 05-03-2018 Đến Ngày: 20-10-2021
Số 56 xuất hiện ngày cuối 05/03/2018 đến 20/10/2021 là 1325 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 20/10/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

53      ( 21 ngày )
36      ( 14 ngày )
60      ( 14 ngày )
83      ( 14 ngày )
82      ( 13 ngày )
59      ( 12 ngày )
41      ( 11 ngày )
92      ( 11 ngày )
02      ( 10 ngày )
69      ( 10 ngày )
58      ( 8 ngày )
95      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

09 ( 2872 Lần ) Không tăng
70 ( 2872 Lần ) Giảm 363
01 ( 2855 Lần ) Tăng 1060
47 ( 2855 Lần ) Tăng 1060
55 ( 2855 Lần ) Tăng 697
33 ( 2496 Lần ) Tăng 697
49 ( 2496 Lần ) Tăng 1060
72 ( 2496 Lần ) Tăng 1060
29 ( 2120 Lần ) Tăng 1757

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

49 ( 5376 Lần ) Tăng 701
48 ( 4675 Lần ) Không tăng
01 ( 4295 Lần ) Tăng 1060
47 ( 4295 Lần ) Tăng 701
18 ( 3957 Lần ) Giảm 359
34 ( 3598 Lần ) Không tăng
54 ( 3598 Lần ) Không tăng
70 ( 3591 Lần ) Không tăng
55 ( 3577 Lần ) Tăng 1060

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8240 Lần 29
0 7864 Lần 1031
8206 Lần 1002
1 9642 Lần 2454
7488 Lần 1728
2 7881 Lần 29
10001 Lần 1728
3 6052 Lần 639
9625 Lần 3877
4 6052 Lần 2454
7129 Lần 2454
5 3214 Lần 334
6445 Lần 334
6 5351 Lần 1394
9984 Lần 3151
7 8890 Lần 4574
4274 Lần 2120
8 8941 Lần 1031
5693 Lần 2454
9 13198 Lần 4937

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 119 ngày )
49  ( 114 ngày )
99  ( 114 ngày )
33  ( 113 ngày )
05  ( 112 ngày )
65  ( 112 ngày )
71  ( 111 ngày )
94  ( 111 ngày )
04  ( 110 ngày )

Miền Bắc

53  ( 21 ngày )
36  ( 14 ngày )
60  ( 14 ngày )
83  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
59  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
02  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

73  ( 21 ngày )
68  ( 9 ngày )
74  ( 9 ngày )
66  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
30  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
95  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )