http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 57 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 1292 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 05-03-2018 Đến Ngày: 17-09-2021
Số 57 xuất hiện ngày cuối 05/03/2018 đến 17/09/2021 là 1292 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 17/09/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

20      ( 17 ngày )
33      ( 12 ngày )
02      ( 11 ngày )
03      ( 11 ngày )
56      ( 10 ngày )
69      ( 10 ngày )
18      ( 9 ngày )
87      ( 9 ngày )
24      ( 8 ngày )
16      ( 7 ngày )
22      ( 7 ngày )
28      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

30 ( 1900 Lần ) Tăng 466
82 ( 1436 Lần ) Giảm 359
42 ( 1078 Lần ) Không tăng
32 ( 949 Lần ) Tăng 233
78 ( 826 Lần ) Tăng 466
39 ( 718 Lần ) Không tăng
47 ( 718 Lần ) Không tăng
65 ( 718 Lần ) Không tăng
43 ( 716 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

84 ( 3229 Lần ) Không tăng
30 ( 2617 Lần ) Tăng 466
82 ( 1795 Lần ) Không tăng
47 ( 1789 Lần ) Giảm 360
32 ( 1669 Lần ) Tăng 233
42 ( 1435 Lần ) Không tăng
08 ( 1433 Lần ) Giảm 360
13 ( 1431 Lần ) Không tăng
83 ( 1431 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1669 Lần 844
0 4037 Lần 630
2137 Lần 378
1 1184 Lần 611
951 Lần 485
2 4543 Lần 844
4287 Lần 19
3 2023 Lần 233
3696 Lần 107
4 2029 Lần 2280
1777 Lần 1096
5 2495 Lần 340
2495 Lần 378
6 1186 Lần 252
3067 Lần 195
7 3338 Lần 107
2747 Lần 1203
8 1777 Lần 19
2851 Lần 699
9 3065 Lần 554

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 86 ngày )
49  ( 81 ngày )
99  ( 81 ngày )
33  ( 80 ngày )
05  ( 79 ngày )
65  ( 79 ngày )
71  ( 78 ngày )
94  ( 78 ngày )
04  ( 77 ngày )

Miền Bắc

20  ( 17 ngày )
33  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
03  ( 11 ngày )
56  ( 10 ngày )
69  ( 10 ngày )
18  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
85  ( 12 ngày )
88  ( 11 ngày )
14  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
69  ( 8 ngày )
04  ( 7 ngày )
45  ( 7 ngày )
46  ( 7 ngày )