http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 58 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 1241 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 07-03-2018 Đến Ngày: 30-07-2021
Số 58 xuất hiện ngày cuối 07/03/2018 đến 30/07/2021 là 1241 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 30/07/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51      ( 19 ngày )
41      ( 16 ngày )
57      ( 15 ngày )
89      ( 11 ngày )
04      ( 9 ngày )
81      ( 9 ngày )
10      ( 8 ngày )
49      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )
93      ( 8 ngày )
01      ( 7 ngày )
32      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

15 ( 1428 Lần ) Tăng 716
50 ( 1071 Lần ) Tăng 716
72 ( 1071 Lần ) Tăng 716
35 ( 716 Lần ) Tăng 354
28 ( 715 Lần ) Tăng 358
55 ( 715 Lần ) Giảm 4
66 ( 715 Lần ) Tăng 358
68 ( 715 Lần ) Tăng 358
82 ( 715 Lần ) Giảm 4

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

96 ( 2126 Lần ) Giảm 352
15 ( 1781 Lần ) Tăng 716
35 ( 1781 Lần ) Tăng 364
08 ( 1773 Lần ) Không tăng
63 ( 1765 Lần ) Tăng 358
71 ( 1431 Lần ) Không tăng
84 ( 1427 Lần ) Giảm 352
52 ( 1426 Lần ) Không tăng
55 ( 1423 Lần ) Tăng 358

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1423 Lần 1090
0 1783 Lần 716
3208 Lần 1074
1 2496 Lần 4
3572 Lần 708
2 4636 Lần 12
3922 Lần 712
3 2143 Lần 12
2141 Lần 4
4 1780 Lần 1090
3927 Lần 1424
5 4286 Lần 1062
3215 Lần 346
6 3920 Lần 374
3208 Lần 374
7 1781 Lần 1456
2140 Lần 1094
8 2855 Lần 350
2134 Lần 1810
9 3210 Lần 712

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )