http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 59 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 1370 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 04-03-2018 Đến Ngày: 03-12-2021
Số 59 xuất hiện ngày cuối 04/03/2018 đến 03/12/2021 là 1370 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 03/12/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49      ( 21 ngày )
53      ( 15 ngày )
07      ( 14 ngày )
22      ( 14 ngày )
86      ( 14 ngày )
19      ( 12 ngày )
62      ( 11 ngày )
37      ( 10 ngày )
39      ( 10 ngày )
54      ( 10 ngày )
11      ( 9 ngày )
47      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

21 ( 1068 Lần ) Không tăng
02 ( 716 Lần ) Không tăng
87 ( 716 Lần ) Không tăng
12 ( 713 Lần ) Không tăng
41 ( 713 Lần ) Giảm 359
45 ( 713 Lần ) Không tăng
83 ( 713 Lần ) Giảm 359
92 ( 713 Lần ) Giảm 359
38 ( 710 Lần ) Giảm 718

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

21 ( 1779 Lần ) Giảm 352
88 ( 1777 Lần ) Không tăng
40 ( 1776 Lần ) Không tăng
03 ( 1430 Lần ) Không tăng
38 ( 1428 Lần ) Không tăng
41 ( 1428 Lần ) Giảm 352
92 ( 1428 Lần ) Không tăng
87 ( 1426 Lần ) Không tăng
85 ( 1424 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1787 Lần 718
0 2139 Lần 1077
2494 Lần 0
1 2494 Lần 718
2497 Lần 359
2 2500 Lần 718
1426 Lần 1077
3 1426 Lần 1436
2852 Lần 718
4 716 Lần 0
1071 Lần 1077
5 3207 Lần 1077
716 Lần 1436
6 1787 Lần 1795
1065 Lần 1795
7 1784 Lần 718
2852 Lần 1077
8 2133 Lần 1795
2491 Lần 1436
9 1065 Lần 359

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 15 ngày )
00  ( 13 ngày )
74  ( 12 ngày )
14  ( 9 ngày )
21  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )

Miền Bắc

49  ( 21 ngày )
53  ( 15 ngày )
07  ( 14 ngày )
22  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
19  ( 12 ngày )
62  ( 11 ngày )
37  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 15 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 9 ngày )
23  ( 7 ngày )
58  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
30  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )