http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê Gan cực đại dãy số 69 Miền Bắc đài (1-2 , Theo Lô)"
Gan Cực Đại: 1542 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 02-03-2018 Đến Ngày: 22-05-2022
Số 69 xuất hiện ngày cuối 02/03/2018 đến 22/05/2022 là 1542 ngày

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 22/05/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40      ( 24 ngày )
97      ( 16 ngày )
61      ( 15 ngày )
62      ( 13 ngày )
20      ( 12 ngày )
35      ( 10 ngày )
39      ( 10 ngày )
55      ( 9 ngày )
82      ( 9 ngày )
69      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )
05      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

74 ( 1381 Lần ) Tăng 38
48 ( 940 Lần ) Tăng 42
99 ( 933 Lần ) Tăng 38
58 ( 932 Lần ) Tăng 43
30 ( 901 Lần ) Không tăng
64 ( 898 Lần ) Giảm 451
09 ( 897 Lần ) Không tăng
27 ( 895 Lần ) Không tăng
80 ( 894 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

53 ( 2273 Lần ) Tăng 43
64 ( 2261 Lần ) Không tăng
76 ( 2247 Lần ) Giảm 363
60 ( 2229 Lần ) Không tăng
11 ( 1874 Lần ) Tăng 76
57 ( 1843 Lần ) Tăng 36
74 ( 1836 Lần ) Tăng 38
48 ( 1820 Lần ) Tăng 42
89 ( 1806 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1907 Lần 1688
0 2689 Lần 901
2375 Lần 1210
1 1162 Lần 1083
3649 Lần 821
2 1418 Lần 371
3632 Lần 414
3 2798 Lần 785
2377 Lần 756
4 3219 Lần 2167
2017 Lần 1108
5 955 Lần 1273
1340 Lần 1345
6 2259 Lần 3579
3733 Lần 1650
7 2376 Lần 313
1380 Lần 1758
8 4544 Lần 356
2735 Lần 379
9 3725 Lần 301

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )