http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

11      ( 25 ngày )
37      ( 23 ngày )
15      ( 21 ngày )
92      ( 21 ngày )
39      ( 20 ngày )
63      ( 17 ngày )
68      ( 14 ngày )
27      ( 13 ngày )
73      ( 13 ngày )
87      ( 13 ngày )
55      ( 12 ngày )
78      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

08 ( 587 Lần ) Tăng 210
14 ( 458 Lần ) Không tăng
60 ( 330 Lần ) Tăng 115
07 ( 304 Lần ) Không tăng
25 ( 302 Lần ) Tăng 206
97 ( 292 Lần ) Không tăng
13 ( 291 Lần ) Không tăng
61 ( 213 Lần ) Không tăng
28 ( 212 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

14 ( 656 Lần ) Không tăng
08 ( 587 Lần ) Tăng 119
57 ( 468 Lần ) Không tăng
77 ( 468 Lần ) Tăng 99
25 ( 397 Lần ) Tăng 206
93 ( 395 Lần ) Không tăng
85 ( 394 Lần ) Giảm 97
46 ( 392 Lần ) Tăng 101
13 ( 388 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

14 ( 1477 Lần ) Không tăng
25 ( 1039 Lần ) Tăng 206
44 ( 968 Lần ) Không tăng
48 ( 918 Lần ) Không tăng
85 ( 874 Lần ) Không tăng
31 ( 860 Lần ) Không tăng
01 ( 859 Lần ) Không tăng
08 ( 855 Lần ) Tăng 210
09 ( 840 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Vũng Tàu trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1476 Lần 521
0 1206 Lần 224
1045 Lần 80
1 773 Lần 97
1194 Lần 35
2 610 Lần 301
801 Lần 214
3 388 Lần 93
956 Lần 263
4 867 Lần 281
688 Lần 51
5 911 Lần 122
857 Lần 52
6 1072 Lần 215
790 Lần 99
7 1376 Lần 196
388 Lần 90
8 1083 Lần 141
672 Lần 97
9 581 Lần 110

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )