http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê dãy số 40 Miền Trung đài (1-2) từ ngày: 23-04-2022 - 23-05-2022
Khánh Hòa
G.Sáu: 9332 - 2921 - 8540
Ninh Thuận
G.Tư: 35595 - 80100 - 44048 - 15358 - 33753 - 35937 - 73940
Khánh Hòa
G.Sáu: 0717 - 1240 - 3912
Đà Nẵng
G.Tư: 79857 - 39575 - 81340 - 57493 - 82591 - 71804 - 02080
Khánh Hòa
G.Tư: 11333 - 76111 - 17536 - 46540 - 05685 - 20596 - 37414
Thừa T. Huế
G.Tư: 06067 - 10519 - 02361 - 47572 - 13540 - 38796 - 85141

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 22/05/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )
09      ( 6 ngày )
39      ( 6 ngày )
87      ( 6 ngày )
96      ( 6 ngày )
30      ( 5 ngày )
34      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

95 ( 1694 Lần ) Giảm 102
44 ( 1678 Lần ) Tăng 350
57 ( 1348 Lần ) Giảm 451
25 ( 1245 Lần ) Tăng 349
16 ( 1237 Lần ) Tăng 342
58 ( 1237 Lần ) Tăng 341
26 ( 1123 Lần ) Tăng 686
89 ( 910 Lần ) Không tăng
86 ( 903 Lần ) Giảm 445

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

95 ( 2592 Lần ) Tăng 347
26 ( 2485 Lần ) Tăng 686
57 ( 2255 Lần ) Không tăng
29 ( 2241 Lần ) Không tăng
19 ( 2148 Lần ) Tăng 348
44 ( 2120 Lần ) Tăng 350
21 ( 2041 Lần ) Tăng 329
89 ( 1817 Lần ) Không tăng
63 ( 1808 Lần ) Giảm 363

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4506 Lần 1316
0 4318 Lần 737
5213 Lần 619
1 3523 Lần 386
5185 Lần 1092
2 3519 Lần 836
2939 Lần 238
3 4709 Lần 1568
5417 Lần 942
4 3465 Lần 101
6152 Lần 563
5 6331 Lần 33
4432 Lần 67
6 4949 Lần 33
3608 Lần 23
7 5178 Lần 2010
3961 Lần 541
8 4164 Lần 2138
3276 Lần 756
9 4533 Lần 41

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )