http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê dãy số 68 Miền Trung đài (1-2) từ ngày: 23-04-2022 - 23-05-2022
Bình Định
G.Tư: 34008 - 53768 - 36295 - 08715 - 39619 - 46566 - 96627
Quảng Nam
G.Tư: 27319 - 98234 - 91968 - 75656 - 68768 - 39512 - 65836
Quảng Ngãi
G.Sáu: 4956 - 9468 - 4750
G.Tám: 68
Bình Định
G.Ba: 82068 - 85150
G.Tư: 42668 - 57112 - 95746 - 93209 - 12797 - 08252 - 19268
Đà Nẵng
G.Ba: 19168 - 52301
Bình Định
G.Tư: 09268 - 35189 - 74607 - 56300 - 62021 - 23483 - 30545
Đắk Lắk
G.Năm: 2068
Phú Yên
G.Tư: 05126 - 28960 - 56468 - 56337 - 41903 - 84692 - 66026
Gia Lai
G.Sáu: 3193 - 3398 - 0468
Ninh Thuận
G.Tư: 02395 - 17868 - 43484 - 84142 - 10129 - 04489 - 27013
G.Bảy: 468
Kon Tum
G.Tư: 38498 - 37488 - 57475 - 39568 - 85141 - 13433 - 71271
Quảng Ngãi
G.Tư: 36468 - 20768 - 76576 - 22285 - 11690 - 86350 - 67568

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 22/05/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )
09      ( 6 ngày )
39      ( 6 ngày )
87      ( 6 ngày )
96      ( 6 ngày )
30      ( 5 ngày )
34      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

95 ( 1389 Lần ) Giảm 407
44 ( 1373 Lần ) Tăng 45
57 ( 1348 Lần ) Giảm 451
25 ( 940 Lần ) Tăng 44
16 ( 931 Lần ) Tăng 36
58 ( 931 Lần ) Tăng 35
89 ( 910 Lần ) Không tăng
86 ( 903 Lần ) Giảm 445
84 ( 899 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

95 ( 2287 Lần ) Tăng 42
57 ( 2255 Lần ) Không tăng
29 ( 2241 Lần ) Không tăng
26 ( 1874 Lần ) Tăng 75
19 ( 1843 Lần ) Tăng 43
89 ( 1817 Lần ) Không tăng
44 ( 1815 Lần ) Tăng 45
63 ( 1808 Lần ) Giảm 363
66 ( 1802 Lần ) Giảm 363

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3285 Lần 2537
0 2485 Lần 1096
3380 Lần 2452
1 1995 Lần 1142
3352 Lần 2925
2 1990 Lần 693
2327 Lần 374
3 4099 Lần 2178
4195 Lần 280
4 3160 Lần 406
5846 Lần 869
5 5110 Lần 1188
2902 Lần 1597
6 3727 Lần 1189
2388 Lần 1197
7 4567 Lần 2621
3656 Lần 846
8 3246 Lần 3056
2360 Lần 1672
9 3312 Lần 1180

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )