http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê dãy số 98 Miền Trung đài (1-2) từ ngày: 23-04-2022 - 23-05-2022
Quảng Trị
ĐB: 509098
Thừa T. Huế
G.Ba: 58039 - 72198
Đà Nẵng
G.Năm: 6898
Quảng Trị
G.Ba: 02396 - 68298
Khánh Hòa
G.Tư: 33953 - 67099 - 83887 - 01498 - 57686 - 35947 - 90557
Quảng Nam
G.Sáu: 0598 - 9331 - 8705
Quảng Nam
G.Tư: 23237 - 56846 - 87703 - 70698 - 40400 - 85732 - 03001
Đắk Lắk
G.Tư: 42132 - 29822 - 63742 - 08761 - 15404 - 60745 - 29598
Kon Tum
G.Tư: 95886 - 69450 - 59867 - 68197 - 67145 - 38652 - 26698
Gia Lai
G.Sáu: 3193 - 3398 - 0468
Đà Nẵng
G.Nhì: 18198
G.Tư: 41598 - 29984 - 46664 - 75572 - 34631 - 91774 - 12290
Khánh Hòa
G.Tư: 13621 - 31095 - 95698 - 15147 - 52322 - 34588 - 98036
Đắk Lắk
G.Ba: 42256 - 57098
Thừa T. Huế
G.Tư: 31679 - 04800 - 86287 - 52017 - 30920 - 11276 - 05598
Phú Yên
G.Ba: 26598 - 27162
Khánh Hòa
G.Tư: 22710 - 38398 - 68474 - 87422 - 98369 - 49391 - 72499
Kon Tum
G.Tư: 38498 - 37488 - 57475 - 39568 - 85141 - 13433 - 71271

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 22/05/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )
09      ( 6 ngày )
39      ( 6 ngày )
87      ( 6 ngày )
96      ( 6 ngày )
30      ( 5 ngày )
34      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

95 ( 1453 Lần ) Giảm 343
44 ( 1437 Lần ) Tăng 109
57 ( 1348 Lần ) Giảm 451
25 ( 1004 Lần ) Tăng 108
16 ( 995 Lần ) Tăng 100
58 ( 995 Lần ) Tăng 99
89 ( 910 Lần ) Không tăng
86 ( 903 Lần ) Giảm 445
84 ( 899 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

95 ( 2351 Lần ) Tăng 106
57 ( 2255 Lần ) Không tăng
29 ( 2241 Lần ) Không tăng
26 ( 2003 Lần ) Tăng 204
19 ( 1907 Lần ) Tăng 107
44 ( 1879 Lần ) Tăng 109
89 ( 1817 Lần ) Không tăng
63 ( 1808 Lần ) Giảm 363
66 ( 1802 Lần ) Giảm 363

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3542 Lần 2280
0 2872 Lần 709
3767 Lần 2065
1 2318 Lần 819
3739 Lần 2538
2 2314 Lần 369
2457 Lần 244
3 4227 Lần 2050
4453 Lần 22
4 3224 Lần 342
5911 Lần 804
5 5367 Lần 931
3227 Lần 1272
6 3985 Lần 931
2644 Lần 941
7 4696 Lần 2492
3720 Lần 782
8 3441 Lần 2861
2553 Lần 1479
9 3569 Lần 923

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )