http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Định đến Ngày 30/07/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      ( 31 ngày )
93      ( 31 ngày )
73      ( 24 ngày )
94      ( 23 ngày )
27      ( 18 ngày )
01      ( 17 ngày )
14      ( 13 ngày )
87      ( 13 ngày )
06      ( 11 ngày )
09      ( 10 ngày )
18      ( 10 ngày )
31      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

36 ( 1138 Lần ) Tăng 322
03 ( 892 Lần ) Không tăng
35 ( 870 Lần ) Tăng 18
63 ( 870 Lần ) Tăng 322
86 ( 866 Lần ) Không tăng
47 ( 816 Lần ) Không tăng
52 ( 806 Lần ) Tăng 322
10 ( 644 Lần ) Tăng 644
49 ( 644 Lần ) Tăng 644

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

62 ( 1476 Lần ) Không tăng
36 ( 1456 Lần ) Tăng 322
88 ( 1358 Lần ) Tăng 322
23 ( 1323 Lần ) Không tăng
12 ( 1263 Lần ) Không tăng
03 ( 1207 Lần ) Không tăng
04 ( 1199 Lần ) Không tăng
35 ( 1174 Lần ) Tăng 322
52 ( 1165 Lần ) Tăng 322

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

83 ( 3061 Lần ) Giảm 362
03 ( 2771 Lần ) Không tăng
84 ( 2754 Lần ) Giảm 362
35 ( 2727 Lần ) Tăng 322
41 ( 2632 Lần ) Không tăng
62 ( 2625 Lần ) Không tăng
08 ( 2611 Lần ) Không tăng
57 ( 2555 Lần ) Không tăng
68 ( 2538 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2646 Lần 18
0 3108 Lần 36
2664 Lần 984
1 1380 Lần 286
2220 Lần 322
2 3156 Lần 286
3214 Lần 662
3 2820 Lần 894
3378 Lần 572
4 1082 Lần 912
2794 Lần 18
5 2868 Lần 36
3096 Lần 286
6 4252 Lần 644
2070 Lần 36
7 2878 Lần 340
2236 Lần 572
8 2396 Lần 984
1422 Lần 286
9 1800 Lần 662

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )